2019-11-27

„Voices of Z“ - darni visuomenė jaunimo akimis

„Voices of Z“ - darni visuomenė jaunimo akimis pagrindinė nuotrauka

Kuo ypatingi Z kartos vaikai ir kaip atrasti ryšį su kitomis kartomis? Raktiniai klausimai, 10 dienų lydėję „Erasmus+“ jaunimo mainų projekto „Voices of Z” dalyvius, kurių buvo net 36 iš 3 skirtingų šalių: Lietuvos, Ispanijos ir Ukrainos. Lapkričio 7–16 dienomis jaunieji Z kartos atstovai bei juos lydintys mokytojai diskutavo tiek suaugusiesiems, tiek paaugliams aktualia tema, kurios pagrindinis objektas - šių laikų jaunimas. Kaip jaunam žmogui nebijoti išreikšti save? Kaip vyresniesiems priimti visai kitokį jaunuolių požiūrį ne tik į kasdienius veiksmus, bet ir  į ateitį, karjerą? Kaip panaikinti kartų skirtumą ir sukurti darnią visuomenę?

Dalyviai ne tik susipažino su šia tema, bet ir patys išskyrė kartų panašumus bei skirtumus, piešė savo kartos portretus, o taip pat ir dalyvavo diskusijose su vyresnės kartos atstovais - uždavė jiems labiausiai rūpimus klausimus, sprendė dažniausiai pasitaikančias problemas.

Viso projekto metu  buvo skatinama jaunuolių saviraiška, aktyvumas bei atvirumas - buvo naudojami įvairiausi neformalaus ugdymo metodai, o su ilgametę patirtį turinčių mokytojų pagalba veiklų kokybė buvo dar labiau užtikrinta.

Diskusijos vyko ne tik savame ratelyje: išvykos į Vilnių metu dalyviai susipažino ir su įvairesnėmis nuomonėmis - savo patirtimi diskusijos metu dalinosi vaikų ir jaunimo klube „Šatrija” veikiantys „Europos Solidarumo Korpuso“ savanoriai iš Austrijos ir Prancūzijos, susitikimo su LR Seimo nariu K. Smirnovu metu dalyviai aptarė jaunimo galimybes politiniu mastu, paskatino jaunimą kuo atviriau išsakyti savo nuomonę ir tuo labiau nebijoti dalintis naujomis idėjomis. Na o susitikimo su Vilkaviškio „Ąžuolo” progimnazijos moksleiviais metu dalyviai įgytas žinias išbandė ir praktiškai - organizavo užsiėmimus moksleiviams, taigi, pasidalino tiek žinia apie Erasmus+ programą, tiek apie projekto metu atrastus būdus, kaip atrasti ryšį vieniems su kitais, supažindino su savo kultūromis.

Mingailė Ružytė

Neformali jaunimo grupė „Bartninkų miestelio jaunimas"