APIE

Džiaugiamės informuodami, kad po metų pertraukos vėl startuoja Švietimo mainų paramos fondo iniciatyva „Bėk su „Erasmus+“!

2021 m. rugsėjo 12 d. kviečiame visus programos „Erasmus+“ dalyvius prisijungti prie didžiausios net 500 bėgikų vienijančios komandos ir drauge įveikti 5 km. distanciją Vilniaus gatvėmis. 

Bėgti kviečiame visas švietimo ir jaunimo institucijas bei organizacijas, kurios yra programos „Erasmus+“ dalyvės, bei tapti didžiausios „RIMI Vilniaus maratonas“ bėgikų komandos dalimi. Dalyvauti gali visi – moksleiviai ir vadovai, mokytojai ir dėstytojai, savanoriai ir įstaigos darbuotojai.

„Erasmus+“ bėgimo komandai pasiruošti bėgimui padės olimpietė ir daugkartinė Lietuvos bėgimo čempionė, maratonininkė Vaida Žūsinaitė. Daugiau informacijos apie treniruotes paskelbsime vėliau, todėl sekite „Erasmus+ Lietuva“ naujienas socialiniame tinkle „Facebook“.

Švietimo mainų paramos fondas dalyvių komandoms apmokės bėgimo „Vilniaus maratone“ dalyvio mokestį ir padovanos „Erasmus+“ bėgimo marškinėlius.​

Dalyvių registracija vyksta čia:

Pateikdami aukščiau esančius duomenis Jūs sutinkate, kad Švietimo mainų paramos fondas (ŠMPF) Jūsų sutikimo pagrindu tvarkytų Jūsų pateiktus duomenis registracijos į renginį tikslu.

Teikdami asmens duomenis, t. y. sutikdami su asmens duomenų naudojimu aukščiau nurodytu tikslu, Jūs esate informuoti, apie:

 • tai, jog Jūsų asmens duomenis ŠMPF valdys ne ilgiau nei reikalinga administruoti jūsų duomenis renginio organizavimo tikslais (įskaitant ir medžiagos, apklausų platinimui, jeigu medžiaga ir (ar) apklausa bus platinama) po renginio, apklausų siuntimo metu nuo asmens duomenų pateikimo dienos, tačiau visais atvejais ne ilgiau nei 2 metus nuo renginio dienos, išskyrus atvejus, jei pareikšite nesutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo minėtais tikslais ir/ar duotą sutikimą atšauksite;
 • tai, jog turite teisę raštu (el. paštu duomenu.apsauga@smpf.lt ar paštu) kreipiantis į ŠMPF prašyti susipažinti su ŠMPF tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, reikalauti ištrinti asmens duomenis ar apriboti jų tvarkymą, ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis, bei teisę į asmens duomenų perkeliamumą;
 • tai, jog laisva valia sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi aukščiau nurodytu tikslu, ir turite teisę bet kuriuo metu raštu (el. paštu duomenu.apsauga@smpf.lt ar paštu) kreipiantis į ŠMPF atšaukti duotą sutikimą ir/arba nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi minėtais tikslais, tačiau tokiu atveju ŠMPF negalės Jums ateityje pateikti informacijos susijusios su ŠMPF veikla;
 • savo teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.

Iki susitikimo!

TAISYKLĖS

 1. Bėgimas vyks 2021 m. rugsėjo 12 dieną. Dalyviai bėgs renginio „RIMI Vilniaus maratonas“ 5 km distancijos bėgime. 
 2. Švietimo mainų paramos fondas atrinktų komandų dalyviams apmokės bėgimo 5 km distancijos dalyvio mokestį ir įteiks „Erasmus+“ komandos marškinėlius.
 3. Renginyje dalyvauti gali tik ES programos „Erasmus+“ dotaciją gavusių institucijų atstovai ir jų projektų dalyviai.
 4. Institucija bėgimui gali registruoti iki 20 asmenų (atsiradus poreikiui registruoti didesnį dalyvių skaičių – informuokite el. paštu erasmusbega@smpf.lt. Kiekviena komanda turi turėti vieną komandos kapitoną, su kuriuo bus derinami organizaciniai klausimai.
 5. Dalyvių registracija prasidės 2021 m. liepos 26 d.
 6. Registracija vyksta iki 2021 m. rugsėjo 3 d. imtinai. Organizatoriai pasilieka teisę anksčiau baigti dalyvių registraciją, jei bus viršytas maksimalus dalyvių skaičius.
 7. Komandos bus užregistruotos tik taisyklingai užpildžius registracijos formoje įkeltą „Excel“ formą ir ją atsiuntus erasmusbega@smpf.lt. Švietimo mainų paramos fondas pasilieka teisę koreguoti dalyvių sąrašą po registracijos patvirtinimo.
 8. Komandos kapitonas yra atsakingas už komandos dalyvių sveikatą ir fizinį pasiruošimą bėgti 5 km distanciją. Švietimo mainų paramos fondas neatsako už dalyvių sveikatą ir fizinę būklę.
 9. Švietimo mainų paramos fondas atrinktų komandų dalyviams įteiks programos „Erasmus+“ bėgimo marškinėlius, kuriuos visi dalyviai įsipareigoja vilkėti 5 km distancijos bėgimo metu, ir bėgiko numerį.
 10. Švietimo mainų paramos fondas nekompensuos dalyvio transporto išlaidų iki bėgimo vietos.

Užsiregistruodami bėgimui dalyviai sutinka, kad bėgimo metu jie bus fotografuojami bei filmuojami, o gauta medžiaga bus panaudota programos „Erasmus+“ viešinimui.

BĖGIMO DIENOS PROGRAMA

2021 M. RUGSĖJO 12 D. (SEKMADIENIS)

Visos komandos renkasi Švietimo mainų paramos fonde, Rožių al. 2, Vilnius.

10:00–13:30 Komandų registracija ir „Startinių paketų“ atsiėmimas.

Atsiėmus „Startinius paketus“ – laisvas laikas, galimybė persirengti ir palikti asmeninius daiktus dalyvių rūbinėse Katedros aikštėje.

„Startinį paketą“ sudaro:

 • „Erasmus+“ komandos marškinėliai;
 • Unikalus dalyvio numeris su laiko fiksavimo kortele;
 • „RIMI Vilniaus maratonas“ reklaminė medžiaga.

13:30–13:45 – Atidarymas.

13:45–14:00 – Komandinė mankšta su olimpiete bėgike Vaida Žūsinaite Švietimo mainų paramos fondo kieme.

14:00–14:05 – „Erasmus+“ komandos bendra nuotrauka.

14:05–14:20 – Einame nuo Švietimo mainų paramos fondo iki starto vietos Katedros aikštėje.

14:30 – STARTAS!

Po finišo susitinkame prie Lietuvos nacionalinio muziejaus ir Karaliaus Mindaugo paminklo. Pasidalinsime įspūdžiais bei padarysime bendrą nuotrauką su komandos trenere Vaida Žūsinaite.

SVARBI INFORMACIJA

 • Renginio dieną visos komandos renkasi Švietimo mainų paramos fondo aikštelėje (Rožių al. 2, Vilnius) nuo 10.00 val. iki 13.00 val. Jei atvyksite nuosavu automobiliu ar autobusu, iš anksto suplanuokite, kur paliksite transporto priemones. Sekmadieniais transporto priemonių parkavimas Vilniuje yra nemokamas (išskyrus mėlyną zoną). Švietimo mainų paramos fondo aikštelėje palikti transporto priemonių negalėsite.
 • Renginio dieną visi dalyviai galės savo daiktus palikti specialioje daiktų saugojimo, rūbinės zonoje, Katedros aikštėje. Daiktai turi būti sudėti į užsegamą ar užrišamą sportinį krepšį. Dalyvių prašome pasirūpinti asmeninių daiktų saugumu. Švietimo mainų paramos fondas už dalyvių daiktų saugumą neatsako ir asmeninių daiktų nesaugo.
 • Renginio metu bus filmuojama bei fotografuojama. Jei Jūsų komandoje yra nepilnamečių dalyvių, prašome pasirūpinti jų tėvų sutikimais dėl filmuotos bei fotografuotos medžiagos publikavimo.
 • Visi „Erasmus+“ komandos dalyviai startuos drauge, todėl bėgimo metu komandos narių prašome neatsiskirti ir laikytis drauge vienas kito.
 • Jeigu komandos dalyvis turi sveikatos sutrikimų arba varžybų dieną jaučiasi prastai, dalyviui startuoti nereikėtų. Net peršalimas ar menkas skausmas gali signalizuoti, kad ryžtis įveikti bėgimo trasą gali būti per daug pavojinga. Jeigu nesate užtikrinti ar galite dalyvauti, rekomenduojame pasikonsultuoti su gydytojais.

KONTAKTAI

Kilus klausimų, kreipkitės el. paštu erasmusbegimas@smpf.lt arba tel.: 8 658 69436; 8 658 73603.

TRASA

Informacija bus papildyta.

ANKSTESNIŲ BĖGIMŲ AKIMIRKOS

„Bėk su „Erasmus+“ 2019 m.
„Bėk su „Erasmus+“ 2018 m.

IN ENGLISH

PROGRAMME

SEPTEMBER 12, 2021 (SUNDAY)

On September 12th, all teams will assemble at the Education Exchanges Support Foundation, located at Rožių al. 2, Vilnius.

10:30–13:30 Team registration and pick-up of the Participant start package“.

Once your team picks up the Participant start package“ you will have free time to change clothes and check your belongings in at the runner‘s locker room located in Cathedral square.

Participant start packageincludes:

 • „Erasmus+“ team shirt;
 • Unique runner‘s number with time-fixation card;
 • “Vilnius marathon” promotional material.

13:30–13:45  Opening of the event

13:45–14:00  Team workout with Lithuanian Olympic athlete Vaida Žūsinaitė

14:00–14:05  „Erasmus+“ team photo

14:05–14:20  Team walk from the Education Exchanges Support Foundation to the starting point in Vilnius Cathedral square.

14:30 – START!

After the finish, let’s meet by the National Museum of Lithuania and the monument of King Mindaugas for the team photo with team coach Vaida Žūsinaitė. Let‘s share the impressions of the run!

IMPORTANT INFORMATION

 • On the day of the event (September 12, 2021) all teams will assemble at the Education Exchanges Support Foundation (located at Rožių al. 2, Vilnius). If you plan to arrive with your own automobile or bus, plan the parking options in advance. The parking is free in Vilnius on Sundays, but you will NOT be able to park in the parking lot of the Education Exchanges Support Foundation.
 • On the day of the event all runners will be able to leave their belongings in the runners‘ lockers, located in the Cathedral square. The belongings MUST be placed in ONE bag. We ask the runners to take care of their own belongings. The Education Exchanges Support Foundation does not take responsibility for the runners‘ personal belongings and will not guard them.
 • The „Erasmus+“ team runners will be filmed and photographed. If your team includes minors, please have the written and signed parental agreements for the publication of filmed and photographed material.
 • All „Erasmus+“ team runners must wear the „Erasmus+“ team t-shirt. The T-shirt will be included in „participant’s package“ and will be delivered on the day of the event in Education Exchanges Support Foundation.
 • All „Erasmus+“ team runners will start together. Please keep up with the team and stick together.
 • If any member of your team has health problems or does not feel well on the day of the run, we encourage this person to NOT PARTICIPATE. Even a slight cold or weak pain could be a signal that the distance is too dangerous for the runner to conquer. If you are not sure if you can participate, we strongly recommend consulting a doctor beforehand.