APIE

Švietimo mainų paramos fondas tradiciškai kviečia programos „Erasmus+“ dalyvius į iniciatyvą „Bėk su „Erasmus+“.

Kviečiame registruotis visas švietimo institucijas bei organizacijas, kurios yra programos „Erasmus+“ dalyvės. Dalyvauti gali visi – moksleiviai ir vadovai, mokytojai ir dėstytojai, suaugusieji besimokantieji ir organizacijų darbuotojai.

2024 m. rugsėjo 8 d. kviečiame visus programos „Erasmus+“ dalyvius prisijungti prie didžiausios 500 bėgikų vienijančios komandos ir drauge įveikti 5 km distanciją Vilniaus gatvėmis. 

Švietimo mainų paramos fondas dalyvių komandoms apmokės bėgimo „Vilniaus maratone“ dalyvio mokestį ir dovanos „Erasmus+“ bėgimo marškinėlius.​

PRELIMINARI bėgimo dienos programa

2024 M. RUGSĖJO 8 D. (SEKMADIENIS)

Visos komandos renkasi Švietimo mainų paramos fonde, Rožių al. 2, Vilnius.

10:00–13:00 Komandų registracija ir „Startinių paketų“ atsiėmimas.

Atsiėmus „Startinius paketus“ – laisvas laikas, galimybė persirengti ir palikti asmeninius daiktus dalyvių rūbinėse Katedros aikštėje.

„Startinį paketą“ sudaro:

 • „Erasmus+“ komandos marškinėliai;
 • Unikalus dalyvio numeris su laiko fiksavimo kortele;
 • „Vilniaus maratonas“ reklaminė medžiaga.

13:00–13:50 – Renginio atidarymas ir programa Švietimo mainų paramos fondo kieme (Rožių al. 2).

13:50–14:10 – Einame nuo Švietimo mainų paramos fondo iki starto vietos Katedros aikštėje.

14:10–14:30 – Mankšta starto vietoje (Katedros aikštė).

14:30 STARTAS!

TAISYKLĖS

 1. Bėgimas vyks 2024 m. rugsėjo 8 dieną. Dalyviai bėgs renginio „Vilniaus maratonas“ (www.vilniausmaratonas.lt) 5 km distancijos bėgime. 
 2. Švietimo mainų paramos fondas dalyviams apmokės bėgimo 5 km. distancijos dalyvio mokestį ir įteiks „Erasmus+“ komandos marškinėlius. 
 3. Renginyje dalyvauti gali tik Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ dotaciją gavusių institucijų atstovai ir šiose institucijose dirbantys ar besimokantys asmenys. 
 4. Institucija bėgimui gali registruoti iki 20 asmenų (atsiradus poreikiui registruoti didesnį dalyvių skaičių – informuokite el. paštu erasmusbegimas@smpf.lt). Kiekviena komanda turi turėti vieną komandos kapitoną, su kuriuo bus derinami organizaciniai klausimai.
 5. Komandos kapitonas yra atsakingas už nepilnamečių komandos dalyvių sveikatą ir fizinį pasiruošimą bėgti 5 km distanciją. Švietimo mainų paramos fondas neatsako už dalyvių sveikatą ir fizinę būklę.
 6. Komandos kapitonas dalyvio paketų atsiėmimo metu turi pateikti savo komandos nepilnamečių asmenų tėvų leidimus dalyvauti renginyje su tėvų sutikimu dėl filmuotos bei fotografuotos medžiagos publikavimo. (Leidimo forma, atsisiųsti)
 7. Visi renginio užregistruoti dalyviai sutinka, kad renginio organizatoriai „VšĮ Tarptautinis maratonas“ ir VšĮ Švietimo mainų paramos fondas visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.
 8. Švietimo mainų paramos fondas atrinktų komandų dalyviams įteiks programos „Erasmus+“ bėgimo marškinėlius, kuriuos visi dalyviai įsipareigoja vilkėti 5 km. distancijos bėgimo metu, ir bėgiko numerį.
 9. Švietimo mainų paramos fondas nekompensuos dalyvio transporto išlaidų iki bėgimo vietos.
 10. Užsiregistruodami bėgimui dalyviai sutinka, kad registracijos metu surinkti duomenys bus perduoti renginio organizatoriui VšĮ „Tarptautinis maratonas“ ir dalis asmens duomenų bus saugoma VšĮ „Švietimo mainų paramos fondas“.

Saugome Jūsų pateiktą informaciją kompiuterių serveriuose kontroliuojamoje ir saugioje aplinkoje, apsaugotoje nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar duomenų atskleidimo. Imamės reikiamų administracinių, techninių ir fizinių saugumo priemonių siekdami apsisaugoti nuo neteisėtos prieigos, naudojimo, keitimo ir asmeninės informacijos, kurią saugome, atskleidimo. Jūsų asmeninė informacija laikoma saugiame tinkle ir yra prieinama tik ribotam asmenų skaičiui, kurie turi specialias teises naudotis tokiomis sistemomis ir privalo laikyti šią informaciją konfidencialia.

Visi renginio anketoje pildomi asmens duomenys yra perduodami renginio organizatoriui – VšĮ „Tarptautinis maratonas“, įmonės kodas 300561278, adresas, Kedrų g. 3 (301-2 kab.), Vilnius, el. paštas info@vilniausmaratonas.lt, tel. nr. +37064732998. Renginio organizatoriaus asmens duomenų tvarkymo taisykles galite rasti renginio organizatoriaus elektroniniame puslapyje čia: https://www.vilniausmaratonas.lt/informacija/nuostatai/.

Asmens duomenys, kuriuos VšĮ „Švietimo mainų paramos fondas“ saugomo nurodytą terminą: vardas, pavardė, institucijos pavadinimas, parašas. Visus likusius duomenis, kurie nurodyti anketoje ir kurių VšĮ „Švietimo mainų paramos fondas“ nesaugo,  ištrina VšĮ „Švietimo mainų paramos fondas“ nesaugo po renginio.

Nurodyti asmens duomenys, kuriuos VšĮ „Švietimo mainų paramos fondas“ saugo renginių organizavimo tikslu, saugomi 5 metus, arba iki visiško atsiskaitymo su Europos Komisija.

Užsiregistruodami bėgimui dalyviai sutinka, kad bėgimo metu jie bus fotografuojami bei filmuojami, o gauta medžiaga bus panaudota programos „Erasmus+“ viešinimui.

SVARBI INFORMACIJA

 • Renginio dieną visos komandos renkasi Švietimo mainų paramos fondo aikštelėje (Rožių al. 2, Vilnius) nuo 10.00 val. iki 13.00 val. Jei atvyksite nuosavu automobiliu ar autobusu, iš anksto suplanuokite, kur paliksite transporto priemones. Sekmadieniais transporto priemonių parkavimas Vilniuje yra nemokamas (išskyrus mėlyną zoną). Švietimo mainų paramos fondo aikštelėje palikti transporto priemonių negalėsite.
 • Renginio dieną visi dalyviai galės savo daiktus palikti specialioje daiktų saugojimo zonoje, Katedros aikštėje. Daiktai turi būti sudėti į užsegamą ar užrišamą sportinį krepšį. Dalyvių prašome pasirūpinti asmeninių daiktų saugumu. Švietimo mainų paramos fondas už dalyvių daiktų saugumą neatsako ir asmeninių daiktų nesaugo.
 • Renginio metu bus filmuojama bei fotografuojama. Visi renginyje užsiregistravę dalyviai sutinka, kad renginio organizatoriai „VšĮ Tarptautinis maratonas“ ir VšĮ Švietimo mainų paramos fondas visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.
 • Visi „Erasmus+“ komandos dalyviai startuos drauge, todėl bėgimo metu komandos narių prašome neatsiskirti ir laikytis drauge vienas kito.
 • Jeigu komandos dalyvis turi sveikatos sutrikimų arba varžybų dieną jaučiasi prastai, dalyviui startuoti nereikėtų. Net peršalimas ar menkas skausmas gali signalizuoti, kad ryžtis įveikti bėgimo trasą gali būti per daug pavojinga. Jeigu nesate užtikrinti, ar galite dalyvauti, rekomenduojame pasikonsultuoti su gydytojais.

KONTAKTAI

Kilus klausimų, kreipkitės el. paštu erasmusbegimas@smpf.lt.

TRASA

Informacija ruošiama.

ANKSTESNIŲ BĖGIMŲ AKIMIRKOS

„Bėk su „Erasmus+“ 2023 m.
„Bėk su „Erasmus+“ 2022 m.
„Bėk su „Erasmus+“ 2021 m.
„Bėk su „Erasmus+“ 2019 m.
„Bėk su „Erasmus+“ 2018 m.

IN ENGLISH

ABOUT

The Education Exchanges Support Foundation invites the participants of the “Erasmus+” programme to the annual initiative “Run with Erasmus+”!

On 8 September, 2024, we invite all participants of the “Erasmus+” programme to join the team of 500 runners and conquer the 5 km distance through the streets of Vilnius together.

The Education Exchange Support Foundation will pay the participants’ fee and provide all runners with the “Erasmus+” team T-shirts.

RULES

1. The run will take place on 8th September, 2024. The participants will run the 5 km. distance of “Vilnius Marathon“ (www.vilniausmaratonas.lt).

2. The Education Exchange Support Foundation will pay participants’ fee for the 5 km. run and provide all runners with “Erasmus+” team T-shirts.

3. Only the representatives of the institutions that received an EU “Erasmus+” grant (representatives working or studying at these institutions) may participate in the event.

4. One institution can register up to 20 members for the team. If there is a need to register a larger group – please, inform by e-mail erasmusbegimas@smpf.lt). Each team must have one team captain with whom organizational issues will be coordinated.

5. The Education Exchange Support Foundation reserves the right to adjust the list of participants after the approval of registration.

6. The team captain is responsible for the health and physical condition of all minors in their team. The Education Exchange Support Foundation is not responsible for the health and physical condition of the participants.

7. The team captain must present the signed parental consents for all minors in their team when collecting the participant’s package.

8. All registered participants agree to be filmed and photographed by the “International Marathon“ and by Education Exchange Support Foundation. All images photographed and filmed may freely and without separate consent be later used for marketing purposes.

9. The Education Exchange Support Foundation will provide all participants with an “Erasmus+” team T-shirts, which participants must wear during the run, along with the unique runner’s numbers.

10. The Education Exchange Support Foundation will not reimburse the participants for the transportation costs.

11. By registering for the run participants agree that the data collected during registration will be transferred to the organizer of the event VŠĮ „Tarptautinis maratonas“ and part of the personal data will be stored by Education Exchange Support Foundation.

Education Exchange Support Foundation store the information you provide on computer servers in a controlled and secure environment, protected from unauthorized access, use or disclosure of data. We take appropriate administrative, technical and physical security measures to protect against unauthorized access, use, alteration and disclosure of the personal information we maintain. Your personal information is stored on a secure network and is accessible only to a limited number of persons who have special rights to use such systems and are required to keep this information confidential.

All personal data filled in the event form are transferred to the event organizer – VšĮ „Tarptautinis maratonas“, company code 300561278, address, Kedrų st. 3 (room 301-2), Vilnius, e-mail e-mail info@vilniausmaratonas.lt, tel. no. +37064732998. You can find the event organizer’s personal data processing rules on the event organizer’s website here: https://www.vilniausmaratonas.lt/informacija/nuostatai/.

Personal data stored by the Education Exchange Support Foundation for the specified period: name, surname, name of the institution, signature. All remaining data specified in the questionnaire and not stored by Education Exchange Support Foundation is deleted by Education Exchange Support Foundation after the event.

The specified personal data stored by Education Exchange Support Foundation for the purpose of organizing events are stored for 5 years, or until full settlement with the European Commission.

PRELIMINARY PROGRAM OF THE EVENT

SEPTEMBER 8, 2024 (SUNDAY)

On September 8th, all teams will assemble at the Education Exchanges Support Foundation, located at Rožių al. 2, Vilnius.

10:00–13:00 Team registration and pick-up of the „Participant start package“.

Once your team picks up the Participant start package“ you will have free time to change clothes and check your belongings in at the runner‘s locker room located in Cathedral square.

„Participant start package“ includes:

 • „Erasmus+“ team shirt;
 • Unique runner‘s number with time-fixation card;
 • “Vilnius marathon” promotional material.

13:00–13:50 Opening of the event and program in the courtyard of the Education Exchange Support Fund (Rožių al. 2).

13:50–14:10 Team walk from the Education Exchanges Support Foundation to the starting point in Vilnius Cathedral square.

14:10–14:30 Warming-up

14:30 START!

IMPORTANT INFORMATION

 • On the day of the event (September 8th, 2024) all teams will assemble at the Education Exchanges Support Foundation (located at Rožių al. 2, Vilnius). If you plan to arrive with your own car or bus, plan the parking options in advance. The parking is free in Vilnius on Sundays, but you will NOT be able to park in the parking lot of the Education Exchanges Support Foundation.
 • On the day of the event all runners will be able to leave their belongings in the runners‘ lockers, located in the Cathedral square. The belongings MUST be placed in ONE bag. We ask the runners to take care of their own belongings. The Education Exchanges Support Foundation does not take responsibility for the runners‘ personal belongings and will not guard them.
 • The „Erasmus+“ team runners will be filmed and photographed. All registered participants agree to be filmed and photographed by the “International Marathon“ and by Education Exchange Support Foundation. All images photographed and filmed may freely and without separate consent be later used for marketing purposes.
 • All „Erasmus+“ team runners must wear the „Erasmus+“ team t-shirt. The t-shirt will be included in „participant’s package“ and will be delivered on the day of the event in Education Exchanges Support Foundation.
 • All „Erasmus+“ team runners will start together. Please keep up with the team and stick together.
 • If any member of your team has health problems or does not feel well on the day of the run, we encourage this person to NOT PARTICIPATE. Even a slight cold or weak pain could be a signal that the distance is too dangerous for the runner to conquer. If you are not sure if you can participate, we strongly recommend consulting a doctor beforehand.