„European Student Card“

„European Student Card“ iniciatyvos pagrindinis tikslas – supaprastinti studentų mobilumo veiklos administravimą, skaitmenizuojant procesus juos pagreitinti, taip siekiant padidinti studentų mobilumo kokybę bei poveikį visoje Europoje. Ši iniciatyva – naujosios programos prioritetas, prisidedantis prie  Europos Komisijos siekio iki 2025 m. sukurti Europos švietimo erdvę.

Daugiau informacijos apie iniciatyvos tikslus ir privalumus rasite oficialioje Europos Komisijos svetainėje.

Kas sudaro iniciatyvą?

„European Student Card“ iniciatyva susideda iš 2 dalių:

  1. Programos „Erasmus“ administravimo proceso skaitmenizavimas.
  2. Fizinės Europos studento kortelės įdiegimas.

Iniciatyvos įgyvendinimo etapai

Europos Komisija planuoja, kad nuo 2021 m. birželio mėn. visos aukštojo mokslo institucijos prisijungs prie „Erasmus Without Paper“ ir galės sėkmingai pradėti naudotis skaitmenizuotomis tarpinstitucinėmis sutartimis bei „Online Learning Agreement“ įrankiu įgyvendinant studentų studijų mobilumą. Skelbiama, kad 2021–2022 m. m. bus pereinamasis laikotarpis, o iki 2022–2023 m. m. neprisijungusioms institucijoms kils grėsmė netekti ECHE. 

Įgyvendinus šį etapą palaipsniui bus pereinama prie dalyvių atrankų ir akademinių pažymų (angl. Transcript of Records) išdavimo proceso skaitmenizavimo, vėliau – prie studentų praktikų mobilumo administravimo proceso skaitmenizavimo.

Priemonės iniciatyvos tikslams pasiekti

„European Student Card“ iniciatyvos tikslams pasiekti nauji įrankiai nėra kuriami, tačiau į vieną bendrą sistemą sujungiami jau veikiantys ir Europos universitetų išbandyti įrankiai, tokie kaip „Erasmus Without Paper“ platforma, „Erasmus+ Mobile App“ programėlė, „MyAcademicID“ duomenų bazė bei „European Student Card“ projektas.

Šių įrankių įdiegimas į institucijos procesus pagreitins ir supaprastins mobilumo veiklų administravimą viso mobilumo ciklo metu, užtikrins saugią erdvę studentų duomenų keitimuisi, automatiškai perkels duomenis į Programos naudojamas sistemas.

„Erasmus Without Paper“

Planuojama, kad iki naujos Programos pradžios visos aukštosios mokyklos turėtų „skaitmenizuotis“, t. y. prisijungti prie „Erasmus Without Paper“ platformos.

Prisijungti galima 3 būdais (institucija turi galimybę pasirinkti sau patogiausią būdą):

Daugiau informacijos bei atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus rasite „Competence Centre of Erasmus Without Paper“.

Online Learning Agreement

Priklausomai nuo to, kurį prisijungimo prie „Erasmus Without Paper“ būdą pasirinkote, tolimesni žingsniai, susiję su „Online Learning Agreement“ įdiegimu būtų šie:

„Online Learning Agreement“ vartotojai turės būti saugiai autentifikuojami. 2021 m. kvietime bus prieinami trys galimi studentų autentifikavimo būdai:

Planuojama, kad ateityje EK galės pasiūlyti alternatyvų, aukštą saugumą užtikrinantį vartotojų autentifikavimo būdą toms institucijoms, kurios neturės galimybių prisijungti prie eduGAIN.

„Erasmus+ Mobile App“

2021 m. sausio 28 d. buvo oficialiai paleista atnaujinta mobilioji programėlė „Erasmus+ Mobile App“. Pirmojo etapo atnaujinimai susiję su pasikeitusiu dizainu, kuriam pritaikyta „European Student Card Initiative“ vizualinė tapatybė. Prie naujojo, draugiškesnio vartotojui dizaino kūrimo prisidėjo ir „Erasmus Student Network“ (ESN) atlikta tikslinės grupės apklausa, tad tikimasi, kad programėlė bus patraukli studentams.

Atnaujintą programėlę galite parsisiųsti per „Google Play“ arba „Apple Store“. Šiais metais planuojamas ir antrojo etapo atnaujinimas – programėlėje atsiras funkcijos, leidžiančios ją naudoti saugiai prisijungiant prie „Erasmus Without Paper“ platformos ir sklandžiai keistis mobilumo duomenimis tarp studento, siunčiančiosios bei priimančiosios institucijos.

„MyAcademicID“ arba „MyAID“

„Erasmus+“ programos skaitmenizavimas reiškia, kad vis daugiau studentų naudosis elektroniniais įrankiais jungdamiesi prie įvairių sistemų prieš, per ir po savo mobilumo laikotarpio. Tad „MyAcademicID“ įrankio tikslas – sukurti bendrą studentų identifikavimo schemą, pritaikant jau egzistuojančią skaitmeninę infrastruktūrą.

„European Student eID“

Įgyvendinant iniciatyvą buvo sukurtas „European Student Identifier“ (ESI) techninis aprašymas, kuris remiasi „eduGAIN“ bei „European Student Card Project“ mechanizmais, leidžiančiais studentams, vykstantiems mobilumo laikotarpiui užsienyje, naudotis savo siunčiančio universiteto išduotais pažymėjimais (arba savo šalies piliečio eID) ir prisijungti prie internetinių paslaugų (pvz., priimančios institucijos bibliotekos, bendrabučio ir kt.) bei internetu atlikti reikalingus administracinius veiksmus be atskiro registravimosi ir jungimosi prie skirtingų sistemų. Planuojama, kad „ESI“ bus integruotas į „Erasmus+ Mobile App“ bei „Erasmus Without Paper“ tinklą.

„European Student Card“ fizinė kortelė

Šios iniciatyvos dalies tikslas yra sujungti Europos aukštųjų mokyklų naudojamas studentų korteles į vieną sistemą naudojant identifikavimo simbolius – „European Student Card“ hologramą ir QR kodą su unikaliu studento numeriu.

Institucija, norėdama išduoti studentų pažymėjimus su „European Student Card“ elementais pirmiausiai turėtų užsiregistruoti projekto svetainėje www.europeanstudentcard.eu. Po institucijos patvirtinimo atsiranda galimybė į savo institucijos pažymėjimų valdymo sistemą integruoti kortelių kodų generatorių bei sukurti naujos kortelės dizainą, pridedant  „European Student Card“ ženklinimo elementus – „ESC“ hologramą ir QR kodą su unikaliu studento numeriu. Procesas užbaigiamas užregistruojant kortelę „European Student Card“ duomenų bazėje.

Daugiau informacijos apie projektą skelbiama svetainėje: www.europeanstudentcard.eu.

Lietuvoje studento pažymėjimo dizainas ir išdavimo procesas yra reglamentuotas įstatymais, tad 2020 m. spalio pabaigoje Švietimo mainų paramos fondas inicijavo susitikimą, kurio metu suinteresuotosioms šalims buvo pristatyti „European Student Card“ iniciatyvos etapai ir pradėta diskusija dėl fizinės kortelės diegimo Lietuvoje galimybių.

Įvykusių „ESCI“ renginių įrašai:

Kilus klausimų, kviečiame konsultuotis su „European Student Card“ iniciatyvos kontaktiniu asmeniu – Roberta Čepulyte el. paštu roberta.cepulyte@smpf.lt arba telefonu +370 658 69 427.