„European Student Card“ iniciatyva

„European Student Card“ iniciatyvos pagrindinis tikslas – supaprastinti studentų mobilumo veiklos administravimą, skaitmenizuojant procesus juos pagreitinti, taip siekiant padidinti studentų mobilumo kokybę bei poveikį visoje Europoje. Ši iniciatyva – naujosios programos prioritetas, prisidedantis prie  Europos Komisijos siekio iki 2025 m. sukurti Europos švietimo erdvę.

Daugiau informacijos apie iniciatyvos tikslus ir privalumus rasite oficialioje Europos Komisijos svetainėje.

Kas sudaro iniciatyvą?

„European Student Card“ iniciatyva susideda iš 2 dalių:

  1. Programos „Erasmus“ administravimo proceso skaitmenizavimas.
  2. Fizinės Europos studento kortelės įdiegimas.

Iniciatyvos įgyvendinimo etapai

Nuo 2021 m. birželio mėnesio visoms aukštojo mokslo institucijoms yra sudaryta galimybė jungtis prie „Erasmus Without Paper“ platformos ir pereiti prie elektroninio tarpinstitucinių susitarimų bei studijų sutarčių (OLA) sudarymo per „Erasmus Without Paper“ platformą. 2021–2022 m. m. yra pereinamasis laikotarpis, per kurį visos aukštojo mokslo institucijos, įgyvendinančios programą „Erasmus+“, turėtų skaitmenizuotis.

Skaitmeninis pasirengimas yra ECHE įsipareigojimų dalis, todėl jam bus taikomos stebėsenos priemonės, o įsipareigojimų nesilaikymas gali būti priežastis neigiamam ECHE vertinimui, 2023 m. gali kilti grėsmė netekti ECHE.

Įgyvendinus šį etapą palaipsniui bus pereinama prie dalyvių atrankų ir akademinių pažymų (angl. „Transcript of Records“) išdavimo proceso skaitmeninimo, vėliau – prie studentų praktikų mobilumo administravimo proceso skaitmeninimo.

Naujojo programos „Erasmus+“ etapo (2021–2027) tarpinstitucinės sutartys

Nuo 2023 m. pradžios iki tol galioję popieriniai tarpinstituciniai susitarimai nustos galioti, todėl visos aukštojo mokslo institucijos yra raginamos pereiti prie pilnai skaitmenizuoto tarpinstitucinių susitarimų sudarymo (šie susitarimai galios visą programos laikotarpį) ir pasiruošti šiems galimiems scenarijams:

1 atvejis. Tarpinstitucinis susitarimas sudarytas ankstesniam laikotarpiui (2014–2020 m.), tačiau viena ar abi partnerinės institucijos nėra pasiruošusios sudaryti skaitmeninės tarpinstitucinės sutarties:

2 atvejis. Tarpinstitucinis susitarimas nebuvo sudarytas anksčiau (yra naujas):

3 atvejis. Viena arba abi partnerinės institucijos yra nauji ECHE turėtojai:

4 atvejis. Tarptautinio mobilumo (KA107/KA171) tarpinstituciniai bei daugiašaliai susitarimai:

Priemonės iniciatyvos tikslams pasiekti

„European Student Card“ iniciatyvos tikslams pasiekti nauji įrankiai nėra kuriami, tačiau į vieną bendrą sistemą sujungiami jau veikiantys ir Europos universitetų išbandyti įrankiai, tokie kaip „Erasmus Without Paper“ platforma, „Erasmus+ Mobile App“ programėlė, „MyAcademicID“ duomenų bazė bei „European Student Card“ projektas.

Šių įrankių įdiegimas į institucijos procesus pagreitins ir supaprastins mobilumo veiklų administravimą viso mobilumo ciklo metu, užtikrins saugią erdvę studentų duomenų keitimuisi, automatiškai perkels duomenis į Programos naudojamas sistemas.

„Erasmus Without Paper“

Prie „Erasmus Without Paper“ platformos galima prisijungti 3 būdais (institucija turi galimybę pasirinkti sau patogiausią būdą):

Prieš pradedant naudotis „EWP“, pirmiausia reikalinga aktyvuoti savo institucijos paskyrą. Instrukciją, kaip tai padaryti, rasite čia: https://wiki.uni-foundation.eu/display/DASH/EWP+Settings.

Daugiau informacijos bei atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus rasite „Competence Centre of Erasmus Without Paper“.

Susidūrus su „Erasmus Without Paper Network“ platformos trikdžiais į sistemos administratorių galite kreiptis adresu: dashboard@uni-foundation.eu.

Online Learning Agreement

Priklausomai nuo to, kurį prisijungimo prie „Erasmus Without Paper“ būdą pasirinkote, tolimesni žingsniai, susiję su „Online Learning Agreement“ įdiegimu, būtų šie:

„Online Learning Agreement“ vartotojai turės būti saugiai autentifikuojami. Šiuo metu yra galimi trys studentų autentifikavimo būdai:

Institucijos, kurios nurodė, kad neturi galimybių prisijungti prie eduGAIN ir mobilumo dalyvių autentifikavimui pasirinko alternatyvius būdus, turi vadovautis papildoma procedūra Identity provider of last resort, skirta užtikrinti programos „Erasmus+“ dalyvių duomenų saugumą.

„Erasmus+ Mobile App“

2021 m. sausio 28 d. buvo oficialiai paleista atnaujinta mobilioji programėlė „Erasmus+ Mobile App“. Pirmojo etapo atnaujinimai buvo susiję su pasikeitusiu dizainu, kuriam pritaikyta „European Student Card Initiative“ vizualinė tapatybė. Prie naujojo, draugiškesnio vartotojui dizaino kūrimo prisidėjo ir „Erasmus Student Network“ (ESN) atlikta tikslinės grupės apklausa, tad tikimasi, kad programėlė bus patraukli studentams.

Programėlę galite parsisiųsti per „Google Play“ arba „Apple Store“.

2021 m. rugsėjo mėn. įgyvendintas antrojo etapo atnaujinimas – programėlėje atsiranda funkcijos, leidžiančios ją naudoti saugiai prisijungiant prie „Erasmus Without Paper“ platformos ir sklandžiai keistis mobilumo duomenimis tarp studento, siunčiančiosios bei priimančiosios institucijos. Kviečiame paraginti studentus parsisiųsti „Erasmus+ Mobile App“. Specialią programėlės viešinimui skirtą medžiagą galite rasti adresu: https://hello.erasmusapp.eu/ („Promotion“ dalyje).

„MyAcademicID“ arba „MyAID“

„Erasmus+“ programos skaitmenizavimas reiškia, kad vis daugiau studentų naudosis elektroniniais įrankiais jungdamiesi prie įvairių sistemų prieš, per ir po savo mobilumo laikotarpio. Tad „MyAcademicID“ įrankio tikslas – sukurti bendrą studentų identifikavimo schemą, pritaikant jau egzistuojančią skaitmeninę infrastruktūrą.

„European Student eID“

Įgyvendinant iniciatyvą buvo sukurtas „European Student Identifier“ (ESI) techninis aprašymas, kuris remiasi „eduGAIN“ bei „European Student Card Project“ mechanizmais, leidžiančiais studentams, vykstantiems mobilumo laikotarpiui užsienyje, naudotis savo siunčiančio universiteto išduotais pažymėjimais (arba savo šalies piliečio eID) ir prisijungti prie internetinių paslaugų (pvz., priimančios institucijos bibliotekos, bendrabučio ir kt.) bei internetu atlikti reikalingus administracinius veiksmus be atskiro registravimosi ir jungimosi prie skirtingų sistemų.

„European Student Card“ fizinė kortelė

Šios iniciatyvos dalies tikslas yra sujungti Europos aukštųjų mokyklų naudojamas studentų korteles į vieną sistemą naudojant identifikavimo simbolius – „European Student Card“ hologramą ir QR kodą su unikaliu studento numeriu.

Institucija, norėdama išduoti studentų pažymėjimus su „European Student Card“ elementais pirmiausiai turėtų užsiregistruoti projekto svetainėje www.europeanstudentcard.eu. Po institucijos patvirtinimo atsiranda galimybė į savo institucijos pažymėjimų valdymo sistemą integruoti kortelių kodų generatorių bei sukurti naujos kortelės dizainą, pridedant  „European Student Card“ ženklinimo elementus – „ESC“ hologramą ir QR kodą su unikaliu studento numeriu. Procesas užbaigiamas užregistruojant kortelę „European Student Card“ duomenų bazėje.

Daugiau informacijos apie projektą skelbiama svetainėje: www.europeanstudentcard.eu.

Lietuvoje studento pažymėjimo dizainas ir išdavimo procesas yra reglamentuotas įstatymais, tad 2020 m. spalio pabaigoje Švietimo mainų paramos fondas inicijavo susitikimą, kurio metu suinteresuotosioms šalims buvo pristatyti „European Student Card“ iniciatyvos etapai ir pradėta diskusija dėl fizinės kortelės diegimo Lietuvoje galimybių.

„European Student Card“ iniciatyvos renginiai

Kontaktai

Kilus klausimų, kviečiame konsultuotis su „European Student Card“ iniciatyvos kontaktiniu asmeniu – Roberta Čepulyte el. paštu roberta.cepulyte@smpf.lt arba telefonu +370 658 69 427.

Susidūrus su „Erasmus Without Paper Network“ platformos trikdžiais į sistemos administratorių galite kreiptis adresu: dashboard@uni-foundation.eu.