Europos kalbų ženklas

„Europos kalbų ženklas“ (EKŽ) – apdovanojimas, kuriuo siekiama paskatinti naujus kalbų mokymo(si) metodus ir iniciatyvas, taip pat skatinti kultūrinį sąmoningumą visoje Europoje.

„Europos kalbų ženklo“ apdovanojimas suteikiamas kartą per dvejus metus už novatoriškiausią kalbų mokymo projektą kiekvienoje iš programoje „Erasmus+“ dalyvaujančių šalių. Europos kalbų ženklo iniciatyva apima visus švietimo ir mokymo sektorius.

Remiant tokias iniciatyvas vietos ir nacionaliniu lygmeniu, „Europos kalbų ženklu“ visų pirma siekiama didinti kalbų mokymo standartus Europoje. „Europos kalbų ženklo“ apdovanojimus paprastai teikia programos „Erasmus+“ nacionalinės agentūros.

Tikslai

Temos, į kurias reikėtų atsižvelgti teikiant paraišką

Europos kalbų ženklo projektų, dėl kurių teikiamos paraiškos 2023–2024 m., Europos temos:

Europos kalbų ženklo konkursas

Kas antrus metus visoje Europoje vyksta „Europos kalbų ženklo“ konkursas. Jis skirtas paminėti Europos kalbų dienai, pagerbti tuos, kurie savo veiklomis daug dėmesio skiria kalbų mokymuisi – ir gimtosios kalbos žinių stiprinimui, ir užsienio kalbų lavinimui. Konkurse dalyvauti gali visų švietimo sektorių organizacijos. Jos gali teikti tas veiklas, kurios jau yra įgyvendintos praeitais arba vykdomos einamaisiais metais. Nugalėtojas apdovanojamas „Europos kalbų ženklo“ sertifikatu bei galimybe dalyvauti tarptautinėje konferencijoje.

Kontaktai

Projekto vadovė Jurgita Melaikienė (jurgita.melaikiene@smpf.lt)

Projekto puslapis

Europos Komisijos puslapis, skirtas Europos kalbų ženklo iniciatyvos viešinimui