Frazė „netikros naujienos“ tampa vis dažniau paplitęs posakis. Dažniausiai jis naudojamas apibūdinti melagingas ar perdėtas istorijas, kurias internete gali išvysti kiekvienas. Kyla klausimai, kaip išlaikyti gebėjimą kritiškai mąstyti ir nustatyti, kurios žiniasklaidos naujienos yra tikros, o kurios – netikros. Į šiuos klausimus stengėsi atsakyti VšĮ „Savanorių centras“ vykdydamas „Erasmus+“ jaunimo dalyvavimo projektą „Kritinis mąstymas ir saugus naudojimasis medijomis“. Šiuo projektu siekta didinti jo dalyvių informuotumą apie saugų naudojimąsi medijomis, kritinį mąstymą.
Projekto organizatoriai pasidalijo esminiais projekto aspektais.

Koks jūsų projekto tikslas? Kas įkvėpė projektą?

Projektu yra siekiama ugdyti jaunų žmonių kritinį mąstymą ir gebėjimą vertinti informaciją, didinti jaunų žmonių atsparumą dezinformacijai ir netikroms naujienoms žiniasklaidoje, įgalinti jaunus žmones dalyvauti bendruomenės veikloje ir palaikyti dialogą su sprendimus priimančiais asmenimis vietos ir nacionaliniu mastu.

Atsižvelgiant į dezinformacijos mastą ir intensyvėjimą Lietuvos ir Europos Sąjungos mastu, ypač internetinėje erdvėje, buvo būtina pradėti projektą ir ugdyti jaunų žmonių kritinio mąstymo ir medijų raštingumo įgūdžius, kurie yra aktyviausi socialinių tinklų naudotojai.

Kokios veiklos buvo padarytos jaunimo ir jaunimui projekto metu?

Projekto metu buvo vykdomi seminarai apie dezinformacijos atpažinimą žiniasklaidoje, diskusijos su aktyviu bendruomenės jaunimu. Visos šios veiklos buvo įgyvendintos siekiant ugdyti jaunų žmonių gebėjimą kritiškai analizuoti ir vertinti žiniasklaidoje esančią informaciją, atpažinti netikras naujienas ir didinti supratimą apie neigiamą dezinformacijos poveikį.

Užsiėmimų metu dalyviai buvo skatinami atlikti praktines užduotis, diskutuoti ir išsakyti savo nuomonę, analizuoti problemą ir ieškoti galimų jos sprendimo būdų.

Kokie projekto rezultatai yra iki šiol? Ką tai davė bendruomenei, Lietuvai ir Europai?

Projekto veiklose dalyvavo jau daugiau nei 170 jaunuolių iš visos Lietuvos. Dalyvaudami projekto veiklose jaunuoliai įgijo teorinių ir praktinių žinių apie dezinformaciją ir netikras naujienas, jų naudojimo motyvus ir jų daromą žalą asmenims, visuomenei ir valstybei.

Apklausos rodo, kad dalyvavę veikloje dalyviai tapo atsparesni dezinformacijai, netikroms naujienoms žiniasklaidoje. Vykdant veiklą įgytos žinios ir kompetencijos leido dalyviams dalytis jomis su vietos bendruomenės nariais (ypač mokyklose, jaunimo erdvėse, centruose). Augantis vietos bendruomenių sąmoningumas ir atsparumas dezinformacijai žiniasklaidoje prisideda prie regionų atsparumo didinimo.

Didėjantis visuomenės informuotumas apie dezinformaciją ir netikras naujienas vietos ir regionų lygmeniu turi didelį potencialą sustiprinti nacionalinį saugumą, nes vystosi visuomenė, atsparesnė žalingiems priešiškų valstybių ir žiniasklaidos veikėjų veiksmams. Tokios visuomenės vystymasis ir dominavimas valstybėse narėse yra aktualus ES lygmeniu, nes užtikrina bendras Europos vertybes, pagrindines teises, taip pat valstybių narių sanglaudą ir vienybę.

Projekto numeris: 2021-2-LT02-KA154-YOU-000040712