Kai kalbama apie jaunimo dalyvavimą programos „Erasmus+“ kontekste, omenyje gali būti turimi du dalykai: „Erasmus+“ jaunimo srities jaunimo dalyvavimo projektai (atskiras projektų tipas, kuriuo skatinamas jaunimo pilietiškumas, valdžios ir jaunimo dialogas) bei „jaunimo dalyvavimas“ – kaip vienas iš Europos Sąjungos prioritetų. Siekiama, kad jaunimo dalyvavimas kaip prioritetas būtų atliepiamas visuose „Erasmus+“ jaunimo srities projektuose į projekto organizavimą, paraiškos rengimą, veiklų vykdymą įtraukiant jaunimą.

Vilkaviškio kultūros centras įgyvendina „Erasmus+“ jaunimo srities jaunimo dalyvavimo projektą „Mažinam atstumą“. Šis projektas yra pavyzdys, kuriame „jaunimo dalyvavimas“ susijungia ir kaip prioritetas, ir kaip projektų tipas, kuriuo kuriamas tvarus dialogas tarp jaunuolių ir politikų bei sprendimų priėmėjų apie realius Vilkaviškio rajono jaunuolių (nuo 13–30 metų) poreikius, lūkesčius ir problemas.

Projekto „Mažinam atstumą“ vadovės Vilkaviškio kultūros centro kultūrinės veiklos vadybininkė Aksana Laskevičienė ir Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Danguolė Gudeliauskienė papasakojo, kaip į tokios didelės apimties projektą įsitraukė jaunimas.

Veiklos – nuo tyrimo iki festivalio

„Jaunimo dalyvavimo projekto „Mažinam atstumą” tikslas – mažinti atstumą tarp Vilkaviškio rajono jaunuolių ir sprendimų priėmėjų sukuriant patrauklias dalyvavimo galimybes bei suteikiant jaunuoliams reikalingas kompetencijas formuoti Vilkaviškio rajono jaunimo politiką bei strateginius planus jaunimo srityje ir, žinoma, paminėti 2022 – Vilkaviškio, Lietuvos ir Europos jaunimo metus“, – pasakojo D. Gudeliauskienė. 

Šiems tikslams pasiekti buvo organizuojamos įvairios veiklos. Visų pirma organizuoti dveji mokymai projekto iniciatyvinei grupei. Vienuose iš jų jaunimui suteiktos kompetencijos planuoti, organizuoti projekto veiklas. Jau per šiuos mokymus jaunimas susitiko su sprendimų priėmėjais – Vilkaviškio rajono savivaldybės meru Algirdu Neiberka, mero patarėju ir jaunimo reikalų tarybos pirmininku Joriu Juškausku bei Administracijos direktoriaus pavaduotoja Daiva Rikliene.

Kituose mokymuose vyko diskusijos apie Vilkaviškio rajono jaunimo problemas, iššūkius bei ateities vizijas. Įvykusiuose fokus grupių susitikimuose jaunimas susitiko su savivaldybės meru, mero patarėju, administracijos direktoriaus pavaduotoja, Savivaldybės tarybos nariais, Jaunimo reikalų tarybos nariais, savivaldybės specialistais,  Visuomenės sveikatos biuro darbuotojais, Atviro jaunimo centro, atviros jaunimo erdvės ir mobilaus darbo grupių atstovais, Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės nariais.

„Šiuo metu atliekama jaunimo poreikių ir nuomonės apklausa. Apklausos rezultatai bus panaudoti rengiant jaunimo problemų sprendimo Vilkaviškio rajono savivaldybėje 2023–2028 metų planą“,  – veiklas vardijo D. Gudeliauskienė.

2022 spalio 25 d. kaip projekto „Mažinam atstumą“ veikla vyko pažintinis vizitas „Nacionalinė jaunimo politika“, per kurią sprendimų priėmėjai ir jauni žmonės susipažino su nacionaline jaunimo politika, jos veikimo principais ir pagrindiniais veikėjais. Per šį vizitą projekto organizatoriai kartu su jaunimu šventė Lietuvos Respublikos Konstitucijos dieną, susitiko ir diskutavo su LR Seimo nariu Algirdu Butkevičiumi bei kitais LR Seimo nariais. Po to vyko ekskursija Lietuvos Respublikos Seime.

Vykdydami projektą jo dalyviai dalyvavo Vilkaviškio rajono savivaldybės tarpžinybinio bendradarbiavimo jaunimo politikos srityje tinklo kūrimo konferencijoje „≈ Mažinam atstumą“ bei surengė projekto įvertinimo seminarą, per kurį nutarė, kad Vilkaviškio rajono savivaldybė tęs jaunimo ir politikų dialogo renginių tradiciją. Vilkaviškio rajono savivaldybė nuo 2023 m. planuoja pradėti organizuoti 2 kasmetinius jaunimo renginius, jaunimo mokymus ir jaunimo festivalį.

Projekto veiklas vainikavo Vilkaviškyje pasodintas ąžuoliukas, skirtas paminėti Europos, Lietuvos ir Vilkaviškio jaunimo metams, bei jaunimo festivalis „Mažinam atstumą“, vykęs net tris dienas. Tai buvo erdvė, kurioje jaunimas galėjo ne tik nemokamai dalyvauti gyveo garso koncertuose, bet ir aptarti įvairius jaunimo dalyvavimo aspektus, analizuoti jaunimo dalyvavimo temas jaunimui patraukliais būdais. Festivalį organizavo patys jauni žmonės.

Jaunimas dalyvavo visuose projekto etapuose

Jaunuoliai įsitraukė į visus projekto etapus: nuo projekto paraiškos rengimo, veiklų organizavimo, savanorystės veiklose, viešinimo, dalyvavimo. Jo iniciatyvinė grupę sudarė Vita Laskevičiūtė (VGTU kūrybinių industrijų studentė), Ieva Laskevičiūtė (LDA magistrantė), Gailė Medelytė, Joris Juškauskas (Vilkaviškio raj. savivaldybės mero patarėjas) bei jaunimo savanoriai.

„Rengiant projekto paraišką buvo įtraukti iniciatyvinės grupės jaunuoliai, asocijuotų partnerių atstovai ir jauni žmonės. Šie žmonės buvo apklausti su kokiais iššūkiais jaunuoliai susiduria, kokios temos jaunuoliams aktualios, kokių veiklų, renginių ir diskusinių formatų norėtų. Ši informacija leido parengti jaunimo interesus atitinkančią projekto paraišką“, – pasakojo projekto vadovė Aksana Laskevičienė.

Gavus projektinį finansavimą buvo organizuojami projekto planavimo susitikimai, į kuriuos įsitraukė jauni žmonės iš projekto iniciatyvinės grupės, prie jų prisijungė virš 50 jaunimo savanorių.

Projekto pradžioje vykę mokymai suteikė jaunuoliams motyvacijos ir kompetencijų įsitraukti į visas veiklas. Jauni žmonės buvo atsakingi už sklaidos renginius, jaunimo diskusijas. Jie organizavo ir vedė šiuos renginius, pristatė juos LRT radijo laidose, išsakė savo nuomonę ir įžvalgas apie projekto veiklas.

Sprendimų priėmėjai niekada neatsisakė susitikti su jaunimu

„Buvo daug tariamasi su jaunimu, nes būtent jauni žmonės geriausiai žino, kas jų bendraamžiams įdomu ir aktualu, todėl visiškai buvo lengva įtraukti jaunimą į projektą, tiksliau, jie patys siūlėsi savanoriauti ir įsitraukti į veiklas. Visose veiklose dalyvavo jaunimas iš viso Vilkaviškio rajono“, – jaunimo motyvacija džiaugėsi D. Gudeliauskienė.

Visose jaunimo organizuotose veiklose mielai dalyvavo ir niekada neatsakė jaunimui meras, Tarybos nariai, JRT nariai, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, savivaldybės darbuotojai, Vilkaviškio visuomenės sveikatos biuro darbuotojai, Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro  skyriaus Atviro jaunimo centro, Mobiliojo darbo su jaunimu darbuotojai. 

„Susitikimas su sprendimų priėmėjais – Vilkaviškio rajono savivaldybės meru Algirdu Neiberka, mero patarėju, JRT pirmininku Joriu Juškausku, administracijos direktoriaus pavaduotoja Daiva Rikliene, vyko prie laužo net ir nakties metu. Tiesiog viskas puiku!“, – ką tik pasibaigus pagrindinėms projekto veiklos entuziazmu tryško jo vadovė.

Projekto numeris: 2022-1-LT02-KA154-YOU-000066164

Šis projektas aktyviai viešinamas visuose jo etapuose. Kadangi jis dar nepasibaigęs, tikime, kad sklaidos bus net ir daugiau. Štai kelios nuorodos:

Facebook

Instagram

Vilkaviškio rajono savivaldybės internetinis puslapis:

LRT radijo eteryje:

Vilkaviškio kultūros centro puslapis

Vilkaviškio krašto laikraštis „Santaka“

Sūduvos gidas

Etaplus

Miesto naujienos