Liepos 6-ąją startavo „Erasmus+“ jaunimo dialogo projektas, subūręs dalyvius iš Švenčionių, Šalčininkų, Vilniaus, Trakų rajonų ir Klaipėdos bei Visagino miestų savivaldybių. Projektas „Misija (ne)įmanoma: jaunimui draugiškos bendruomenės“ skirtas nagrinėti dialogo tarp skirtingų kartų, kalbinių bendruomenių bei institucijų svarbą, bendruomenių įsitraukimą ir įgalinimą, jaunimo politikos vykdymo procesus Lietuvoje.

Pirmoje projekto veikloje, mokymuose, dalyvauja skirtingo amžiaus bei skirtingą profesinę patirtį turintys dalyviai. Mokymų metu yra analizuojamas struktūrinis dialogas europiniu, nacionaliniu ir savivaldos lygmeniu. Diskutuojama apie dialogo principus, kodėl svarbu išklausyti kitų nuomonę skirtingais lygmenimis, kaip tinkamai perteikti savo interesus. Dalyviai, gilindamiesi į skirtingus Active Citizens programos modulius, įgyja žinių apie dialogo kūrimą savo bendruomenėje, tarpžinybinį bendradarbiavimą, bendruomenių stiprinimą ir įgalinimą.

Mokymų dalyvis, Eišiškių miestelio seniūno pavaduotojas, Valdemar Sliževski, pakalbintas apie dialogo svarbą vietiniame lygmenyje, teigia: „Kai viešoji valdžia kalba su bendruomene, įtraukia žmones ir įsiklauso, tuomet pokyčiai vyksta greičiau ir efektyviau. Žmonės jaučiasi įgalinti ir pradeda veikti. Tuo tarpu institucijų darbuotojai suvokia, kad jų darbas atneša konkrečius rezultatus bendruomenei. Taigi dialogas stiprina bendradarbiavimą, o kryptingo darbo rezultatas – pasiekti tikslai –  leidžia kartu džiaugtis padarytais sprendimais“.

Mokymuose dalyvauja asmenys iš daugiakultūrių Lietuvos bendruomenių, kuriose gyvena rusakalbiai ir lenkakalbiai. Siekiama juos įgalinti inicijuoti socialinius pokyčius, prisidėti prie visuomeninių klausimų sprendimo. Įgiję žinių ir reikiamų įgūdžių, grįžę į savo vietines bendruomenes bei organizacijas, dalyviai ves užsiėmimus, kurs tinkamą aplinką dialogui tarp skirtingų kartų, institucijų, kalbinių grupių.

Dalyviai įsitrauks ir į kitas projekto veiklas, kurios bus organizuojamos jų savivaldybėse. Veiklų metu bus sukurta neformali erdvė jauniems žmonėms bei valdžios atstovams pasikalbėti rūpimais klausimais, kartu generuoti ir įgyvendinti bendruomenei naudingas idėjas.

Projektą įgyvendina Politikos tyrimų ir analizės institutas, dalinai finansuoja Britų Taryba Lietuvoje ir „Erasmus+“ programa.