Birželio 19 – 23 d. Florencijoje, Italijoje vyko „Erasmus+“ tarptautiniai mokymai „Small-Scale Partnerships for Inclusion“ (Mažos apimties įtraukties partnerystės), kuriuose dalyvavo 21 dalyvis iš 17 šalių. Šiuose mokymuose dalyvavo Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos mokytoja Vilija Posėčnienė.


Renginį organizavo Italijos nacionalinė jaunimo agentūra kartu su Vokietijos nacionaline agentūra. Tarptautinių mokymų metu buvo pristatyta „Erasmus+” programa ir jos teikiamos galimybės jaunimui įtraukties srityje. „Erasmus+“ veiklos jaunimui siekia gerinti jaunimo gebėjimus, įgūdžius, įsidarbinimo galimybes, skatinti aktyvų jaunų žmonių dalyvavimą visuomenės gyvenime, jų socialinę įtrauktį ir gerovę. Dalyviai taip pat susipažino su SALTO išteklių centru, kuris teikia neformalaus mokymosi išteklius jaunimo darbuotojams ir jaunimo lyderiams, organizuoja mokymus, suteikia galimybę rasti reikalingų kontaktų.


„Erasmus+“ mažos apimties partnerysčių projektų trukmė nuo 6 iki 24 mėnesių, projektą turi parengti mažiausiai du partneriai iš skirtingų šalių, jie gali būti finansuojami tikslia 30 000 eurų
arba 60 000 eurų suma.


Tarptautinių mokymų „Small-Scale Partnerships for Inclusion“ metu jaunimo darbuotojai ir jaunimo lyderiai tobulino savo žinias, įgūdžius įtraukties srityje. Dalyviams buvo išsamiai pristatytos mažos apimties partnerysčių projektų galimybės įtraukties srityje, kas gali juose dalyvauti ir kodėl verta dalyvauti. Renginio organizatoriai suteikė teorinių ir praktinių žinių, Italijos nacionalinės jaunimo agentūros atstovai išsamiai atsakė į iškilusius klausimus, davė vertingų patarimų. Dalyviai sėmėsi įkvėpimo iš gerosios praktikos ir sėkmingų projektų pavyzdžių, įgijo projektų kūrimo, valdymo ir vystymo įgūdžių, susipažino su kitomis organizacijomis, kurios dirba įtraukties srityje, įgijo projektų finansų valdymo kompetencijas. Darbas grupėse, dažniausiai pasitaikančių projektų kūrimo klaidų analizavimas, suteikė dalyviams vertingos patirties.

Tokie tarptautiniai mokymai skatina iniciatyvumą, kūrybiškumą, suteikia tarpkultūrinio ir neformalaus mokymosi patirties. Mokymų metu įgytos žinios ir patirtis, susipažinimas su organizacijomis, dirbančiomis įtraukties srityje motyvuoja imtis veiklos, kurti projektus.