Kauno taikomosios dailės mokykla įgyvendina „Erasmus+“ strateginių partnerysčių projektą „Early school dropouts“. Projekto partneriai: Ispanija, Italija, Portugalija, Turkija ir Lietuva. Projekto vykdymo laikotarpis 2019–2022 m. Projekto tikslas – švietėjiško tinklo, kuris analizuotų ankstyvo mokinių pasitraukimo iš ugdymo proceso problemą, įtraukiant suinteresuotąsias šalis, specialistus ir tarnybas, darbdavius, kad būtų galima kuo skubiau identifikuoti ir imtis prevencinių priemonių prieš mokinių iškritimą iš ugdymo proceso, taip padedant Europos šalims kovoti su šia problema, kūrimas.

Vykdant projekto veiklas, mokiniai atliko analizę, kodėl jauni žmonės pasitraukia iš ugdymo proceso ir priėjo prie išvados, jog visais laikais mokslas buvo žmonėms reikalingas, vertinamas bei reikšmingas, ne išimtis ir mūsų gyvenamasis laikas, tačiau dėl įvairių priežasčių nutinka taip, kad jauni žmonės nebe taip rimtai ir atsakingai ima vertinti išsilavinimo svarbą, mokslo suteikiamas galimybes, o kiti jaunosios kartos atstovai mokytis norėtų, tačiau tokių galimybių neturi.

Kodėl anksčiau laiko pasitraukiama iš ugdymo ir mokymo įstaigų? Kur glūdi priežastys, kad dalis paauglių palieka mokyklą, neįgiję išsilavinimo, dalis – netgi vidurinio, nepaisant privalomojo mokyklinio amžiaus?

Rastume daugybę šio reiškinio priežasčių, neretai jos itin asmeniškos. Ankstyvą mokyklos palikimą lemia žemas ekonominis socialinis statusas, socialinių įgūdžių stoka, šeimų asocialumas. Kita vertus, ne visada lengva suprasti tikrąsias priežastis, dėl kurių paliekama mokykla. Anksti susidomima, nors ir nekvalifikuotu, bet finansus teikiančiu darbu. Mokslai paliekami tiek dėl mokymosi problemų, tiek siekiant patenkinti šeimos poreikius. Esant prastiems mokymosi rezultatams, nusiviliama, prarandamas susidomėjimas.  

Skurdas ir nepriteklius, vienos didžiausių problemų ir šiuolaikiniame, moderniame pasaulyje, išlieka reikšmingos ankstyvo mokinių pasitraukimo iš ugdymo proceso priežastys. Ši problema atima iš jaunų besimokančiųjų galimybę siekti savo svajonių ir geresnio gyvenimo. Neretai paaugliai, augantys skurstančiose, daugiavaikėse šeimose, yra priversti eiti dirbti dar neįgiję vidurinio išsilavinimo. Noras ir pareiga padėti šeimai veda darbo link, o mokslai yra metami, nes paaugliui yra per sunku dirbti ir mokytis vienu metu. Spaudžiant nepritekliui, tokie mokiniai neturi kito pasirinkimo, tik padėti skurstančiai šeimai dirbant ir atsisakant mokymosi.

Vieni skursta, o kiti tiesiog tingi mokytis. Paaugliai dažnai numoja ranka į mokslą, nes vieniems jis nuobodus, kitiems pernelyg sudėtingas. Viena iš galimų tokio požiūrio ir elgesio priežasčių – tėvų nuostata: neretai jie pernelyg išlepina savo vaiką ir šis mano, kad visada bus tėvų išlaikomas finansiškai, todėl jam neteks pačiam užsidirbti pragyvenimui ir jokie mokslai čia  nereikalingi. Finansiškai saugiai besijaučiantys paaugliai į mokslą nežiūri rimtai, nes mano, kad su mokslu ar be jo, gyvens patogiai ir pasiturinčiai ir rūpintis niekada neprireiks, todėl mokykla lieka nuošalyje.

Kita priežastis – neplanuoti gyvenimo pokyčiai, motinystė. Mokslus meta jaunos mamomis tampančios paauglės. Tai suprantama, būnant mama, visas laikas skiriamas vaikui ir mokymuisi jo nepakanka. Tokioms paauglėms tenka nutraukti mokslus ir dėl to, kad neretai jos turi rūpintis ir tuo, kaip finansiškai išsilaikyti pačioms ir išlaikyti naują gyvybę.

Kita vertus, mokytis niekada nėra per vėlu, daugelis mokinių suvokia mokslo teikiamas galimybes ir reikšmę. Projektas mokiniams labai naudingas – priverčia susimąstyti, kaip padėti tiems, kurie turi mokymosi sunkumų, gresia ankstyvas pasitraukimas iš ugdymo proceso.

Daugiau informacijos apie projektą ČIA.