Europos Sąjunga, siekdama, kad piliečiai atitiktų vis didėjančius profesinių įgūdžių reikalavimus nuolat besikeičiančioje rinkoje, akcentuoja informacinių komunikacinių technologijų (IKT) taikymo svarbą. Rinkodara – viena iš veiklos sričių, kurioje pastebimas ypač spartus augimas bei perspektyvos įgyti žinių, padėsiančių sėkmingai prisitaikyti prie naujų darbo rinkos reikalavimų. Be to, siekis tobulinti naujus įgūdžius perspektyvioje srityje prisideda ir prie ES nuostatos, jog ateities darbo rinkoje sėkmingai išsilaikys tik tie, kurie nesustos tobulėti ir suvoks mokymosi visą gyvenimą svarbą. Taigi martech ir IKT naudojimas marketinge – nebėra tik dar vienos kompetencijos, kurių rekomenduojama mokytis, dabar tai žinios, be kurių neįsivaizduojamas ateities verslas.

Marketingo kompetencijų reikalingumas

Projekto „Fuse IT“ rengėjų teigimu, marketingo technologijos ypač svarbios rinkodaros srities specialistams, kurių kasdienė darbo dalis yra susijusi su reklamos pasauliu. Martech kompetencijas įvaldžiusių specialistų paklausa tendencingai auga, todėl ši profesija ne tik perspektyvi, bet ir taps viena reikšmingiausių verslo, reklamos srityje. Kitaip tariant, organizacijos, siekiančios sėkmingos verslo plėtros ir ateityje, turi investuoti į darbuotojų marketingo technologijų kompetencijų tobulinimą. Taip organizacijos efektyviau spręs kylančius iššūkius, susijusius su produkto pristatymu rinkai, prekės ženklo strategijų taikymu, kaita, taip pat sklandžiau bei profesionaliau išsiaiškins tikslinės auditorijos lūkesčius, išlaikys lojalius klientus, lengviau prisitaikys prie rinkos pokyčių. Martech įgūdžiai ir jų taikymas IKT, pastebima, ateityje bus vertinami kaip tie, kurie padės tinkamiausiai išspręsti kylančius neatitikimus tarp darbo rinkos bei jaunosios kartos išsikeltų lūkesčių bei poreikių.

Atvirai prieinamas nemokamas martech kursas

Suprasdami marketingo ir IKT vertę, projekto rengėjai sukūrė ir įdiegė mokymosi sistemą, kuri suteikia galimybę įsivertinti savo marketingo ir IKT žinias bei įgūdžius prisijungiant prie atviros Vilniaus universiteto e. mokymų platformos. Būtent per šią platformą savo kompetencijas tobulina ir atnaujintos VU Kauno fakulteto bakalauro studijų programos Marketingo technologijos bei magistrantūros studijų programos Marketingas ir pardavimų vadyba studentai, taip pat studentai, pasirinkę bendrauniversitetinį modulį „Rinkodaros pagrindai“. Studentams ši mokymosi medžiaga ne tik lengvai prieinama, bet ir naudinga todėl, kad jaunimas nori įgyti žinių nedelsiant, neišeidamas iš namų, todėl nuotolinių mokymosi kursų galimybė tampa dar patrauklesnė.

Projekto metu sukurtos „Marketing technologies“ mokymosi medžiagos (5 ECTS) rengėjai kviečia išbandyti nemokamus kursus, kuriuos sukūrė pagal „Erasmus+“ finansuojamą projektą FuseIT (Marketingo ir IKT ateities kompetencijų gairės). Tereikia prisiregistruoti specialiai tam sukurtu raktu (raktas: fuse) Moodle aplinkoje. Pasitikrinti žinias taip pat galima ir nemokamose, laisvai prieinamose mokymosi-simuliacijų bei savęs ir žinių įvertinimo sistemose (Fuseit.eu; Fuseit.institutas.lt).

Kaip teigė projekto konsorciumo atstovai, siekdami sukurti naudingą turinį kitiems ir patys patobulėjo kaip komanda, ypač sustiprėjo partnerystė su Portugalijos Tomar politechnikos institutu (parengtos dar 2 paraiškos, 3 bendros publikacijos, dalyvauta 2 tarptautinėse mokslinėse konferencijose), taip pat išmokta lankstumo siekiant efektyviai komunikuoti tarpusavyje, sėkmingai tęsti projekto valdymo, lėšų paskirstymo darbus net ir pandemijos metu.

Projekte dalyvavo mokslininkai iš Vilniaus universiteto (Lietuva), ISMA universiteto, Informacijos sistemų vadybos instituto (Latvija), Bukarešto politechnikos universiteto (Rumunija), VšĮ „Informacinių technologijų instituto“ (Lietuva) ir Tomar politechnikos instituto (Portugalija).

Daugiau apie projektą „Fuse IT“

Pagrindiniai intelektiniai rezultatai, susiję su marketingo (rinkodaros)  veikla ir jos ateities kompetencijomis, apima:

  • aukštojo mokslo gairių ir studijų analizę;
  • mokymo programos (angl. curriculum) sukūrimą ir lokalizavimą;
  • mokymosi medžiagos sukūrimą;
  • mokymosi-simuliacijos sistemos sukūrimą;
  • savęs-įvertinimo ir žinių įvertinimo sistemos sukūrimą;
  • metodinių gairių sukūrimą.

Projekto tikslinės grupės

Pagrindinę tikslinę grupę sudarė aukštųjų mokyklų studentai, akademinė-pedagoginė bendruomenė (dėstytojai, universitetų darbuotojai, suaugusiųjų mokymo centrai ir kt.) ir verslo sektoriaus atstovai. Projekto metu įvykę rezultatų sklaidos renginiai iš viso pritraukė daugiau nei 260 dalyvių, kurie džiaugėsi moderniu kursu bei įvertino jį kaip atitikusį lūkesčius.