Vilniaus universiteto Ugdymo mokslų instituto komanda šiais metais baigė koordinuoti „Erasmus+“ strateginių partnerysčių projektą „Future Teachers Education: Computational Thinking and STEAM“, trumpai – „TeaEdu4CT“. Trejus metus trukęs intensyvus darbas drauge prabėgo labai greitai. Dešimt partnerių iš dešimties šalių bendrai darbavosi kurdami mokomąją medžiagą devyniomis kalbomis studentams – būsimiems mokytojams informatiniam mąstymui (angl. Computational Thinking, CT) ugdyti, integruojant su STEAM dalykais. Projekto metu buvo parengta 10 modulių schema, kurią galite pamatyti pateiktame paveiksle. Visa medžiaga parengta taikant kūrybinių bendrijų licenciją (Creative Common) ir publikuota projekto svetainėje: https://www.fsf.vu.lt/ct4teachers.

TeaEdu4CT moduliai

Kiekvienas modulis – ne tik teorinė aiškinamoji medžiaga, bet ir daugybė įvairių veiklų, išbandytų partnerių universitetuose ir tarptautiniuose mokymuose. Aprašomi aktyvūs mokymo metodai padeda studentams ne tik patiems mokytis, bet ir pasirengti mokyti mokyklose. Moduliuose taip pat pateikiama daugybė kruopščiai atrinktų šaltinių ir skaitmeninių įrankių, kurie tinka dėstytojams rengiant būsimus mokytojus. Modulių medžiaga buvo išbandyta su daugiau nei tūkstančiu studentų – būsimų mokytojų (nors buvo tikėtasi apimti tik 400). Atsižvelgus į gautus atsiliepimus moduliai buvo pataisyti bei papildyti siekiant juos patobulinti.

Susibūrusi stipri partnerių komanda nuveikė ir daugiau darbų: perskaitė dešimtis pranešimų tarptautiniuose renginiuose, organizavo dirbtuves besimokantiems, tyrė būsimų mokytojų skaitmenines kompetencijas, diegė įtraukius metodus ir inovatyvų požiūrį į ugdymo procesą, informatikos ir STEAM dalykų didaktikas. Šią vasarą naudojant „TeaEdu4CT“ modulius buvo surengtos dirbtuvės pasaulio kompiuterių mokymo kongrese WCCE Hirošimoje (Japonija) ir informatikos konferencijoje Yogyakartoje (Indonezija). 2021 m. projektas buvo pristatytas šešiose konferencijose, tarp jų Europos mokslų konferencijoje ESERA, CTE-STEM konferencijose Singapūre ir Hong Konge, taip ISSEP konferencijoje Nyderlanduose. Taip pat apie projektą ir jo metu įgyvendintus pasiekimus buvo išleistos šešios publikacijos.

Projektas atitinka daugelio šalių nuostatą plėtoti fizinių mokslų integraciją su socialiniais mokslais. Informatinio mąstymo, informacinių technologijų integracija į ugdymą atliepia Europos Sąjungos „Skaitmeninio švietimo veiksmų plano“ uždavinius, kuriais siekiama gilinti skaitmeninio mokymosi turinio sampratą, remtis kognityviniais ir neuromokslininkų tyrimais, taikyti kūrybiškus ir įtraukius metodus.

2022 metų rugpjūtį baigiamojoje projekto konferencijoje Stokholme partneriai įvardijo svarbiausius per trejetą metų pasiektus rezultatus: 1) parengtas multidimensinis, fizinių ir socialinių mokslų sinteze grįstas modelis ugdymo procesui gerinti; 2) sukurta mokomoji medžiaga būsimų mokytojų informatinio mąstymo ir skaitmeninėms kompetencijoms gerinti – 10 modulių su daugybe veiklų ir metodų; 3) modulių išbandyti partnerių universitetuose ir išversti į devynias kalbas; 4) išmokta parinkti ir subalansuoti kokybę vertinančius kriterijus, efektyviai atlikti užduotis, tartis ir sutarti; 5) įvaldyti bendradarbiavimo rengiant mokslinius tyrimus būdai, optimalus darbas grupėmis įtraukiant mažiau patyrusius mokslininkus, medžiagos rengimas taikant agile metodą.

Projekte suburta skirtingų kompetencijų ir interesų partnerių komanda: vieni – iš informatikos mokslo srities, kiti – iš edukologijos, kai kurie labiau įsigilinę į STEM dalykų veiklas, kiti daugiau dėstytojai praktikai ar doktorantai. Partnerių stiprybė – didelis entuziazmas pagerinti mokytojų rengimą informatikos srityje. To galima pasiekti inicijuojant mokslinius tyrimus, moderniai pateikiant mokomąją medžiagą ir įtraukiant studentus. Glaudūs moksliniai ryšiai sieja projekto partnerius, profesorius: Eriką Barendseną (Radbound universitetas, Nyderlandai), Claudią Tanberge, Carsteną Schulte (Paderborno universitetas, Vokietija), Arnoldą Pears (KTH Karališkasis technologijų universitetas, Švedija), Mikko-Jussi Laakso (Turku universitetas, Suomija), Martą Lanpere (Talino universitetas, Estija), Geraldą Futscheką (Vienos technologijų universitetas, Austrija), Yasemin Gulbahar (Ankaros universitetas, Turkija), Valentiną Dagienę (Vilniaus universitetas). Partneriai pasiryžę tęsti bendradarbiavimą tiek mokslinių tyrimų, tiek mokytojų rengimo srityse. Prasmingų darbų, kurie bus naudingi šiuolaikiškai rengiant būsimus mokytojus, įgyvendinimas kelia daug teigiamų emocijų, kas skatina toliau kurti, tobulinti, mokyti, vykdyti, įgyvendinti.