2023 m. rugpjūčio 28–29 dienomis Šiaulių „Santakos“ ugdymo centro pedagogė Lina Navikienė dalyvavo programos „Erasmus+“ darbo stebėjimo vizite CLIL mokymo centre ir Zolitudės gimnazijoje Rygoje. Vizito tikslas – susipažinti su popamokinės veiklos struktūra ir organizavimu, IKT naudojimo metodais ir taikymu ugdymo procese.

CLIL mokymo centras yra tiesiogiai susijęs su mokymusi, ugdymo pokyčių sklaida ir įgyvendinimu. Jau ne vienerius metus dalijasi patirtimi su kitomis mokyklomis ir pedagogais, kur mokiniai skatinami atrasti kalbų pasaulį, jausti pasitenkinimą mokantis ir gebėti išmoktus įgūdžius perkelti į realų gyvenimą.

„Buvo įdomu susipažinti su IKT priemonėmis, sėkmingai naudojamomis ugdymo procese. Modernios centro ir Zolitudės gimnazijos aplinkos, ITK priemonės, skaitmeninio turinio naudojimas yra jų pasirinktas kelias, kuris motyvuoja mokinius siekti geresnių rezultatų. Asmeniškai nustebino Zolitudės gimnazijos muziejus, kuriame pagarbiai saugomi istoriniai eksponatai, organizuojamos mokymo ir ugdymo pamokos, tačiau svarbiausia, kad čia mokiniai mokosi gerbti savo šalį ir mokyklą. Taip pat sužavėjo didelė ir moderni konferencijų salė, kurioje pristatomos projektinės veiklos, klasės su garso izoliacija, mobili laboratorija,“ – pasakojo vizito dalyvė.

Bendraudamas ir  bendradarbiaudamas su Rygos miesto mokyklomis CLIL mokymo centras siūlo pomėgiais grįstas švietimo programas – modulius, stiprinančius anglų kalbą, matematikos, gamtamokslines žinias ir meninius gebėjimus. Užsiėmimai vyksta šeštadieniais, programa skirta 1–12 klasių mokiniams. Kiekvienas modulis turi unikalų turinį pagal mokinių lygį. Mokiniai mokosi grupėse ir dalyvauja projektiniuose darbuose, mokosi anglų kalbos gramatikos, tobulina kalbėjimo ir rašymo įgūdžius, sprendžia matematikos uždavinius, ugdo matematinę logiką, eksperimentuoja ir tyrinėja natūralius procesus, ugdo meno supratimą ir atlieka kūrybinius darbus. Užsiėmimai padeda mokiniams siekti geresnių kasdieninio darbo ir egzaminų rezultatų. Įdomu tai, kad užsiėmimai vyksta gimtąja kalba su anglų kalbos elementais, o anglų kalbos pamokos vyksta visų klasių grupėms nuo nulinio iki C1 lygio. Mokiniai registruojami į jų žinių lygį atitinkančią grupę.

Siekiant stiprinti mokinių kalbos įgūdžius, be šeštadieninių pamokų, nuolat vedamos nemokamos papildomos pamokos internetu. Mokiniai skatinami dalyvauti užsiėmimuose, kurie suteikia galimybę įgytas žinias pritaikyti įvairiose gyvenimo srityse. Vasarą organizuojamos stovyklos. Veiklų savaitė sukurta kaip interaktyvus žaidimas, kurio metu mokiniai mokosi anglų kalbos, spręsdami žaidimo užduotis ir pažindami informaciją apie pasaulį. Pedagogai domisi kiekvieno vaiko raida, palaiko kiekvieną dalyvį, grupėje kuria džiaugsmo ir komandinės dvasios atmosferą. Tai padeda kiekvienam vaikui susirasti draugų ir ugdyti savo talentus. Patirtis CLIL mokymo centre, kuris siekia mokyti, skleisti ir įgyvendinti švietimo pokyčius, suteikė galimybę naujai pažvelgti į ugdymosi perspektyvas. Dvi dienos prabėgo greitai, palikdamos praktinių žinių, kaip suplanuoti pamoką, kad ji būtų prasminga ir orientuota į mokinį.