2021 m. kovo 9–11 d. Kauno „Vyturio“ gimnazijos mokytojų ir mokinių komanda dalyvavo virtualiose „Erasmus+“ projekto „Europa Trivia Game“ veiklose, kurias organizavo partneriai iš Suomijos, Helsinkio medijų meno mokyklos. Iš viso projekte dalyvauja penkios mokyklos iš Prancūzijos, Suomijos, Ispanijos, Lenkijos ir Lietuvos. Šiek tiek apgailestaudami, jog dėl pasaulį ištikusios pandemijos negalime gyvai aplankyti šio skandinaviško krašto ir iš arti susipažinti su projekte dalyvaujančia modernia mokykla, nepraradome vilties ir su dideliu entuziazmu nėrėme į be galo įdomią trijų dienų patirtį. Šis susitikimas buvo skirtas ne tik bendram šalies pažinimui, bet ir dalykinėms istorijos, geografijos, anglų kalbos žinioms gilinti testuojant jau parengtus interaktyvaus žaidimo klausimynus.

Pirmoji veiklų diena prasidėjo nuotaikingu Helsinkio mokyklos video prisistatymu. Mokinius sužavėjo neformalus mokinių ir mokytojų vaizdo pranešimas, rodantis, jog Suomijos švietimo sistema, ypač šioje mokykloje, labai vertina mokinių ir mokytojų bendradarbiavimą ir skatina kūrybinę laisvę, kurios labai reikia norint ateityje dirbti komunikacijų srityje. „Apie Suomiją dabar žinau tikrai daugiau nei prieš tai. Įdomus buvo mokyklos pristatymas: labai patiko, kad mokykla turi tokią gerą įrangą, patalpas, kaip pavyzdžiui, sporto salė, fotografijos kambarys, garso studija ir net spalvingi koridoriai su įdomiais piešiniais. Manau, kad tokia mokykla man labai tiktų ir patiktų,“ – dalinosi įspūdžiais Karolis. Po įdomios pažinties su mokykla ir Suomijos švietimo sistema jungėmės į atskiras darbo grupes ir aptarėme skirtingų mokomųjų dalykų viktorinai atrinktus klausimus. Produktyviai ir bendradarbiauti skatinančiai veiklai pasibaigus, pažinome suomišką muziką, kuri mums pasirodė gal kiek neįprasta, tačiau, mokinių žodžiais tariant, „kitokia gerąja prasme“.

Antrą dieną pradėjome labai nuotaikinga suomių kalbos pamoka. Tikrai buvo įdomu pamėginti prisistatyti šia sunkia fino ugrų kalba, kurioje gausu ilgų žodžių. Veiklas moderuojančios mokyklos mokinių parengti pristatymai apie šalies istoriją, įdomiausi faktai apie valstybę ir jos gyventojus praplėtė tiek mokinių, tiek mokytojų kultūrinį akiratį, o kai kuriems dalyviams net padėjo pakeisti išankstinę nuomonę apie šią šalį. Darbo stebėsenos galimybė papildė mokytojų žinių bagažą inovatyviomis mokymo idėjomis. Visi veiklų dalyviai jungėsi į istorijos, anglų kalbos arba prancūzų kalbos pamokas, kurias vedė suomių mokytojai. Po pamokų stebėjimo apsikeitėme gerąja patirtimi, palyginome savo darbo metodus su tais, kuriuos mokytojai taiko Suomijoje.

Trečioji ir paskutinioji veiklų diena nustelbė savo informacijos gausa ir įvairove. Aktyviai į veiklas įsitraukę suomių mokiniai pasakojo apie šalies meną, architektūrą, laisvalaikį, sportą ir visus projekto dalyvius kvietė dalintis panašumais ir skirtumais šiose srityse. Tiek antros, tiek trečios dienų veiklos baigėsi azartiškomis ir įtemptomis anglų kalbos, istorijos, geografijos ir net prancūzų kalbos pagrindų viktorinomis, kuriose „Vyturio“ gimnazistai ne kartą įveikę kelias dešimtis kitų projekto dalyvių puikavosi prizininkų gretose.

Visų trijų dienų veiklų metu daug dėmesio buvo skiriama skaitmeninių kompetencijų tobulinimui integruojant IKT su kitais mokomaisiais dalykais: www.mentimeter.com aplinkoje kūrėme asociacijų žemėlapius apie Suomiją ir jos sostinę, www.google.com/forms vertinome skandinavišką muziką, „eTwinning“ programos „Twinspace“ platformos susirašinėjimų kambaryje mokiniai tris vakarus leido susirašinėdami su bendraamžiais projekto dalyviais, dalindamiesi savo pomėgiais, apsikeisdami kontaktais. Kasdien „Kahoot“ internetinio įrankio pagalba vaikai tikrinosi savo dalykines žinias. „Kadangi jau esu dalyvavusi tokiame projekte gyvai, buvo įdomu pamatyti, kaip jį galima įgyvendinti virtualiai. Žinoma, patirties neįmanoma lyginti, tačiau tris dienas praleidau labai įdomiai ir buvo malonu atsipūsti nuo dvyliktos klasės ritmo. Suomių kolektyvas, manau, padirbėjo labai puikiai ir pateikta informacija praplėtė mano akiratį. Rungtynės anglų kalbos, geografijos ir istorijos srityse buvo įtemptos, tačiau labai įdomios. Iki šiol manau, kad „Erasmus+“ projektai visada yra verti dėmesio, nesvarbu, ar skrendi į tą šalį realiai, ar virtualiai,“ – teigiamai savo patirtį vertina abiturientė Agnija. „Ši Erasmus patirtis buvo tikrai neįprasta. Man labiausiai patiko pirmoji diena. Kitų dienų veiklos taip pat buvo įtraukiančios, ypač „Kahoot“ maratonai bei vakariniai susirašinėjimai. Mielai dalyvaučiau panašiuose projektuose ir ateityje“, – atviravo dvyliktokė Marija.

Apibendrindama visas projekto virtualių veiklų dienas, projekto koordinatorė iš Prancūzijos pasidžiaugė rezultatais, kad nepaisant to, jog negalime bendradarbiauti susitikę gyvai, veiklų pasiekimai labai džiugina –  sukurta jau pusė „Europa Trivia Game“ protmūšio klausimynų, pakankamai gerai sekasi pažinti kultūras, o mokiniai ir mokytojai noriai įsitraukia į bendradarbiavimą.