Mažeikių Kalnėnų progimnazija 2017 m. pradėjo vykdyti tarptautinį „Erasmus+“ projektą „Europos dizainas – Europija 2020“, kuris baigėsi 2020 metų liepos mėnesį. Septynių šalių: Slovėnijos, Belgijos, Lenkijos, Bulgarijos, Lietuvos, Portugalijos  ir Austrijos – veiklą koordinavo Zalcburgo akademinė gimnazija. Projekto dėmesio centre – dizainas kaip priemonė atrasti Europos vertybes ir jas perteikti idealaus utopinio Europijos miesto dizaine. Buvo siekiama skatinti kritinį mąstymą, kūrybiškumą ir gebėjimą pagrįsti savo nuomonę, bendradarbiauti, dirbti komandoje ir lavinti socialinius įgūdžius bei asmenines kompetencijas.  Galutinis projekto produktas – unikalus Europos miesto „Europija 2020“ 3D vaizdas, ateities Europos sostinės vizija: apvalus panoraminis 20 metrų ilgio, 2 metrų aukščio eksterjeras, o interjeras su virtualiu 360° vaizdu viduje ir išorėje, papuoštas kiekvienos projekte dalyvaujančios šalies dizaino elementais.

Visas projekto laikotarpis suskirstytas į du etapus: teorinį ir praktinį. Pirmame etape dalyviai studijavo, tyrinėjo, mokėsi, diskutavo. Lankydamiesi projekto partnerių šalyse sužinojome apie įžymiausius Europos dizainerius, jų kūrybos metodus, matėme jų kūrinius. Vyko susitikimai su dizaineriais, kurie pristatė įvairias dizaino technikas, stebėjome patį kūrybos procesą. Antrame etape dalyviai patys tapo dizaineriais ir Europos miesto dizaino kūrimui naudojo ne tik tradicines, bet ir naująsias technologijas: sukūrė kasdienių daiktų etiketes, pastatų 3D maketus iš įvairių medžiagų, panaudojo skaitmenines technologijas, skaitmenines rinkodaros strategijas, sukūrė projekto svetainę, išleido projekto elektroninį žurnalą ir elektroninę knygą. Dalyvių dizaino darbai buvo eksponuojami mokyklų, muziejų, bibliotekų ir kitų objektų viešosiose erdvėse. 

Nuo pat projekto pradžios vyko karštos diskusijos apie utopinio Europijos miesto konstituciją, transportą, švietimą, sveikatą ir kitas viešąsias paslaugas. Sėkmingai pasiekti projekto tikslai – išugdyti kritinį mąstymą ir gebėjimą diskusijos metu suformuluoti savo nuomonę ir paremti ją argumentais ir faktais, gerinti anglų kalbos žinias ir kalbėjimo įgūdžius. Įvairiais būdais buvo skatinama iniciatyva, lavinami verslumo ir mokinių skaitymo gebėjimai, plečiamos žinios apie įvairius tradicinius metodus ir modernias  technologijas, grafinio dizaino ir socialinių tinklų etiką. Per projekto veiklas buvo skiepijamos tokios vertybes kaip pagarba sau ir kitiems, įvairių Europos kultūrų pažinimo svarba, gyvenant Europos Sąjungoje. Naudojant informacines technologijas: video konferencijas, elektroninį paštą, pokalbių elektronines priemones („Skype“, „Messenger“, „WhatsApp“), socialinius tinklus, buvo siekiama, kad partnerystė nenutrūktų ir pavirstų į ilgalaikį, besitęsiantį bendradarbiavimą.

Dėl Covid-19 pandemijos įvestas karantinas nesustabdė projekto veiklos, tačiau nebegalėjome  susitikti Austrijoje ir prisidėti prie galutinio produkto – freskos – kūrimo, nors dirbome prie šios freskos idėjų visą projekto vykdymo laikotarpį. Tačiau Austrijos komanda,nepaisydama karantino, panaudojo visas sukauptas mintis, piešinių eskizus, aprašymus, diskusijų išvadas, sukūrė ir pristatė freską, vaizduojančią utopinį miestą Europija 2020. Šis modelis puošia Zalcburgo gimnazijos „Akademisches Gymnasium“ įėjimą. 

Mažeikių Kalnėnų progimnazijos bendruomenė ketverius metus aktyviai dalyvavo projekto veiklose, buvo daugelio sumanymų iniciatorė. Neįkainojamą vertę projekto dalyviams turėjo ir apčiuopiami, pagaminti produktai, ir nematerialūs projekto rezultatai. Susitikimų metu mokiniai, pristatydami mokyklą ir Lietuvą, Europos dizainą ir dizainerius, diskutuodami grupėse, bendraudami individualiai, įtvirtino sakytinės anglų kalbos, viešojo kalbėjimo ir bendravimo įgūdžius. Patys tapo kasdienių daiktų dizaineriais (skulptūrų ar paveikslėlių, instaliacijų ir kitų meno objektų: batų, rankinių, kėdžių ir t. t.). Šių darbų parodos buvo rengiamos įvairiose mokyklos erdvėse. Projekto tikslus, veiklą ir procesą vietos valdžios institucijoms, žiniasklaidai, kitų mokyklų bendruomenėms ir miesto gyventojams pristatėme Mažeikių miesto muziejuje. Čia savo darbus eksponavo rajono mokyklų mokiniai, susidomėję šio projekto veiklomis.

Be abejo, didžiausias tarptautinio projekto privalumas – vizitai į projekto partnerių šalis. Gyvendami šeimose mokiniai patyrė įvairiausių įspūdžių – geriau pažino ne tik aplankytos šalies maistą, bendravimo šeimoje ypatumus, bet ir pačius save. Projekto dalyviai aplankė Lenkijos sostinės Varšuvos žymiausias vietas, dalyvavo keliose kūrybinėse dirbtuvėse ir diskusijose: „Ateities Europos miesto infrastruktūros planavimas“, „Keramikos dirbtuvės – ateities Europos miesto vaizdai“. Vizito į Portugaliją tema buvo „Namo ir eksterjero dizainas. Šiuolaikinis menas ir architektūra. Ženklai ir dekoratyviniai elementai“. Dirbtuvėse dalyviai išmoko ne tik gaminti, bet ir dekoratyviniais raštais puošti plyteles, dekoratyvinius elementus miestui ir ženklams, kurių grafinis dizainas turėtų tiksliai nusakyti juose esančią informaciją. Modernaus ir tradicinio dizaino derinį stebėjo įspūdinguose architektūros pavyzdžiuose, matytuose Lisabonoje, Aveiro ir Koimbroje. Partneriai Sofijoje (Bulgarija) surengė kinų, korėjiečių ir japonų kalbų dirbtuves, kuriose išmokome kaligrafijos pradmenų, šokome korėjiečių tautinius šokius, sukūrėme grafinio dizaino raides, dalyvavome ir komiksų kūrimo dirbtuvėje.

2019 m. gegužės 12–19 dienomis svečių sulaukėme mes, mažeikiškiai. Susitikimui ruošėsi visa mokyklos bendruomenė, tad svečiams pristatyta tradicinis lietuvių kostiumas, muzika, dainos ir šokiai. Mokiniai projekto partneriams aprodė mokyklą, papasakojo apie Lietuvos švietimo sistemą, mokomuosius dalykus ir mokykloje veikiančius būrelius. Buvo organizuotos įvairios dirbtuvės, kurių bendra tema – baltų simboliai. Mokiniai supažindino su tradiciniais simboliais, jų reikšmėmis. Padedant technologijų ir dailės mokytojams projekto dalyviai išbandė įvairias technikas (keramiką, medį, popierių), panaudodami senuosius baltų simbolius. Mūsų mokyklos mokinių komanda pristatė savo sukurtas animacijas apie Europiją, įsivaizduojamą jų akimis, jos aplinką, transportą, architektūrą. Dalyviai tęsė diskusijas apie Europijos 2020 konstituciją, ją patobulino, kėlė naujas idėjas, kokios vertybės turėtų atsispindėti naujojo miesto santvarkoje.

Mūsų mokiniai, matydami, kad jų bendraamžiai iš kitų Europos šalių domisi Lietuvos istorija, architektūra ir gamta, buvo laimingi, lyg kitomis akimis pamatė jiems įprastą aplinką. Jie visą savaitę atliko žurnalistų vaidmenis: rinko nuotraukas, darė trumpus užrašus,  naudojosi internetiniais įrankiais „Madmags“ ir „Bookcreator“ – ir sukūrė elektroninį žurnalą, atspindintį šį susitikimą.

Susipažinti su projekto veikla galima https://europeandesign-europia2020.weebly.com/