2022 m. kovą įvyko trečiasis „Erasmus+“ mokyklų mainų partnerysčių projekto „The Power of Animal-Assisted Interventions” dalyvių iš Šiaurės Makedonijos, Portugalijos, Turkijos ir Lietuvos susitikimas. Šį kartą visi projekto dalyviai vyko į Stambulą. Projekto tikslas – pagerinti mokinių, turinčių skirtingų poreikių ir negalių, skaitymo, kalbėjimo, matematikos gebėjimus, asmeninę pažangą, ugdyti socialinius įgūdžius, didinti mokymosi motyvaciją, akademinę sėkmę bei pasitikėjimą savimi, į ugdymo(si) procesą integruojant gyvūnų asistavimo terapiją. Šio vizito akcentas – žuvų ir paukščių terapija ugdant specialiųjų poreikių turinčius vaikus, tačiau programa buvo papildyta ir šunų bei žirgų terapijomis.

Šiaulių sanatorinės mokyklos penkių mokytojų komanda turėjo galimybę apsilankyti Stambulo Gazikent pradinėje mokykloje. Čia stebėtos turkų mokytojų ir specialiųjų pedagogų vestos pamokos, skirtos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Pamokų temos įvairios: prielinksnių, skaičių sudėties ir atimties, įvairių gyvūnų lizdų, gyvenamų teritorijų pažinimo mokymasis pasitelkiant paukštelius ir žuvytes, programavimo pagrindai, naudojant boružėlę-robotuką. Akivaizdu, jog mokiniams darbas pamokoje tampa įtraukesnis, įdomesnis, labiau sutelkiantis dėmesį bei labiau motyvuojantis, kai šalia jų – gyvūnėliai.

Mokyklos kiemo erdvėje vyko kaniterapijos užsiėmimas, kurio metu vaikai buvo įtraukti į žaidimus su šunimis: tam tikrų komandų davimas, kamuoliuko metimas, atsargus fizinis prisilietimas prie gyvūnų. Tai tarsi reabilitacija, suteikianti ne tik gerų emocijų, bet ir pasitikėjimo savimi, bendravimo laisvumo.

Apsilankymas žirgyne, skirtas hipoterapijos stebėjimui, fizinei bei emocinei vaikų sveikatai gerinti. Mokiniai, turintys didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, autizmo spektro ar kitų motorikos bei koordinacijos sutrikimų, užsiėmimo metu jodinėjo žirgais bei atlikinėjo  tam tikrus, mokytojo rodomus pratimus tiesiog sėdėdami ant gyvūno. Ši terapija labai vertinama ne tik dėl natūralaus žirgo eisenos poveikio žmogaus organizmui, bet ir dėl teigiamo socialinio bei psichologinio poveikio. Pastarasis, stebint užsiėmimą, matėsi puikiausiai – nuolatinės mokinių šypsenos veiduose neblėso viso užsiėmimo metu.

Dar viena ypatinga patirtis – privačiame autizmo sporto klube. Čia vaikai, turintys autizmo spektro sutrikimus, gauna akademinę pagalbą, pagrindinius bei specialius sporto įgūdžius, elgesio bei socialinių įgūdžių terapiją, savarankiško gyvenimo įgūdžius. Klubo veikla sužavėjo ypač pritaikyta aplinka ir dideliu komandos susitelkimu visapusiškai ugdant savo mokinius.

Penkios dienos Turkijoje, Stambule, leidžia džiaugtis tuo, jog specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai gauna daug dėmesio tiek lankytoje pradinėje Gazikent mokykloje, tiek ir už jos ribų. O taikoma gyvūnų terapija neabejotinai teikia visapusišką fizinę, emocinę ir akademinę naudą mokiniams. Gyvūnai ne tik mūsų draugai, bet ir daugiau – pagalbininkai, mokytojai, terapeutai, gydytojai.