Įgyvendinant ,,Erasmus+“ projektą „Inovatyvus mokytojas – sėkmingas mokinys“ pedagogų komanda vyko į darbo mobilumo kursus „Successful Strategies for Teaching Students with Special Needs in Every Classroom“ (Sėkmingos specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo strategijos kiekvienoje klasėje), Florencijoje (Italija).  

Penkių šalių – Lietuvos, Graikijos, Bulgarijos, Vengrijos ir Ispanijos mokyklų atstovai dalinosi savo patirtimi, specialiojo ugdymo iššūkiais. Kursų metu daug dėmesio skirta ir atsižvelgta į išskirtinius mokinių ugdymosi poreikius bei įtraukiojo ugdymo kokybės gerinimą: negalių pripažinimą, pamokų diferencijavimą ir organizavimą, mokymo metodų ir strategijų taikymą, mokymosi barjerus ir jų įveikimo būdus, nusiraminimo strategijas, struktūruotos aplinkos, dienotvarkės, veiklų naudojimo(si) galimybes, siekiant patenkinti kiekvieno mokinio poreikius. Paliesta aktuali šiomis dienomis tema – kitakalbių įtrauktis ir ugdymas: kaip ir į ką atsižvelgti mokytojams bei specialistams, kai klasėje mokosi vaikai atvykę iš užsienio, kuriems lietuvių kalba nėra gimtoji.

Daug praktinės naudos davė socialinių istorijų pasakojimo bei energijos suteikiantys metodai, įvairių užduočių atlikimas individualiai, porose ir grupėse: ,,Veno diagrama“, „Lentos lenktynės“, „Simonas sako“, ,,Keturi kampai“, ,,Susipažinkime“. Sėkmingam ugdymui su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais aptartas IKT priemonių naudojimas, pasidalinta internetinėmis nuorodomis: studystack.com, duolingo.com, easel.ly, makebeliefscomix.com, teacherspayteachers.com, storybird.com ir kt.

Džiaugiamės užmezgę ryšius su kitų Europos Sąjungos šalių mokytojais, patobulinę savo profesines, užsienio kalbos, bendravimo, bendradarbiavimo kompetencijas, IKT ir organizacinius įgūdžius.

Dalyvavimas ,,Erasmus+“ projektuose skatina ne tik profesinį, bet ir asmeninį augimą, tobulėjimą, praplečia akiratį, leidžia pasijusti ES piliečiu. O svarbiausia – įkvepia, išlaisvina kūrybiškumą, atveria naujas galimybes.

         Šis projektas finansuojamas Europos Komisijos ,,Erasmus+“ programos lėšomis.