Šių dienų mokytojas kiekvieną dieną ieško naujų mokymo metodų, kurie mokiniui būtų priimtiniausi, įdomiausi ir didintų mokymosi motyvaciją. Integruotos pamokos (mokomųjų dalykų integracija) – vienas iš mokymo metodų, kuris didina mokinių motyvaciją, skatina mokinių kūrybiškumą bei aktyvų dalyvavimą pamokose. Klaipėdos Vitės progimnazijoje integruotas mokymas yra viena iš prioritetinių sričių, todėl galime drąsiai teigti, jog integruotos pamokos  mokiniams yra ženkliai patrauklesnės nei įprastos.

Siekdami įgyti naujų žinių, patirčių bei pasidalinti savo gerąja patirtimi, šių metų vasario 16–22 dienomis Klaipėdos Vitės progimnazijos mokytojų komanda lankėsi Turkijos sostinėje Ankaroje, „Akgul Ulusoy Primary School“. Šioje nedidelėje (mokosi 510 mokinių ir dirba 29 mokytojai), bet labai jaukioje pradinėje mokykloje susitiko Lietuvos, Bulgarijos, Rumunijos, Graikijos ir Turkijos mokytojų komandos.

Pirmą dieną mokykloje mus pasitiko mokyklos administracija, mokiniai ir mokytojai. Atlikdami kūrybines užduotis artimiau susipažinome su tarptautinio „Erasmus+“ projekto Connection of different subjects: We did it“ dalyviais. Stebėjome nuoširdų integruotą mokinių pasirodymą, kuris supažindino su Turkijos istorija, kultūra ir tradicijomis. Apžiūrint mokyklą pastebimas vietinių mokytojų kūrybiškumas, gebėjimas integruoti įvairias veiklas. Aktyvių veiklų netrūko – gaminome mažus robotukus, lėktuvėlius, 3D paveikslėlius. Susipažinome su piešimo ant vandens metodu, jo atsiradimo istorija bei natūralių dažų gamyba.

Apsilankymas „Akgul Ulusoy Primary School“ Ankaroje buvo labai aktyvus. Stebėjome integruotas pamokas, kurias vedė patys mokyklos šeimininkai. Paliko įspūdį Turkijos mokinių aktyvumas pamokose ir mokytojų kūrybiškumas integruojant muzikos, istorijos, šokio pamokas. Šios pamokos prilygo labai informatyviam ir nuotaikingam renginiui, iš kurio išsinešėme daug informacijos apie Turkijos šalies regionus, jų kultūrą, istoriją, etnografiją. Nemažai gerosios patirties pasisėmėme stebėdami integruotą matematikos, dailės – darbelių, muzikos pamoką, kurioje vaikai buvo mokomi atpažinti geometrines figūras, sudėlioti jas į pasikartojančius derinius, iškarpyti, suklijuoti ir sukurti etnografinius ornamentus, pasitelkiant muzikos ritmą.

Turkijos mokyklose integruotų pamokų metu daug dėmesio skiriama šalies istorijai, kultūrai, etnografijai. Tai pastebėjome lankydamiesi svarbiose šio krašto vietose.  Vizito Ankaroje metu aplankėme ir  Mustafos Kemalio AtatiurkoTurkijos nepriklausomybės karo lyderio bei Respublikos įkūrėjo, mauzoliejų, kuris pastatytas Ankaroje, Anitepės kvartale. Apsilankymo mauzoliejuje metu matėme mokinius, kuriems vedamos integruotos pamokos netradicinėje aplinkoje.

Taip puoselėjama šio krašto istorija ir kultūra bei ugdomi mokinių socialiniai įgūdžiai, pagarba sau, šalia esančiam ir, žinoma, savo šaliai. Panašų vaizdą išvydome nuvykę ir į Ankaros etnografijos muziejų, skirtą turkų civilizacijų kultūroms. Muziejaus teritorijoje sutikome daug mokinių, kuriems ugdymas organizuojamas netradicinėje aplinkoje. Eskišechire, mieste tarp Ankaros ir Bursos aplankėme įspūdingą šiuolaikinio meno muziejų.

Paskutinę projekto susitikimo dieną Bulgarijos mokytojų komanda pravedė integruotą anglų kalbos, pasaulio pažinimo, dailės pamoką antros klasės mokiniams „What time is it?“. Pamokos metu mokiniai mokėsi angliškai pasakyti, koks dabar laikas, kiek dabar valandų. Nuotaikingi ir kūrybiški mokymo metodai sukaustė visų mokinių dėmesį bei padėjo lengviau įsiminti mokomas frazes angliškai. Antrokai dainavo kartu su mokomojo animacinio filmuko  herojais, kiekvienas gamino savo laikrodžius bei sprendė kryžiažodžius.

Per projektą „Connection of different subjects: We did it“ turėjome galimybę susipažinti su Turkijos švietimo sistema, jų požiūriu į integruotų pamokų organizavimo specifiškumus bei patirtį. Įsitikinome, kad ir čia integruotų pamokų vedimas skatina mokytojų bendravimą bei bendradarbiavimą, mokymąsi daro aktyvesnį, kūrybiškesnį, padeda lengviau teorines žinias susieti su gyvenimiška patirtimi.