Praėjusių metų pavasarį prasidėjusi Covid-19 viruso pandemija pakoregavo tarptautinių „Erasmus+“ mokyklų mainų partnerysčių projektų įgyvendinimą ne tik šalyje, bet ir visoje Europoje. Pandemija apribojo projektinių veiklų vykdymo galimybes ir visiškai „uždarė“ fizinius mobilumus į partnerių šalis. Dėl šios sudėtingos situacijos projektai vykdomi per atstumą, atliekant veiklas savo įstaigose nuotoliniu būdu, dalyvaujant virtualiuose mobilumo susitikimuose.

Kėdainių rajonošvietimo įstaigų, įgyvendinančių „Erasmus+“ bendrojo ugdymo srities mokyklų mainų partnerysčių projektus, dalyviai, neprarado noro diskutuoti ir dalintis gerąja patirtimi. Kartu su Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba, balandžio 8 dieną virtualioje erdvėje suorganizuotas gerosios patirties sklaidos renginys-konferencija „Erasmus+“ projektai. Virtualios bendravimo ir bendradarbiavimo veiklos“, kuriame dalyvavo ir projektus vykdančių, ir norinčių teikti paraiškas įstaigų pedagogai.

Renginyje patirtimi dalijosi pranešėjai iš Kėdainių „Ryto“ progimnazijos, Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijos, lopšelio-darželio „Puriena“, Kėdainių specialiosios mokyklos, Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos  pasidalino įgyvendinamų „Erasmus+“ mokyklų mainų partnerysčių „Teaching about life and emotional skills“ (T.A.L.E.S.), „Rivers Introduce Valuable Environmental Reaction and Sustainability“ (R.I.V.E.R.S.), „Acquisition of basic competences“ (ABC), „Digital Tourist Guide via ICT“, „Collaboration to Have Abilities as New Goals of Education“ (C.H.A.N.G.E), „Digital approaches at SEN Education“ (SENdata), „Together: Stronger“ sėkmingomis patirtimis. Koordinatoriai pristatė projektinių veiklų įgyvendinimo metodus ir organizavimo būdus, bendradarbiavimo bei sklaidos IKT priemones. Dalyviai susipažino su IT įrankių panaudojimo galimybėmis ir  praktiniais pavyzdžiais, kaip projektuose pritaikyti „Padlet“, „Bookcreator“, „WordArt“, „PictraMap“, „Artstep“, ,,Tricider“ ir kitas programas. Aptarė bendravimą ir bendradarbiavimą „Zoom“, „Cisco Webex“, „eTwinning Live Meeting“  platformose.                                                                                                               

Virtualus bendradarbiavimas šiandien tapo svarbiausiu sėkmingo partnerysčių projektų įgyvendinimo veiksniu. Optimizmas, pozityvus partnerių nusiteikimas ir  informacinių technologinių priemonių įvairovė leidžia „Erasmus+“ bendruomenei nesustoti ir sėkmingai tęsti suplanuotas veiklas.

Dalyviai teigiamai įvertino įžvalgas apie pozityvias patirtis ir pasiektus rezultatus. Pandemijos metu iškilusius iššūkius įveikėme!