Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga (LŠMPS), kartu su projekto partneriais iš Italijos, Graikijos ir Portugalijos, vykdo „Erasmus+“ projektą „PROFI-VNFIL – Profesionalumo ir efektyvumo užtikrinimas neformaliojo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo bei pripažinimo srityje“.

Projekto tikslai – apžvelgti kokie neformaliojo ugdymo ir savišvietos kontekste įgytų įgūdžių pripažinimo ir įteisinimo procesai egzistuoja Europoje ir kokios priemonės gali būti veiksmingos palaikant šiuos procesus. Taip pat bus siekiama užtikrinti aukštos kokybės neformaliojo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų įteisinimo sistemos gerą veikimą ir jos specialistų profesionalumą.

Kokybiškos skaitmeninės savianalizės ir savęs vertinimo priemonės, taip vadinamos „E-portfolio“, sukūrimas ir pritaikymas visiems norintiems įsivertinti savo neformaliuoju būdu ir savišvieta įgytas kompetencijas – būtent tokį ambicingą tikslą sau kelia projekto partneriai. Naudodamiesi šia priemone studentai, bedarbiai ir visi kiti norintys turės galimybę patys pamatyti, ar turi reikiamų kompetencijų prieš pradedant neformaliojo ugdymo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procesą.

Pastaruoju metu daug dėmesio skiriama neformaliajam mokymuisi, taip pat bendrosioms, asmeninėms kompetencijoms ir savišvietos mokymosi rezultatams. Į globalią visuomenę, kurioje technologijos suvienijo skirtingas kultūras ir švietimo sistemas, turime žengti pasiruošę ir sugebėti užtikrinti visiems savo piliečiams vienodas sąlygas įvertinti jų kompetencijas, įgytas tiek formaliuoju, tiek ir neformaliuoju bei savišvietos būdu.

Turint omenyje, kad kiekvieną dieną po truputį mokomės, turime nemažą kompetencijų bagažą, kuriuo galima pasinaudoti, reikia, kad tai būtų įvertinta ir oficialiai pripažinta.

Darbo rinka ir gyvenimas visuomenėje reikalauja kompetentingų žmonių. Visi reikalauja žinių, įgūdžių, sugebėjimų, požiūrių, kompetencijų (kad ir kaip mes tai vadintume), kurie galėtų suteikti pridėtinės vertės darbo pasauliui ir visuomenei. Įdomu yra tai, kad tik nedidelė dalis jų įgyjama mokyklose, vykdančiose formalųjį švietimo ir mokymo procesą. Dažniausiai jie gaunami kasdieniniame gyvenime, pvz., per pertrauką mokykloje, pakeliui į ją, namuose, su šeima ar draugais, atostogų metu, per užklasinę ar savanorišką veiklą, pomėgius, žiūrint TV ar dirbant kompiuteriu, einant į prekybos centrą ar vedant pas veterinarą šunį ir t. t.  

Tačiau nors kai kur Europoje kompetencijų pripažinimas naudojamas jau 20 metų, daugelis šalių, tarp jų ir Lietuva, labai mažai žino ir naudoja šias galimybes.

Neformaliuoju ar savišvietos būdu įgyjame tam tikrų praktinių įgūdžių ir kompetencijų, tačiau dažnai neturima tai patvirtinančio diplomo ar pažymėjimo. Manome, kad tikrai reikia, jog savišvietos būdu įgytos žinios ir įgūdžiai galėtų būti įvertinti ir pripažinti išduodant profesinio mokymo diplomą ar formalų kompetenciją įrodantį pažymėjimą.

LŠMPS, kuriai darbuotojų interesai yra svarbiausia, ieško priemonių, kurios galėtų palengvinti neformaliojo ugdymo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimą, tiek vertinamiems, tiek vertintojams. Elektroninis aplankas – įgūdžių ir kompetencijų (savęs) įvertinimo, o toliau ir pripažinimo bei įteisinimo priemonė – vienas iš jų.

Kompetencijų pripažinimas reiškia mokymąsi kartu su kitais, atsižvelgiant į mokymosi visą gyvenimą logiką, o tai pateisina ir skatina kompetentingų žmonių poreikius. Jei žinote įrankių (ypač skaitmeninių), kurie gali prisidėti prie įgūdžių, įgytų neformaliame ir neoficialiame kontekste, pripažinimo ir patvirtinimo, kviečiame pasidalinti su mumis.