Kauno informacinių technologijų mokykla (KITM) sėkmingai įgyvendina „Erasmus+“ strateginių partnerysčių projektą „VETworking@NETworking“. Jis atliepia Lietuvos švietimo strategines nuostatas, nukreiptas į įtraukios ugdymo sistemos sukūrimą. Taip pat dera su „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ ir su IV-uoju Valstybinės švietimo strategijos 2013–2022 m. tikslu – garantuojant švietimo sistemos veiksmingumą, sukurti paskatų ir vienodų sąlygų mokytis, sistemą. Be to, siekiama pažadinti visuomenės ir kiekvieno jos nario kūrybiškumą, susitelkti prie idėjų, kurios padėtų Lietuvai tapti modernia, veržlia ir atvira pasauliui šalimi. 

Atsižvelgiant į Europinius prioritetus – projektu siekiama stiprinti kokybę švietimo srityje, plėtojant naujus ir inovatyvius požiūrius bei skleisti gerąją patirtį, ugdyti tarpsektorinį bendradarbiavimą, naujovių kūrimą, diegimą, adaptavimą, tobulinimą ir pripažinimą. 

Pagrindinis projekto tikslas ir siekis yra bendradarbiaujant su Baltijos šalimis sukurti kombinuotą, struktūrizuotą ir universalią profesinio mokymo modulinę kompiuterinių tinklų derintojo programą, kuri, visų pirma, būtų pradėta naudoti Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, o vėliau ir kitose Europos šalyse.

Nors oficiali projekto pradžia yra 2019 m. rugsėjo 1 d., tikruoju įsibėgėjimu vadiname pirmąjį tarptautinį partnerių susitikimą tų pačių metų gruodį Latvijoje, Rygoje. Susipažinome, pasiskirstėme darbais ir atsakomybėmis. Buvo aptartos jau sukurtos tiek projekto koordinavimo, tiek intelektinio produkto kūrimo darbo grupės bei projekto veiklų tvarkaraštis. Projekto autorių ir koordinatorių bendradarbiavimui nutarta naudoti „Microsoft Yammer“ platformą. Oficialus projekto puslapis su naujienomis, nuotolinių susitikimų datomis, pristatymais, nuotraukomis iš tarptautinių suvažiavimų ir kita aktualia informacija yra pasiekiamas čia.

Projekto trukmė – 18 mėnesių. Šiuo metu, artėjame link pabaigos ir esame suorganizavę du partnerių susitikimus, kurių metu kas kartą buvo aptariami projekto vykdymo koordinaciniai ir finansiniai aspektai, daug dėmesio skirta sklaidos, projekto kokybės kontrolės klausimams. Taip pat svarstyta atlikti projekte dalyvaujančių besimokančiųjų kompetencijų pokyčio vertinimą, buvo peržiūrinėjamos ir aptariamos sukurto intelektinio turinio dalys bei įvertinamos aprašytos programos dalys, aptarti esami trūkumai ir svarstyta, kaip juos pašalinti. Diskutuota apie kitus projekto įgyvendinimo etapus.

Šio projekto pagrindinis akcentas yra intelektinis produktas, su kurio esme būsimieji modulių autoriai buvo supažindinti dar pirmojo tarptautinio susitikimo metu. Taip pat buvo pristatyta Lietuvoje sukurta, panašaus pobūdžio „Kompiuterinės įrangos derintojo“ programa, remiantis gerąja patirtimi paaiškinta, kodėl ir  kokių modulių joje buvo atsisakyta, o kokie yra naudojami. Be to, pristatyti naujai pagal projektą kuriamos programos siūlomų modulių pavadinimai. Po diskusijos iš visų siūlymų buvo išrinkti aštuoni. Mes, lietuvių komanda, kaip koordinatoriai kūrėme keturis modulius, partneriai po du. Svarbu paminėti, kad visi modulių autoriai prisidėjo prie pagrindinių tinklų įvykdymo laiko juostos sukūrimo. Buvo suplanuoti 8 nuotoliniai susitikimai, jų tikslai.

Kiekvieno susitikimo metu, Lietuvos komandos koordinatoriai teikė pagalbą atsakydami į klausimus, susijusius su rengiamais moduliais. Taip pat buvo ruošiami „namų darbai“. Pavyzdžiui, pirmųjų susitikimų metu, lietuvių kuratoriai turėjo išanalizuoti darbo rinką ir paruošti pristatymą dėl susijusios situacijos su ruošiamais kompiuterinių tinklų technikais ir šiuolaikiniais reikalavimais IT versle, norint sukurti kokybiškas darbo vietas. Dėl to visų partnerinių šalių kuratoriai, turėjo patikrinti verslo reikalavimus ir pristatyti vieni kitiems galimas korekcijas.

Vėlesnio susitikimo metu, vyko diskusija, kuomet užfiksuotas pagrindinis tikslas – atitinkamuose modeliuose, kurių esmė yra laikmenos ir operacinės sistemos, būtinybė įtraukti skirtingų gamintojų sistemas bei akcentuoti migravimą prie debesies tipo paslaugų, kurių reikalauja šiuolaikinis IT verslas. Susitikimų metu, buvo skiriama laiko modulių tikslams ir uždaviniams suvienodinti bei pasiruošimui pristatyti atliekamus darbus tarptautiniuose suvažiavimuose.

Vėlesnių nuotolinių susitikimų metu, parengiant išankstines temų struktūrų versijas su visomis užduotimis, kiekvienas modulis buvo sujungiamas į vientisą programos struktūrą. Tikslas – sutikrinti, kad temos moduliuose nesikartotų ir neperdengtų viena kitos, būtų nuoseklios, atitiktų programos reikalavimus. Pamažu artėjome prie modulių seansų užbaigimo ir visos programos dokumento paruošimo būsimam lokalizacijos etapui. Projektui įpusėjus, gavome papildomą rekomendacinį uždavinį – kiekvieno modulio patikrai įtraukti pilotavimą. Rekomendaciją priėmėme ir netrukus suskirstėme modulių pilotus visiems partneriams.

Susiklosčius palankioms aplinkybėms ir pradėjus mokymosi veiklas vykdyti kontaktiniu būdu, užsibrėžtą tikslą planuojame įgyvendinti kovo–balandžio mėnesiais. Gegužės mėnesį bus parengta pilotavimo ataskaita, suorganizuotas trečiasis partnerių susitikimas. Taip pat surengta baigiamoji konferencija, siekiant pristatyti naują, struktūrizuotą „Kompiuterinių tinklų techniko“ programą, skirtą profesiniam rengimui. Tuo pačiu metu bus pristatytos ir galutinės kiekvieno partnerio suvestinės apie darbus, kurie buvo atlikti siekiant ją sukurti (susitikimai, instrukcijos, apžvalgos ir kt.). Atnaujintas projekto veiklų tvarkaraštis yra pasiekiamas čia.

Šiuo metu iki vasario mėnesio pabaigos planuojame užbaigti modulių kūrimą. Programos „Unified Computer Network Technician“ versiją anglų kalba galite rasti paspaudus čia.

Šis projektas, tai dar vienas įrodymas, kad pasitelkę bendradarbiavimo galimybę, galime plėtotis greičiau, kokybiškiau, našiau ir idėjas paversti rezultatu.