Šiuo metu tikriausiai sunku rasti švietimo srities atstovą, negirdėjusį trumpinio STEAM. Didžioji dauguma galėtų paaiškinti ir šio akronimo raidžių reikšmes. Tačiau kiek iš jų galėtų pasakyti, kad yra įsigilinę, išanalizavę, perpratę ir savo praktikoje taiko STEAM ugdymą? Tokius pedagogus Kauno r. Šlienavos pagrindinė mokykla ir sukvietė į tarptautinę  konferenciją „Į STEAM orientuoto ugdymo tobulinimas, įgyvendinimas, tiriamosios ir projektinės veiklos plėtojimas“, kurios tikslas buvo pasidalinti žiniomis ir patirtimis, idėjomis ir praktiniais pavyzdžiais organizuojant ir plėtojant STEAM ugdymą mokykloje.

Konferencijoje dalyvavo 35 pranešėjai iš Lietuvos ir užsienio šalių, kurie dalinosi savo sėkmės istorijomis, konkrečiais pavyzdžiais, kaip organizuoja STEAM ugdymą, kokius taiko metodus, įrankius. Kviečiame jus susipažinti su keletu iš jų.  

Muzikos mokytoja metodininkė J. Bernotaitienė iš Kauno Tado Ivanausko progimnazijos pasidalino savo naudojamais įtraukiojo ugdymo metodais pamokoje. Tikriausiai visiems teko, kai mokėtės mokykloje, piešti, kokius vaizdinius, jausmus sukelia girdima muzika? O štai ši pedagogė savo mokinių prašo ne piešti, o savo įspūdžius perteikti statiniais iš lego kaladėlių. Iš lego kaladėlių jie taip pat kuria ritmą, stato muzikos instrumentus. Nesunku įsivaizduoti, kaip mažiesiems turėtų patikti ši veikla.

Bet šios mokytojos išradingumas tuo nesibaigia. Muziką ji sieja ir su vaikams puikiai pažįstamais animaciniais herojais, pavyzdžiui, klausydami muzikos, mokiniai iš dalomosios medžiagos turi sudėlioti „Nykštukų kelionės“ muzikinį žemėlapį. Pamenate, kaip nuotaikingai maršo žingsniu animaciniame filme jie keliauja po sunkios darbo dienos namo? Ir kaip keičiasi muzika, jiems artėjant prie namų? Ko gero, tokią užduotį mielai atliktų ir vyresnieji mokiniai, nors pastariesiems mokytoja siūlo kitokias užduotis, pavyzdžiui, naudojant kompiuterinę programą „Linerider“ (https://www.linerider.com) ir klausant muzikos, sukurti žmogeliuko kelionę.

Sužavėjo ir žaismingai pateikiama kūrybinė užduotis „Klausyk muzikos – atspėk gyvūną“. Užduotyje mokiniai išsikerpa gėlę, kurios žiedlapiuose nurodo muzikos tempą, nuotaiką, ritmą, instrumentą, kuriuo atliekamas kūrinys. Aptarus grupėje skambančią muziką, gėlės centre įklijuojamas atitinkamas gyvūnas – gulbė, dramblys ir pan.

Taip pat norime plačiau pristatyti tikrąjį STEAM ugdymą atskleidžiančią Kauno r. Neveronių gimnazijos fizikos mokytojos metodininkės Rasos Šimaitienės patirtį. Pedagogė kalbėjo apie organizuojamas keliones. Dauguma iš mūsų esame su ugdytiniais keliavę ir dar keliausime. Tad siūlome pasinaudoti šios mokytojos siūlomu kelionių organizavimu.

Be to, kad, kaip ir visose kelionėse, numatomas maršrutas, lankytini objektai, įdomios sustojimo vietos ir kiti organizaciniai reikalai, šiose kelionėse vaikai „įdarbinti“ nuolat – jie skatinami stebėti, ištirti, susisteminti, padaryti išvadas ir pamatyti vietovę „kitaip“. Pabandysime apibendrinti ir trumpai pristatyti mokytojos atliekamas veiklas kelionių metu.

Prieš kelionę mokytojas numato tyrimines veiklas, mokinių paskirstymą grupėmis ir vaidmenimis jose, priemones tyrimams, vietoves, kurias tirs, veiklas autobuse, laisvalaikio užduotis ir veiklos ataskaitos pateikimo būdus. Sakykime, kelionės į Vengriją metu mokiniai buvo aprūpinti šiomis priemonėmis: kompasais, „Digital“ multimetrais, „Easy Test“  juostelėmis ir tirpalais,  GPS palydoviniu imtuvu „Germin“,  kastuvais, liniuotėmis, matavimo juostomis. Skamba rimtai? Bet tai dar ne viskas. Štai kokias užduotis mokiniai atlieka kelionių metu: vandens kokybės tyrimas, vietovių aukštis ir slėgis, automobilių srautai ir keliai, vėjo malūnų diagramos (važiuojant pirmyn ir atgal), garso tyrimas vietovėse, aplinkos tyrimai – elektros stulpų, kelio ženklų įvairovė, reljefo (grunto sluoksnių) ir augmenijos tyrimas.

Po kelionės mokiniai  vertina, susistemina surinktą medžiagą, ruošia pranešimus, kuriuos pristato bendraklasiams ir mokyklos bendruomenei. Įdomu, tiesa? Nuo šiol mes keliausime „kitaip“. O jūs?