Dar viena nuostabi patirtis buvo suteikta Klaipėdos Vitės progimnazijos bendruomenei iš tęstinio ,,Erasmus+‘‘ projekto ,,Kartu, harmonijoje!’’ (angl. ,,Together, in Harmony!‘‘). Praėjus keletui mėnesių po partnerių šalių apsilankymo Lietuvoje, spalį 7-ų klasių mokinės: A. Pociūtė, K. Medveckaitė, A. Ališauskaitė, S. R. Marcinkeviciute bei J. Birbalienė (matematikos mokytoja) ir R. Latoža (ugdymo karjerai specialistas) buvo išvykę į Ispaniją (Aloveros miestą), kur turėjo galimybę svečiuotis IESO Harevolar mokykloje.


Jau antrus metus ,,Kartu, harmonijoje!‘‘ vykdomas projektas yra skirtas ugdymo strategijų kūrimui, siekiant skatinti draugiškesnės, įvairiapusiškesnės ir patogesnės mokymo(si) aplinkos kūrimą. Projekto vizijoje daug dėmesio skiriama palankumui ir įtraukumui, gerbiant skirtumus ir emocinę gerovę. Šįkart IESO Harevolar mokyklos bendruomenė svečiams iš Rumunijos, Italijos, Turkijos ir Lietuvos suplanavo penkias intensyvias dienas, kurių metu buvo organizuoti įvairūs (į)veiklinimai, paremti skirtingais kultūriniais ir didaktiniais metodais. Veiklų turinys buvo pritaikytas tiek formaliajam, tiek neformaliajam mokymui(si), įgyjant kompetencijų ir įgūdžių pagal mokymosi visą gyvenimą koncepciją.


,,Istorijų pasakojimas‘‘ – užsiėmimas, kurį vedė E. Minguez (pagal profesiją – pasakotojas). Tai asmuo, kuris įtraukė mokinius dėl savo gebėjimo nuotaikingai ir įmantriai pasakoti istorijas, kuriose buvo derinamas ir ritmas, ir muzika. Pasakotos istorijos ir jose perteiktas kontekstas sukaustė dėmesį bei lėmė įvairių diskusijų ir apmąstymų, tokiomis temomis kaip įvairovė ar socializacija. ,,Interviu‘‘ – mokiniai turėjo galimybę atlikti interviu, susipažinti su žmonėmis kultūriniu aspektu išskirtinėje aplinkoje, pvz., M. de Servanteso gimtinėje. ,,Prarastų kvapų beieškant‘‘ užsiėmimas skatino mokinius pažinti vaistinių augalų savybes, kvapus ir suvokti jų pritaikomumą. Turėjo galimybę išbandyti šviesos tapybos techniką ,,Nuspalvinkime pasaulį‘‘, pasakoti istorijas pasitelkiant tik gestų pagalbą… Pateikti tik keletos veiklų pavyzdžiai, labiausiai atskleidę dalyvių siekį įsitraukti entuziastingai ir smalsiai.


Jaunimas, dalyvaudamas ,,Fescigu‘‘ filmų festivalyje Gvadalacharoje, turėjo galimybę įvertinti keletą labai įdomių trumpametražių filmų, skirtų atkreipti dėmesį į aktualias problemas, kurias galima identifikuoti šiomis dienomis. Neišsemiamos patirties suteikė apsilankymas Madride esančiame ,,CaixaForum‘‘ centre, kur buvo eksponuojama paroda ,,Garbinama ir bijoma‘‘, skirta atskleisti moterų vaidmenį visuomenėje nuo praeities iki dabarties. Taip pat įspūdį visiems sukėlė apsilankymas Prado muziejuje, kur knygose studijuoti paveikslai tapo realybe su visais savo niuansais ir spalvomis. Mokiniai, kuriuos su ypatingu malonumu priėmė IESO Harevolar mokyklos mokinių šeimos, turėjo galimybę pasinerti į vietinį kasdienį gyvenimą, įvertinti jo papročius ir tradicijas, bet svarbiausia – patobulinti anglų ir ispanų kalbų įgūdžius. Ypatinga padėka taip pat skirta Alovera miesto merei, kuri visą delegaciją pasitiko su dovanomis, papasakojo apie miesto kilmę ir svarbą nuo romėnų laikų.


Koordinatorė S. Gutierrez Serrano, kuriai padėjo IESO Harevolar mokyklos direktorė L. Fortea ir visa mokytojų bei tėvų/globėjų komanda, nuosekliai ir puikiai prisidėjo prie šio projekto įgyvendinimo. Visada buvo pasiruošę išspręsti bet kokią problemą ir suteikti galimybę įsitraukti visiems, nepaliekant nė vieno nuošalyje, taip parodydami, kad gerbia kiekvieno iš mūsų poreikius ir skirtumus, nes vis dėlto – mes kartu harmonijoje! Kitas susitikimas 2024 m. kovą Jalovoje, Turkijoje.