Moksleivių atostogų metu (vasario 15–22 d.) Šiaulių sanatorinės mokyklos pedagogės Giedrė Gabšienė ir Asta Veikutienė lankėsi Ispanijoje pagal „Erasmus+“ mobilumo projektą „Kokybiškas įtraukusis ugdymas – pozityvus mokytojo profesionalumas kiekvieno mokinio ugdymo(-si) sėkmei“. Pedagogės lankėsi Cordobos miesto Andaluzijos regiono trijose mokyklose bei stebėjo mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, darbą.

Ispanijoje mokymo įstaigos yra valstybinės, privačios ir mišrios. Vaikai mokytis pradeda nuo 6 metų ir, būdami 11 metų,  įgyja pradinį išsilavinimą. Privalomas vidurinis mokymas yra iki 15 metų, vėliau jaunimas tęsia mokymąsi dvimetėse bakalauro studijose arba trimetėse vidurinėse ar aukštesniosiose profesinėse mokyklose iki 17–18 metų. Nors mokinių amžius yra nustatytas, tačiau esant mokymosi sunkumų gali kartoti kursą.

Mokslo metus ispanai pradeda rugsėjo 10 d. ir mokosi iki birželio 20 d. Turi 2 savaites atostogų šv. Kalėdų laikotarpiu ir 1 savaitę šv. Velykų laikotarpiu.

Dalijamės pastebėjimais iš mokyklų, kurias aplankėme vizito metu.

EL CENTRO EDUCATIVO TRINIDAD SANSUEÑA (Švenčiausiosios Trejybės Sansueña švietimo centras)

Mokykloje mokosi 800 mokinių. Pradinių klasių mokiniams pamokos prasideda 9 val. ir baigiasi 14 val. Vyresni mokiniai mokosi nuo 8.30 iki 15 val. Visoje mokykloje nuo 11.30 val. iki 12 val. yra užkandžių pertrauka. Visi tuo metu eina į lauką ir užkandžiauja iš namų atsineštu maistu.

Pirmąją dienos dalį (iki pertraukos), mokiniai mokosi vieną discipliną, o po užkandžių pertraukos – kitą. Skambučio mokykloje nėra nei pradedant pamokas, nei joms  pasibaigus. Mokiniai pamokų metu mobiliaisiais telefonais nesinaudoja. Jeigu nesilaiko šios taisyklės, mobilusis telefonas yra paimamas ir grąžinamas tik tėvams (globėjams) atvykus į mokyklą.

Mokymosi problemų turintys mokiniai dirba su specialistais atskiroje klasėje. Kas 3 mėnesius tėvai (globėjai) privalo sunkiau besimokantį vaiką vesti į specialiąją tarnybą įvertinti, kur kelių specializacijų gydytojai specialistai pritaiko programą ir pateikia mokytojams tolimesniam darbui. Mokytojai patys rašo programas mokiniams, besimokantiems pagal bendrąsias ugdymo programas. Mokykloje yra teikiama logopedo paslauga. Namų darbai šioje mokykloje mokiniams yra užduodami.

Po pamokų mokyklos erdvės (aikštynai) yra naudojamos neformaliai veiklai, tačiau juose veiklas vykdo jau kiti specialistai. Aikštynais gali naudotis ir bendruomenės nariai.

Viešuoju transportu mokiniai naudojasi nemokamai.

FUNDACION FUTURO SINGULAR CORDOBA

Šioje mokykloje mokosi  74 specialiųjų poreikių turintys vaikai. Ši mokykla panašesnė į gydymo įstaigą, kai kurie vaikai maitinami per zondą. Joje yra teikiamos logopedo, kineziterapijos, hidroterapijos, ergoterapijos, masažo paslaugos. Mokykla turi  baseiną. Didžiausias mokinių skaičius klasėje – 6, mažiausias – 3 mokiniai. Kiekvienoje klasėje dirba mokytojas ir mokytojo padėjėjas. Pasireiškus agresyviam elgesiui, mokinys tuoj pat išvedamas iš klasės ir grįžta tik tada, kai nusiramina. Nusiraminimui jam pasiūloma mėgstama veikla.

Šių mokinių ugdymui kas 3 mėnesius renkasi grupė specialistų iš universiteto. Kartu su mokytojais, atsižvelgdami į tėvų pageidavimus, sukuria mokiniams individualias programas. Yra sukurta internetinė programa, kurioje specialistai mato visą informaciją apie mokinį.

Šioje mokykloje vaikai mokosi iki 21 metų, vėliau savo ugdymo procesą tęsia kitoje C.D.P.E.E.M Montessori Cordoba mokykloje, kuri yra kitame miestelyje. Mokyklos, kuri labiau primena ūkį, ugdytinių amžius nuo 21 iki 62 metų. Nustebino puikiai organizuota integracija į įvairias ūkines veiklas. Čia mokoma dirbti žemės, dažymo ir valymo darbus, padėti virtuvėje, šiltnamiuose. Šiltnamiuose užaugintas gėles parduoda miestelio gėlių parduotuvėje. Kai kurie ugdytiniai pasirašo darbo sutartis su valymo įmone ir gauna atlyginimą, kiti gauna kišenpinigius.

Čia mokymasis vyksta visą gyvenimą. Suaugusieji čia kepa, piešia, lipdo, dainuoja, kuria spektaklius, mokosi šokti flamenko. Centre teikiamos baseino ir hipoterapijos paslaugos.

Tikimės, kad parsivežta patirtis ir pavyzdžiai leis patirti sėkmę, įgyvendinant pokyčius mūsų mokykloje, o gal ir mieste?