Pasaulinė pandemija tapo tikru iššūkiu švietimo įstaigoms, vykdančioms tarptautinius projektus ir „Erasmus+“ mobilumą. Valstybių įvestas karantinas praktiškai sustabdė mokinių tarptautines praktikas ir visiems įprastą mokymąsi. Daugelis mobilumų atidėti neribotam laikui, o karantinas išnaudojamas bendradarbiaujant su užsienio šalių partneriais virtualiai.  Tai metas diskusijoms, kaip būtų galima tobulinti tarptautinius projektus ateityje, kai sienos atsivers ir mokiniai vėl pasklis po visą Europą. Šiuo tikslu Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras įgyvendina strateginių partnerysčių projektą „VISION“.

Tvari partnerystė – vieningam mokymosi rezultatų vertinimui

Su projekto partneriais iš Italijos („Essenia UETP“), Nyderlandų („Nova College“) ir Suomijos („Savon koulutuskuntayhtyma“) siekiama įveikti iššūkius, susijusius su tarptautiškumo strategijų ir mobilumo įgyvendinimu, sukuriant tvarų partnerystės tinklą, aprūpintą būtinomis žiniomis, gebėjimais, įrankiais ir priemonėmis. Projekte numatyta ne tik aprašyti tarptautinio mobilumo metu galimus pasiekti mokymosi rezultatus, bet ir organizuoti tarpusavio mokymosi renginius dalinantis gerąja patirtimi apie kokybiškų mobilumų organizavimą, ugdant ne tik profesinius, bet ir bendruosius tarptautinių mobilumų dalyvių gebėjimus.

„Dažniausiai organizuojant tarptautinius mobilumus susiduriama su iššūkiu, kaip suderinti trijų šalių – mokinio, mokymo įstaigos bei priimančios organizacijos ar įmonės – lūkesčius, galimybes ir planuojamus pasiekti rezultatus. Projekte „VISION“ siekiame, kad tarptautinės praktikos metu mokinių įgytos žinios ir kompetencijos būtų pripažįstamos sugrįžus iš praktikos, būtų vieningai suderinta, kokius mokymosi rezultatus, vienodai vertinamus visose projekto partnerių šalyse, mokiniai turi pasiekti, kaip tai padaryti ir įvertinti. Šiuo tikslu projekto metu bus aprašyti mokymosi rezultatai, užsienyje įgytų kompetencijų vertinimo procesas, sukurti vertinimo įrankiai, kurie prisidės prie mobilumų kokybės tobulinimo“, – teigia Karaliaus Mindaugo PMC Plėtros skyriaus vedėjas Andriejus Muntianas. Mokiniui grįžus iš tarptautinės praktikos jo pasiekti rezultatai bus formaliai įskaityti ir pripažinti, kas taip pat skatins jo motyvacija tęsti mokslus bei dirbti pagal pasirinktą profesiją.

ECVET taikymas įgyvendinant mobilumus

Projektu „VISION“ siekiama parengti instrumentų rinkinį tvariai ECVET (Europos profesinio mokymo kreditų sistema) partnerystei grožio sektoriaus kvalifikacijų srityje. „Konkrečiai orientuojamės į kirpėjo ir kosmetiko profesinio mokymo programas. Mūsų centras – šių profesijų rengimo lyderis Lietuvoje, taigi nuolat ieškome kokybiškos tarptautinės praktikos galimybių šių profesijų mokiniams. Per šį projektą, mokiniai iš Lietuvos, Suomijos ir Nyderlandų tobulins profesinius įgūdžius ir bendrąsias kompetencijas, dalyvaudami kokybiškame geografiniame mobilume“, – sako projekto vadovas A. Muntianas.

Projekto įgyvendinimui buvo suburta ECVET reikalavimais grįsta partnerystė tarp organizacijų ir profesinio mokymo centrų iš Lietuvos, Suomijos, Italijos ir Nyderlandų. Ši partnerystė buria mobilumo chartijas turinčias organizacijas, demonstruojančias tarptautinių strategijų kokybę ir tvarumą. Projektui pasibaigus, tikimasi toliau tęsti bendradarbiavimą ir plėsti partnerių ratą sudarant dar daugiau pasirinkimo galimybių mokiniams, norintiems tobulėti užsienio šalyse, praturtinti savo žinias ir gebėjimus. 

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrui dar 2018 m. už kokybiškai vykdomus tarptautinius projektus bei ilgalaikę tarptautiškumo strategiją buvo suteikta „Erasmus+“ profesinio mokymo mobilumo chartija. Tai palengvina tarptautiškumo strategijos įgyvendinimą, tačiau kartu iškelia ir naujų iššūkių – išlaikyti mobilumų kokybę, plėsti tarptautinių partnerių ratą. Per strateginių partnerysčių projektus plečiamas tarptautinis bendradarbiavimas Šiaurės bei Vakarų Europoje, inicijuojamas mobilumų bei tarptautinių praktikų tobulinimas. 

Projekto „Capacity Building to Support VET Internationalization Strategies Implementation and Further Development“ įgyvendinimas bus tęsiamas 2021 metais, o pasiekti rezultatai bus prieinami visoms Europos profesinio mokymo organizacijoms, siekiančioms tobulinti tarptautinių mobilumų organizavimą ir įgyvendinimą.