Vienareikšmiškai jaunimas yra Europos Sąjungos socialinės vizijos prioritetas. Pasaulį sukrėtusi krizė dar labiau pabrėžė poreikį išlaikyti jauną žmogiškąjį kapitalą. Kokybiškas užimtumas visiems ir Kokybiškas mokymasis – tai du Europos jaunimo tikslai, kurių iš viso nustatyta 11. Šie tikslai, atsižvelgiant į 2018 m. lapkričio 26 d. Tarybos rezoliuciją, pateikti įgyvendinant ES 2019–2027 m. Jaunimo strategiją. Mokymo darbo vietoje formų, tokių kaip pameistrystė ar profesinės stažuotės, skirtų jaunimo užimtumui remti ir darbo įgūdžius derinti su darbo poreikiais, būtinumas yra neginčijamas ir pripažintas visoje Europoje.

Projektu „BEQUAL.app“ ketinama prisidėti prie šių Europos Komisijos tikslų palaikymo mokymo įstaigoms ir įmonėms, teikiančioms profesinį mokymą darbo vietoje. Taip bandant plėtoti ir užtikrinti mokymosi darbo vietoje kokybę. Mokymo įstaigoms ir įmonėms,  kurios prisijungs prie „Bequal.app“ platformos ir užpildys klausimyną, bus suteikiama galimybė palyginti save su kitomis mokymo įstaigomis ir įmonėmis.

Projektas BEQUAL.app („Pameistrystės ir mokymosi darbo vietoje kokybės užtikrinimo įrankiai“) siekiant užtikrinti ir pagerinti mokymosi darbo vietoje kokybę, buvo inicijuotas kelių partnerių iš įvairių ES šalių (Lietuvos, Graikijos, Vokietijos, Kroatijos, Italijos ir Slovėnijos). Šis projektas prasidėjo 2018 m. spalį ir bus baigtas 2020 m. rugsėjį. Projekto vienas iš svarbiausių rezultatų – sukurtos internetinės lyginamosios analizės priemonės, kurias sudarys du įsivertinimo klausimynai, skirti užtikrinti mokymo darbo vietoje teikiamą kokybę. Vienas klausimynas bus skirtas mokymo įstaigoms, kitas – įmonėms.

Prieš kuriant šias priemones projekto partneriai atliko situacijos analizę, kurios metu išnagrinėjo įvairius dokumentus bei anksčiau įgyvendintus „Erasmus+“  projektus, skirtus darbo vietoje vykdomo mokymo kokybės užtikrinimui. Remiantis surinktos informacijos analize, buvo išvesti rodikliai, užtikrinantys mokymosi darbo vietoje kokybę. Suderinus šiuos kokybės rodiklius su atitinkamomis suinteresuotomis grupėmis (iš kiekvienos šalies partnerės) ir remiantis prieš tai atlikta analize, buvo sukurta galutinė kokybės rodiklių sistema (mokymo įstaigoms ir įmonėms).

Remiantis šia sistema, antrame etape projekto partneriai sukūrė du lyginamosios analizės klausimynus, kurie jau yra išversti į visų šalių partnerių nacionalines kalbas.

Kitas projekto  žingsnis – klausimynų diegimas internetinėje platformoje. Jau 2020 m. balandžio mėn. įmonės ir mokymo įstaigos, kurios „Bequal.app“ platformoje užpildys savianalizės  klausimynus, gaus „Bequal.app“ ženklelį. Šis ženklelis nacionaliniu ir ES lygiu pripažins jų įsitraukimą į mokymosi darbo vietoje  kokybės užtikrinimo plėtrą.

Siekdami plačiau skleisti informaciją apie mokymosi darbo vietoje kokybę, projekto partneriai nuolat plečia suinteresuotojų šalių tinklą informuodami apie projekto naujienas. Internetinėje „Bequal.app“ platformoje bus talpinami ne tik klausimynai, bet ir  įvairūs literatūros šaltiniai, dokumentai, nuorodos, straipsniai ir vaizdo įrašai. Tikime, jog ši informacija bus naudinga ir įdomi Europos, vietos ir regionų lygiu, nes pateiks išsamią ir praktikoje pritaikomą kokybės rodiklių sistemą. Mokymo įstaigos ir įmonės, teikiančios mokymąsi darbo vietoje, turės tiesioginės naudos naudojant sistemą  kokybės užtikrinimo procesų tobulinimui.