Šiandien skaitmeninės technologijos švietime tampa būtinybe. Mokymo(si) veiklos turi būti naujoviškesnės, įtraukiančios, skatinančios jaunimo susidomėjimą, o tai neatsiejama nuo išmaniųjų technologijų – mobiliųjų telefonų, planšetinių kompiuterių ar virtualios realybės. Projekto mokymosi veiklų metu, ugdant jaunimo supratimą apie kultūros paveldą, buvo tarpusavyje derinami skaitmeninis ir žaidybinis mokymosi metodai.

Prasidėjusi COVID-19 pandemija tapo tikru iššūkiu pirmaisiais projekto įgyvendinimo metais. Mokytojai ir mokiniai intensyviai bendravo ir bendradarbiavo tarptautinėje „Etwinning“ platformoje. Daugeliui jų, tai buvo nauja patirtis. Iššūkis – tapo vertingu mokymusi. Veiklos vyko tarptautinėse komandose, kuriose dalyviai lygino kultūrų, tradicijų ir gyvenimo būdo panašumus bei skirtumus, dalinosi turtingu šalių paveldu, ieškojo vienybės Europos įvairovėje. Naudodami skaitmeninius įrankius ir įvairias programėles, mokėsi, pristatinėjo, kūrė, filmavo, žaidė, bendravo virtualiu būdu. Tai tapo įdomia, įtraukia tarpusavio mokymosi veikla.

Kultūrinis pažinimas praturtina ir formuoja mūsų kasdienį gyvenimą. Mokinių teigimu, tai buvo vienas iš įdomiausių ir kūrybiškiausių projektų. Mokiniai dalyvaudami veiklose tobulino, ne tik bendruosius gebėjimus, bet ir asmeninius, socialinius įgūdžius. Pirma kelionė iš savos šalies, prisitaikymas kitoje aplinkoje, mokėjimas bendrauti ir priimti kitus, ugdė tolerantiškumą ir pagarbą. Stiprino pasitikėjimo, atsakomybės, disciplinos, punktualumo bei finansinio raštingumo įgūdžius.

Mokytojams tai buvo naujų partnerysčių užmezgimas, pasidalinimas savo patirtimi su kolegomis, naujų idėjų „generavimas“ projektinėms veikloms ateityje. Įgytos patirtys itin sustiprino skaitmeninius įgūdžius. Išlaisvinę kūrybiškumą mokytojai tapo kompetentingesni ir drąsesni taikyti skaitmenines technologijas mokymo(si) procese.

Kiekviena projektinė veikla suartino dalyvius, mažino socialinę atskirtį ir padėjo stiprinti bendruomenes. Buvimas drauge suteikė galimybę pamatyti save kitokį, tapti daugiakultūrės bendruomenės nariu, skleisti pozityvias idėjas, jas įgyvendinti ir būti naudingu bendruomenės nariu.

Projekto veiklos ir sukurti produktai – skaitmeninis žemėlapis, kuris pagerino geografinių vietų paieškos ir žemėlapių skaitymo įgūdžius; Skaitmeninis žaidimas, kuriam sukurta mobilioji programėlė, stalo žaidimas bei bendras dainos videoklipas, pagerinęs mokinių anglų kalbos įgūdžius, istorijos, geografijos, informacinių technologijų žinias. Taip pat sukurtas skaitmeninis vaizdo įrašas virtualios realybės akiniams, leidžiantis įsijausti ir pasinerti į virtualų pasaulį – jis prieinamas kiekvienam projekto interneto svetainėje https://d-ambassadors.com.

2020–2022 mokslo metais Marijampolės profesinio rengimo centro bendruomenė dalyvavo programos „Erasmus+“ mokyklų mainų partnerysčių projekte „Digital ambassadors of cultural heritage“ (liet. „Skaitmeniniai kultūrinio paveldo ambasadoriai“). Projekte dalyvavo 5 šalys – Lietuva, Turkija, Rumunija, Latvija ir Portugalija. Šio projekto pagrindinis tikslas – ugdyti jaunimo kultūrinio supratimo jausmą, skatinti atrasti, domėtis Europos kultūros paveldu, jo svarba kiekvieno asmens gyvenime bei sustiprinti priklausymo Europos Sąjungai jausmą. Pažinti kultūros paveldo objektą – tai suprasti ne tik jo, bet ir miesto, bendruomenės, visuomenės istoriją bei raidą. Tai užtikrina žmonių sukauptų patirčių ir tradicijų tęstinumą.