Marijampolės profesinio rengimo centras nuo 2020 m. spalio mėnesio vykdo „Erasmus+“ mokyklų mainų partnerysčių projektą ,,Skaitmeniniai kultūrinio paveldo ambasadoriai“. Tai smalsumą ir profesinį augimą skatinantis mokyklų partnerysčių projektas, į kurį įsitraukė penkios šalys: Turkija, Rumunija, Portugalija, Latvija ir Lietuva. Vykdant šį projektą, lyginome skirtingų šalių kultūras, jų tradicijas, gyvenimo stiliaus panašumus bei skirtumus, pabrėžiant tautų vienybę, ieškojome įvairovės.

Pagrindinis tikslas – formuoti mokinių supratimą apie kultūros paveldą. Projekto komanda, kurią sudarė II, III gimnazinių klasių mokiniai ir mokytojai, darniai ir nuosekliai vykdė numatytas veiklas, o bendraudami ir bendradarbiaudami stiprino tarptautinę partnerystę.

Nors pandemijos sunkmetis neleido organizuoti tarptautinių susitikimų svetur, tačiau bendravimas persikėlė į nuotolinę virtualią „eTwinning“ platformą. Visa tai dalyviams nesutrukdė tobulėti, plėsti akiratį bei kurti ir įgyvendinti projektines veiklas. O jų būta išties nemažai.

Pažintinei, kūrybiškumo ir komandinei kompetencijai plėsti sukurta nemažai vaizdinės medžiagos. Marijampolės PRC mokiniai, kartu su projekto partnerėmis, dalyvavo jų pačių kurto logotipo, talismano ir plakato konkurse. Projekto komandas sudarė įvairių šalių mokiniai – tai suteikė galimybę per skirtingas kultūras labiau pažinti vieniems kitus, auginti pasitikėjimą, gerinti kalbinių ir informacinių technologijų įgūdžius, plėsti tarptautinį bendradarbiavimą, tobulinti integracinius dalykinius ryšius.

Pirmieji kolektyvinio darbo produktai – elektroninės knygos, žurnalo ir skaitmeninio žemėlapio apie materialųjį ir nematerialųjį kultūrinius paveldus rengimas ir pristatymas virtualioje erdvėje. Taip pat pasidalinome mokinių kurtu avataru – tai tautiniais rūbais pasipuošusi lietuvaitė, kuri yra mūsų kultūrinio paveldo elementas. Jis bus panaudotas kuriant skaitmeninį žaidimą kitais mokslo metais.

Vienas iš vaizdingiausių darbų – elektroninės knygos kūryba, projekto pasakojimas/dienoraštis, pavadinimu „Keliautojo nuotykis“. Tai skirtingos tautų istorijos su raktiniais žodžiais ir kultūrinio paveldo lobynais, kuomet keliautojas aplanko visas penkias šalis partneres ir dalinasi savo patirtais įspūdžiais.

Taip pat buvo malonu susipažinti su kiekvienos šalies mokiniais-ambasadoriais, kurie pristatė savo mokyklas. Mokiniai pasižymėjo itin aukšta motyvacija, smalsumu ir inovatyvumu, nes patirtis kalba rezultatais – sukurta daug įdomios vaizdinės medžiagos, plakatų apie materialųjį ir nematerialųjį kultūrinį paveldą, dalyvauta įvairiose viktorinose, vaizdžiai paminėta tarptautinė paminklų diena.

Darbas „eTwinning“ platformoje suteikė galimybę detaliau patyrinėti jos teikiamas galimybes, tuo įsitikinome dalyvaudami šio projekto organizuotame seminare „Kaip efektyviai naudotis TWINSPACE erdve“. O mokymų „Saugus internetas“ metu gilinome žinias, kaip saugiai, išvengiant pavojų, naudotis interneto teikiamais privalumais, išlaikant saugumą ir privatumą. Kiekvienas žinių gilinimas buvo papildytas viktorinomis, kurios augino smalsumą, azartą ir norą siekti dar daugiau žinių.

Paskutinė kūrybinė projektinė veikla buvo nematerialaus kultūrinio paveldo elektroninis žurnalas. Vieni mokiniai įdomiai ir vaizdžiai per muziką, šokius ir rūbus pristatė tam tikros šalies tradicijas bei ritualus, kiti domėjosi maisto patiekalais, įpročiais ir kitomis vertybėmis.

Bendraudami ir bendradarbiaudami su skirtingų kultūrų šalimis, projekto dalyviai ne tik įgijo daug prasmingų žinių, bet ir augino atsakomybę ir toleranciją, ugdė bendravimo kultūrą, dalijosi informacija ir patirtimi. Su malonumu jungėsi į visas veiklas, kurios buvo intensyvios ir kūrybiškos. Sukurta daug plakatų, vaizdinės medžiagos, organizuota daug virtualių susitikimų, viktorinų. Būdami bendrystėje nemažai žinių pasisėmė apie materialųjį ir nematerialųjį kultūrinį paveldą.

Prasidėjus projektui buvo sukurtas interneto tinklapis https://d-ambassadors.com/e-twinning/, kuriame galima rasti visą informaciją apie projektą ir veiklas, išsamesnės informacijos galite rasti ir Marijampolės PRC interneto tinklapyje www.mprc.lt.