Alytaus profesinio rengimo centras kartu su trimis partneriais iš Baltijos šalių (Latvijos Liepojos ir Jelgavos technikos mokyklomis bei Estijos Tartu profesinio rengimo centru) įgyvendina strateginių partnerysčių projektą „Tarptautinis profesinio meistriškumo konkursas „Balticskills“ – naujo gyvenimo galimybė“ pagal programą „Erasmus+“.

Šio projekto tikslas – išanalizuoti profesinio meistriškumo varžybų gerąją patirtį Estijoje, Lietuvoje ir Latvijoje, parengti profesinio meistriškumo konkurso organizavimo ir vertinimo metodiką bei paruošti elektrikų, suvirintojų ir stalių profesinio meistriškumo konkurso užduočių rinkinius ir surengti tarptautinį profesinių įgūdžių konkursą ,,Baltic skills“ elektrikų, suvirintojų ir stalių mokymo programų mokiniams iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos.

Projekto idėja

Lietuvoje mokymo programų nacionaliniai meistriškumo konkursai organizuojami dažnai, tačiau tarptautiniai meistriškumo konkursai vyksta itin retai, todėl šio projekto tikslas – suteikti galimybę profesinių mokyklų mokiniams įvertinti savo profesines kompetencijas ne tik nacionaliniu, bet ir tarptautiniu lygmeniu.

Įgyvendinant projektą buvo analizuojama profesinio meistriškumo varžybų geroji patirtis Estijoje, Lietuvoje ir Latvijoje, vėliau parengta profesinio meistriškumo konkurso organizavimo ir vertinimo metodika bei elektrikų, suvirintojų ir stalių profesinio meistriškumo konkurso užduočių rinkiniai. Šiuo metu projekto partnerių organizacijose vykdomas projekto metu sukurtų intelektualių produktų išbandymas, vertinimas. 

Projekto metu parengti intelektiniai produktai. Profesinio meistriškumo konkurso organizavimo ir vertinimo metodika ir elektrikų, suvirintojų, stalių profesinio meistriškumo konkurso užduočių rinkiniai leis organizuoti meistriškumo konkursus, atitinkančius Lietuvos, Latvijos, Estijos profesinių mokyklų mokinių gebėjimus.

Konkursai naudingi visiems

Pagrindinis profesinio meistriškumo konkursų tikslas – atskleisti šiuolaikinio profesinio mokymo patrauklumą, populiarinti profesinį mokymą, motyvuoti besimokančiuosius jaunuolius siekti profesinių aukštumų, atskleisti mokiniams karjeros galimybes, padėti jiems bei būsimiems jaunųjų profesionalų darbdaviams surasti vieniems kitus. Tarptautiniai meistriškumo konkursai suteikia galimybę mokinių turimas kompetencijas palyginti su kitų šalių mokinių kompetencijomis.

„Tarptautinis profesinio meistriškumo konkursas „Balticskills“ – naujo gyvenimo galimybė“ bus organizuojamas vadovaujantis projekto metu sukurta tarptautinio konkurso organizavimo tvarka, vertinimo metodika ir elektrikų, suvirintojų ir stalių parengtomis meistriškumo konkurso užduotimis. Planuojama, kad šis konkursas įvyks 2021 m. gegužės mėnesį.

Įgyvendinant projekto idėjas ir tikslus tobulinami mokinių praktiniai įgūdžiai, keliamos profesijos mokytojų kompetencijos, stiprinamas tarptautinis bendradarbiavimas.

Mokiniai, dalyvausiantys projekto metu rengiamame stalių, elektrikų, suvirintojų tarptautiniame meistriškumo konkurse,  turės galimybę savo gebėjimus įvertinti ne tik Lietuvos mokyklų mokinių profesiniu lygmeniu, bet ir Baltijos šalių mokyklų mokinių lygiu. 

Pastebėjime, kad Alytaus profesinio rengimo centro mokiniai besiruošdami būsimam tarptautiniam konkursui stengiasi įgyti papildomų žinių, įgūdžių, kompetencijų, nes supranta, kad norint tapti pirmu tarptautiniame konkurse vien mokykloje įgytų žinių nepakanka.  Meistriškumo konkursų užduotys reikalauja ne tik gero profesinio pasirengimo, bet ir išskirtinių asmeninių gebėjimų. 

Tikime, kad dalyvavimas tarptautiniame meistriškumo konkurse „Balticskills“ mokiniui suteiks papildomų profesinių žinių, didesnio pasitikėjimo savo jėgomis ir ši patirtis bus naudinga  ir ateityje padės tapti savo profesinės srities profesionalu.

Projekto vykdytojai tiki, kad tarptautinis konkursas „Balticskills“ taps tarptautiniu, tradiciniu  meistriškumo konkursu, kuriame dalyvauti norės visos Lietuvos, Latvijos ir Estijos profesinio rengimo mokyklos.