Ar bandėte kalbėti verslumo temomis pasitelkę meno kūrinius? Ne? VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras kartu su partneriais iš Bulgarijos, Ispanijos, Nyderlandų ir Turkijos „Erasmus+”projekte „Meno panaudojimas skatinti kūrybiškumą ir inovatyvumą suaugusiųjų švietime” siekia suteikti suaugusiųjų švietėjams įrankių, padėsiančių tobulinti besimokančiųjų verslumo kompetencijas pasitelkiant meno kūrinius.

Kad lengviau įsivaizduotumėte pagrindinę projekto idėją, pažvelkite į žemiau pateiktą Helene Schjerfbeck paveikslo nuotrauką. Pasitelkiant šį meno kūrinį galima, pavyzdžiui, aptarti šeimos ir darbo santykių derinimą, moters verslininkės paveikslą ar su kokiais stereotipais ji susiduria visuomenėje.

Arba pažvelkite į Antti Pheasant paveikslą, pateiktą žemiau. Suaugusiųjų švietėjas su besimokančiaisiais gali aptarti tokias temas, klausimus kaip: koks yra stereotipiškas verslininko paveikslas? Kokiomis savybėmis jis pasižymi? Ar verslo santykiuose svarbus įvaizdis? Kaip save tinkamai pristatyti darbo pokalbyje? Klausimų ir temų galima sugalvoti pačių įvairiausių.

Projekto partneriai parengė metodologiją, kaip atrinkti meno kūrinius ir susieti juos su įvairiomis verslumo kompetencijomis. Metodologija taip pat jungia kai kuriuos meno teorijos ir istorijos, meno terapijos, spalvų terapijos, kūrybinio rašymo ir istorijų pasakojimo, grupinio ir individualaus darbo principus.

Kurdami metodologiją partneriai siekė, kad ją galėtų taikyti dailės, literatūros srities išsilavinimo neturintys suaugusiųjų švietėjai. Partneriai siūlo, kad daugiau dėmesio būtų skiriama ne nagrinėti, kokią akimirką bandė pagauti menininkas, ką vaizdavo ir kaip tai susiję su jo gyvenamuoju laikotarpiu, o kokias mintis, idėjas mums (specialistams, besimokantiesiems) sukelia pasirinktas meno kūrinys ir kaip būtų galima jį susieti su įvairiomis verslumo kompetencijomis. Dailės, literatūros kūrinio tikslas – paskatinti diskusiją tam tikra verslumo tema, išreikšti savo supratimą, nuomonę, įžvelgtą sąsają tarp kūrinio ir parinktos temos.

Projekte taip pat atrinkome sąrašą pasaulio ir partnerių šalių dailės ir literatūros kūrinių, kuriuos galima pasitelkti individualiose ir grupinėse veiklose su besimokančiaisiais kalbant apie lyderystę, komandinį darbą, marketingą, strateginį mąstymą ar apskritai kūrybiškumą ir inovatyvumą.

Pavyzdžiui, pažvelkite į Klodo Monė paveikslų seriją „Ruano katedra“. Pasitelkę šiuos paveikslus galime su besimokančiaisiais kalbėti, kad norint įveikti iššūkius, reikia atsižvelgti į skirtingus požiūrius ir nuomones. Kaip dailininkas kaskart tapė katedrą įvairiu paros laiku, norėdamas išryškinti skirtingus jos bruožus, taip verslininkas gali pritaikyti įvairias metodikas ir metodus, kad geriau suprastų kontekstą ir pačią problemą. Sujungdamas visus rezultatus kaip paveiksluose, jis/ji turės pilną vaizdą.

Partnerių parengtą dailės ir literatūros kūrinių, susietų su verslumo kompetencijomis, duomenų bazę galima rasti čia.

Šiuo metu partneriai rengia 8 skirtingus užsiėmimų planus (apie problemų sprendimą, lyderystę, streso ir laiko valdymą, komandinį darbą, komunikaciją, derybas, marketingą), kad iliustruotų teoriją praktiniais pavyzdžiais.

Užsiėmimų planus, metodologiją ir duomenų bazę galima rasti projekto svetainėje https://www.applying-arts.eu/lt.

Pavasarį rengsime mokymus suaugusiųjų švietėjams, kaip naudoti mūsų sukurtus įrankius. Jeigu norėtumėte dalyvauti mokymuose, susisiekite: Gintarė Černikienė, g.cernikiene@zispb.lt.