Kaip menas gali būti integruojamas su gamtos ir tiksliaisiais mokslais? Tai esminis klausimas, kuris kirba ne tik meninės pakraipos mokyklų pedagogų galvose. Klaipėdos Vydūno gimnazija, meninės pakraipos mokykla, kuriai šis klausimas šiandieniniame švietimo kontekste tampa vis aktualesnis ir svarbesnis. Dėl gimnazijos pedagogų intereso ir užsidegimo gimė projektas „Mokytojų kompetencijos tarpdalykinei integracijai pradinėse klasėse“. Gavus „Erasmus+“ finansavimą, mokyklos pedagogų bendruomenė galėjo gilintis į tarpdalykinės integracijos formas ir Europos Sąjungos švietimo specialistų pristatomus metodus. Aštuoni mokyklos pradinių klasių ir meno dalykų mokytojai išvyko į mokymus:

  • „STEAM in Classroom-Multiple Intelligences-Microlearning-Gamification-CLIL-Flipping Classroom“;
  • „From STEAM Education: a new Learning Approach“;
  •  „Project and Competencies Based Learning: Innovative and Effective methods and Tools“;
  •  „Entrepreneurship Education at School. Creative and Effective Methods and Tools“.

Visi mokymai orientuoti į integracijos ir šiuolaikinių mokymo metodų temas. Tad trumpai pristatome svarbiausias iš mokymų parsivežtas idėjas, patirtis ir tai, kas mums padėjo šiuolaikiškai integruoti meną ir mokslą.

STEAM metodas – nauja pamokos filosofija

Viena iš plačiausiai taikomų šiuolaikinėje mokykloje integracijos formų – STEAM ugdymas.

Mokymai mums padėjo išsikristalizuoti STEAM pamokos detalizavimą ir nuoseklius žingsnius: klausimo kėlimas, informacijos analizė, praktinis tyrinėjimas, kūrybinis pritaikymas, pristatymas, refleksija. Dėl diskusijų su užsienio kolegomis mokymuose bei kartu su mokymų vadovais išsamiai nagrinėjant teorinius STEAM ugdymo principus, detaliai analizuojant sėkmingos ir efektyvios STEAM pamokos sudedamąsias dalis, meno ir mokslo integracija tapo ne tik vizija ir teorija, bet ir praktiškai pritaikoma praktika. Šių patirčių pagrindu buvo sukurti STEAM metodu grįsti pamokų planai, kurie sugulė į bendrą KU ir Klaipėdos Vydūno gimnazijos pedagogų leidinį „Kai mokslas susitinka meną“.

Miesto bingo

Net keliuose mokymuose buvo pristatytas įkvepiantis STEAM ugdymu paremtas metodas „miesto bingo“. Jo esmė – mokymuisi naudingų artefaktų paieška ir panaudojimas miesto kontekste. Mokytojai parengia įvairias dalykines užduotis, kurių objektai – kasdieną matomos miesto detalės, atskleidžiant jų potencialą įvairių mokslinių konceptų mokymuisi. Įsivaizduokite, kaip motyvuoja kurti gražiausios Europos sostinės Barselona ir Roma! Po tokių patirčių mokytojos naujai pažvelgė ir į Lietuvos miestus, kaip kūrybiškam mokymuisi palankias erdves, kuriose mokslas atsiskleidžia per meną, o menas per mokslą.

Alternatyvūs ugdymo proceso organizavimo būdai

Dar vienas projekto dalyvius įkvėpęs kūrybiškas pamokos organizavimo principas – apversta pamoka, kuriuo remiantis mokiniai namuose savarankiškai susipažįsta su nauja tema, o pamokoje, kontaktinio mokymosi metu, žinias analizuoja, įtvirtina, pritaiko. Ši patirtis sustiprino mokytojo, kaip mentoriaus, o ne žinių šaltinio vaidmens suvokimą pamokoje. Ji nėra tik mokomojo dalyko žinių įsisavinimas, bet daugiaplanis, projektiniu darbu, kompetencijomis bei multidalykiškumu grįstas procesas, taikant individualizuotą, įvairų, aktyviu dalyvavimu paremtą mokymą. Taikant šį metodą integruojamas menas ir kiti mokomieji dalykai ne tik vienoje pamokoje, bet projektinių pamokų cikle.

Dėl programos „Erasmus+“ gauto finansavimo gimnazijos pedagogai ne tik turėjo puikią galimybę praplėsti integracinių metodų taikymo repertuarą, bet ir sustiprino motyvaciją plėsti žinias ieškant vis naujų inovatyvių mokymo metodų, kurie gerina ugdymo kokybę. Taip pat  tobulino komunikacinę kompetenciją užsienio kalba, užmezgė bendradarbiavimo ryšius su užsienio šalių pedagogais. Kartu mokydamiesi tarptautinėse komandose pajutome, kad visi esame tame pačiame paieškų ir atradimų lauke, kur kuriame, atvirai dalinamės ir siekiame dabarties ir ateities poreikius atliepiančio ugdymo. Bet svarbiausia, įgytos profesinės kompetencijos sustiprino pasitenkinimą mokytojo profesija ir inovacijų plėtrą visoje gimnazijoje, nes gera patirtis – užkrečia.