Jauno asmens savijauta rūpi visiems: tėvams, mokytojams, mokyklos bendruomenei, psichologams ir, žinoma, patiems mokiniams. Ji aktuali ir 7 projekto partneriams: Vilniaus kolegijai, VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“, „Foyle International Ltd“ (Jungtinė Karalystė), „Kütahya Dumlupinar University“ (Turkija),  „European Center for Quality Ltd“ (Bulgarija), „The Institute of Vocational Training AKMI“ (Graikija), „The International Youth Health Organization“ (Slovėnija). 2020 metų pabaigoje startavo Vilniaus kolegijos inicijuotas „Erasmus+“ strateginių partnerysčių projektas „STAYWELL. Inovatyvus virtualus metodas, skatinantis ir palaikantis profesinių mokyklų mokinių gerovę ir psichinę sveikatą“.

Mokiniai ne visada išdrįsta atskleisti savo būseną ir kalbėti apie savijautą, ypač apie savo psichinę sveikatą. Pirmiausia projekto rezultatai skirti priminti  mokiniams geros savijautos vaidmenį jų pačių gyvenime:

  • Ką reiškia gerovė ir psichinė sveikata?
  • Kodėl svarbu rūpintis savo gerove ir psichine sveikata?
  • Kokie yra geros savijautos tipai ir kaip juos atpažinti?
  • Kokie pagrindiniai veiksniai gali būti priskirti geros savijautos įgūdžių ugdymui?

Projekte kuriami mokinių geros savijautos įgūdžių įsivertinimo įrankiai, kurie padės mokiniui pažinti save ir stipriąsias savybes bei jomis pasinaudoti. Šie įrankiai pasitarnaus valdant gyvenimo pokyčius, netekčių sukeltus jausmus ir paskatins spręsti iškilusias problemas bei priimti atsakingus sprendimus.

Projekto konsorciumas išsikėlė šiuos tikslus:

  • Išaiškinti profesinio mokymo mokyklų mokiniams, mokytojams ir bendruomenei  veiksnius, darančius įtaką mokinių gerovei, plėtojant keturis gerovės komponentus: psichologinį, pažintinį, socialinį ir fizinį.
  • Skatinti mokinius suvokti, pasitikrinti ir nuolat gerinti savo psichologinės, pažintinės, socialinės ir fizinės gerovės lygį, kuriant naują požiūrį į save ir savo įgūdžius, kurie galėtų padėti pagerinti jų savijautą ir psichinę sveikatą.
  • Stiprinti ir lavinti mokinių gerovės įgūdžius kuriant virtualią iššūkiais paremtą  mokymosi aplinką, siekiant skatinti mokinių gerovės praktiką mokykloje.
  • Pasiūlyti profesijos mokytojams pedagoginius metodus, susijusius su iššūkiais grįstu mokymusi ir gerovės skatinimu klasėje.

Sukurtas geros savijautos žemėlapis leidžia  suprasti veiksnius ir įgūdžius, skatinančius mokinio gerovę. Jis formuojamas pagal 4 komponentus: psichologinę, pažintinę, socialinę ir fizinę gerovę. Baigiamas kurti psichinės sveikatos įgūdžių rinkinys, suteiksiantis galimybę mokiniams suprasti psichinės sveikatos ir gerovės svarbą. Elektroninėje erdvėje veiks skaitmeninė mokinio gerovės laboratorija, kuri sukurs virtualią iššūkiais grįstą mokymosi aplinką, skirtą stiprinti ir lavinti mokinio gerovės įgūdžius bendradarbiaujant tarpusavyje. Profesinių mokyklų mokytojams bus pasiūlytas skaitmeninės mokinio gerovės laboratorijos vadovas, kuris suteiks galimybę pritaikyti ir naudotis visais šio projekto rezultatais.

Projekto naujienos ir rezultatai: https://staywell-project.eu/.