2022 m. gegužės 30–birželio 3 d. Klaipėdos Vitės progimnazijoje įvyko paskutinis „Erasmus+“ projekto „Connection of different subjects: we did it“ susitikimas. Penkių šalių – Lietuvos, Graikijos, Turkijos, Bulgarijos ir Rumunijos – projektas, apie skirtingų dalykų integraciją, buvo labai sėkmingas tiek mokiniams, tiek mokytojams. Net ir ilgai trukęs karantino laikotarpis bei nuotolinis ugdymas nesutrukdė organizuoti ir pravesti integruotų atvirų nuotolinių pamokų, kurias stebėjo projekto partneriai. Prasidėjęs 2019 metais, projektas buvo pratęstas iki 2022-ųjų.

Iki šio projekto pradžios nė viena iš projekto partnerių mokyklų, išskyrus Klaipėdos Vitės progimnaziją (jau šešerius metus dalyvaujame Goethe‘s instituto CLILIG veiklose), neturėjo patirties dalykų integracijoje. Tačiau iššūkis buvo priimtas. Projekto koordinatoriai – Klaipėdos Vitės progimnazijos mokytojai jau pirmo susitikimo metu 2019 metais Bulgarijoje parodė pavyzdį, pravesdami integruotą lietuvių kalbos ir muzikos pamoką.

Pasirengimas integruotoms pamokoms atima daug laiko bei kitų resursų. Tačiau matant šių pamokų naudą ir poveikį, darbo eigoje kyla vis naujų minčių, idėjų, pamokos pravedimo būdų.  Paskutinį projekto susitikimą pradėjome Vilniuje bei Trakuose, aplankydami gražiausias, įdomiausias ir įžymiausias vietas. Užsienio mokyklų mokytojai vienbalsiai pripažino Vilnių viena  gražiausių Europos sostinių.

Klaipėdos Vitės progimnazijos mokiniai ir mokytojai sutiko svečius koncertu ir įtraukė į bendrus žaidimus, kvietė kartu pajudėti, padainuoti. Per visas susitikimo dienas buvo organizuotos penkios atviros integruotos pamokos: geografijos–rusų kalbos, gamtos pažinimo–anglų kalbos, dailės–muzikos, matematikos–anglų kalbos, muzikos–anglų kalbos.

Pedagogai iš Bukarešto specialiosios mokyklos (mokykla skirta mokiniams su dideliais specialiaisiais ugdymosi poreikiais) pravedė rumunų kalbos ir emocinio intelekto pamoką mūsų mokyklos trečiokams.

2022 m. birželio 2 d. mokykloje vyko tarptautinė konferencija „Integrated lessons: sharing experiences“, kurioje integruotų pamokų patirtį pristatė projekto partneriai bei kitų Klaipėdos miesto mokyklų pedagogai. Įdomūs pranešimai prikaustė dėmesį, vystė diskusijas tarp mokytojų.

Atlikta projekto dalyvių apklausa parodė, kad visi yra patenkinti projekto eiga, vykdomomis veiklomis, žino svarbiausius tikslus. Tikime, kad ir toliau vystysime šio projekto idėjas, nepaisant šio projekto pabaigos.