Policijos pareigūnų mokymo įstaigos įvairiose šalyse nuolat ieško galimybių keistis patirtimi, kad pareigūnų rengimas atitiktų šiandienines realijas. Prieš metus Lietuvos policijos mokykla kartu su partneriais iš Lenkijos bei Kroatijos pradėjo įgyvendinti „Erasmus+“ strateginių partnerysčių inovacijų srityje projektą „Tarptautinės policijos kursantų mokymo bendradarbiaujant koncepcijos kūrimas“.

 „Aukšti visuomenės lūkesčiai viešojo saugumo užtikrinimo srityje lemia tai, kad policijos pareigūnams visose šalyse keliami vis aukštesni reikalavimai profesinei kvalifikacijai, o kasdienės policijos pareigūnų funkcijos apima nuolatinį bendradarbiavimą su kaimyninių ir kitų šalių kolegomis informacijos keitimosi, bendrų operacijų planavimo, taktikos ir kitose srityse. Dėl didelio žmonių mobilumo ir su tuo susijusių grėsmių, pareigūnui nebepakanka gebėti bendrauti tik savo gimtąja kalba, o greta specialiųjų profesinių gebėjimų ne mažiau svarbią vietą užima kritinio mąstymo, sprendimų priėmimo, tarpkultūrinio bendravimo įgūdžiai,“ – pabrėžia projekto programų koordinatorius Mindaugas Bilius.

Pagrindinis projekto tikslas – sukurti ir įdiegti tarptautinę policijos kursantų mokymo bendradarbiaujant (angl. cooperative learning) praktiką. Todėl projekte jau keletą mėnesių dirbantys Kroatijos, Lenkijos ir Lietuvos policijos mokymo įstaigų ekspertai kuria inovatyvią mokymo schemą, kuri leistų ugdyti kompetencijas, pripažįstamas ne tik šalies lygiu, ir į mokymo procesą įtrauktų kitų šalių policijos rengimo institucijas bei jų turimą patirtį.  

„Vystant mokymo programą kartu su rekomendacijomis dėstytojams, daugiausia dėmesio skiriama tiems mokymo metodams ir priemonėms, kurie skatintų besimokančius ne tik įsisavinti studijuojamą temą, bet turint skirtingų gebėjimų ir patirties, keistis ja, komunikuoti ir bendradarbiaujant pasiekti optimalų rezultatą,“ – teigia projekto koordinatorė Monika Žitkė. Projekto partnerių ekspertai vieningai sutaria, kad pačios žinios savaime nesuformuoja būtinų profesinių įgūdžių. Todėl veiklos, kurios tik perteikia žinias, nedominuoja kuriamoje programoje ir didesnė jos dalis bus skirta praktiniam mokymui bendradarbiaujant.

Nors koronaviruso pandemija sutrikdė mokymosi procesus visose šalyse, tačiau projekto partneriai džiaugiasi, kad projekto veiklos nesustojo. Tiesa, apribojimai paveikė planus organizuoti darbus ir tarptautinius susitikimus gyvai, bet prisitaikę prie šių iššūkių projektą įgyvendinančių institucijų komandų nariai perkėlė darbines diskusijas į internetinę erdvę. Kas galėjo pagalvoti, kad tokiu būdu bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius anksčiau nei kursantams teks lavinti patiems dėstytojams?!