Šiaulių lopšelio-darželio „Salduvė“ pedagogės dalyvavo trumpalaikiame „Erasmus+“ mobilumo projekte „Mokymas ir mokymasis gamtoje“. Dešimties mėnesių trukmės projektui sparčiai artėjant į pabaigą norime pasidžiaugti pasiekimais ir pasidalinti mintimis.

Didžiausias ir svarbiausias tikslas – sukurti nuolatinę ir tvarią mūsų institucijos ugdymosi lauke organizavimo politiką. Tikėtasi, kad mokymai, kuriuose dalyvaus mokytojai, tiesiogiai prisidės prie įstaigos plėtros ir leis pasiekti strateginius tikslus. Pedagogai įgis ugdymo(si) lauke organizavimo žinių, pasitikėjimo savimi, drąsos eksperimentuoti, ieškos įvairesnių ugdymo turinio perkėlimo į lauko erdves būdų.

Mokymai Turkijoje atliepė visus lūkesčius

Kovo mėnesį pasiekėme patį svarbiausią „Erasmus+“ projekto etapą ir tikslą – dalyvavome mokymuose Turkijoje, iš kur parsivežėme neįkainojamos patirties ir lauko pedagogikos žinių. Mokymų metu lankėmės ir mokėmės Izmiro apylinkėse įkurtame lauko darželyje „Renkli Orman Doğa Okulu“ – „Colorfull Forest Nature School“ – Spalvotoje miško mokykloje. Ugdymo(si) lauke pedagogai-praktikai dalinosi savo žiniomis, įgūdžiais, demonstravo, kaip įgyvendina mūsų šalyje vis dar nedrąsiai taikomą ir įgyvendinamą ugdymo modelį – ugdymą(si) lauko erdvėse.

Buvo neįtikėtinai džiugu stebėti vaikus jų žaidimų aikštelėje – stovyklavietėje, kur vyksta ugdymas aktyviai veikiant gamtoje, gamtinė medžiaga naudojama kaip esminė ugdymo priemonė. Lauko mokyklos mokytojai kūrybiškai ir aktyviai pasidalino įvairiomis technikomis, metodais ir savo patirtimi organizuojant tikslingą ugdymą gamtoje. Mokymų metu kaip vaikai buvome įtraukti į veiklas lauke, atlikome įvairias kūrybines užduotis, reflektavome apie įgytą patirtį.

Projekto dalyvių komanda susipažino su ugdymo(si) lauke organizavimo nuoseklumu, aptarė ugdymosi lauko erdvėse reikšmę ir svarbą, mokymų metu pateiktų ugdymo metodų tinkamumą ir patrauklumą vaikams bei aktyvesnį vaikų įtraukimą į ugdymąsi lauke skatinančiais būdais.

Parsivežta patirtimi pasidalinta su kolegėmis

Vos grįžus nekantravome pasidalinti patirtimi su įstaigos pedagogais, tad mokytojų ir švietimo pagalbos mokiniui specialistų bendruomenei surengėme praktinius mokymus „Kaip sėkmingai ir kūrybiškai ugdyti lauke, pagrindine ugdymosi priemone „naudojant“ gamtą“.

Mokymų metu projekto dalyvės aptarė ugdymo(si) lauko, gamtos erdvėse nuoseklumą, organizavo praktines ugdymo(si) lauko erdvėse veiklas. Mokytojai turėjo galimybę susipažinti su pagrindiniais ugdymo(si) lauko erdvėse principais, diskutuoti ir patirti iššūkius, kurie gali atsirasti organizuojant ugdymo veiklą lauko erdvėse, sužinoti gamtos išteklių panaudojimo ugdymo veiklai organizuoti galimybes.

Džiaugiamės bendruomenės aktyviu įsitraukimu į praktinius mokymus ir tikimės, kad įgytos žinios paskatins ugdymo veiklas drąsiau organizuoti lauko, gamtos erdvėse. Viliamės, kad projekto dalyvių įgyta patirtis bus sėkmingai panaudota tobulinant ir atnaujinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinį, suteikiant galimybę vaikams patirti gamtos naudą ir pasitenkinimą pažinimu, atradimu, tyrinėjimu.