Dvejus metus Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijoje vykdytas Europos Sąjungos finansuojamas „Erasmus+“ mobilumo projektas „Mokytojų tobulėjimas – kelias į sėkmę“. Gimnazijai reikalingas tarptautiškas mokytojas, gebantis efektyviai organizuoti pamoką, kurti darbingą atmosferą, parinkti tinkamus šiuolaikiškus mokymo(si) metodus, skatinančius mokinius tobulėti.  

Projekto tikslas – sustiprinti mokytojų ir administracijos bendrąsias, pedagogines ir dalykines kompetencijas ir gebėjimus, siekiant gerinti mokymo(si) kokybę, didinti organizacijos patrauklumą ir tarptautiškumą. Gimnazijos darbuotojai, siekdami tobulėti asmeniškai ir profesiniu požiūriu, dalyvavo mokymuose, kurie vyko Suomijoje, Ispanijoje, Italijoje ir Jungtinėje Karalystėje.

 Pirmojo mobilumo metu 2018 m. gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir lietuvių kalbos mokytoja dalyvavo mokymuose Suomijoje. Kursų organizatoriai pasirūpino, kad mokytojai galėtų aplankyti 3 skirtingas mokyklas ir pamatyti, kaip mokosi suomiai, garsėjantys gerais ugdymosi rezultatais. Kursų dalyviai stebėjo pamokas, kuriose mokiniai dirbo grupėse, naudojosi informacinėmis technologijomis, atliko daug praktinių užduočių. Laimingi mokytojai, laimingi mokiniai – taip galima trumpai apibūdinti įspūdį, kurį paliko vizitai į Helsinkio mokyklas. Helsinkyje projekto dalyvės įgijo ne tik pedagoginės, bet ir kultūrinės patirties, pagilino anglų kalbos žinias, užmezgė kontaktus su mokytojais iš kitų šalių.

Mokymuose Ispanijoje daugiausiai vyko praktiniai užsiėmimai.  Trys gimnazijos mokytojos drauge su kolegomis iš kitų šalių dirbo komandose, mokėsi kartu įveikti kliūtis, priimti teisingus sprendimus, nagrinėjo vadovavimo stilius. Daug dėmesio kursuose buvo skirta motyvacijos skatinimui, diskusijoms apie pažangą. Paskutinę dieną mokymų dalyviai vyko į mokyklą, kur susipažino su Ispanijos mokyklų struktūra, darbo metodais, apžiūrėjo ugdymo(si) erdves.

2019 m. balandžio mėnesį mūsų gimnazijos mokytojai dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursuose „Projekto metodu grįstas mokymas“, kurie vyko Italijoje. Kursų metu mokytojai susipažino su pagrindiniais projekto metodo elementais, analizavo projektų pavyzdžius bei patys juos kūrė, mokėsi integruotų projektų taikymo ir vertinimo įvairių dalykų pamokose. Be to, diskutavo, kaip sudominti mokinius, kaip skatinti jų aktyvumą, motyvaciją, bendravimą ir bendradarbiavimą. Mokytojai taip pat susipažino su tokių įrankių kaip „Padlet“ ir „Canva“ naudojimu kuriant integruotus projektus.

Gimnazijos anglų kalbos mokytojos 2019 m. birželio 23–liepos 5 d. dalyvavo dviejų savaičių mokymuose Kardifo mieste Velse (Jungtinė Karalystė). Kursų metu daugiausiai dėmesio buvo skiriama besikeičiančiam mokytojo vaidmeniui šiuolaikinėje mokykloje bei anglų kalbos mokymo metodikai XXI a., įgūdžiams, kurių reikia dabartiniams mokytojams, kad jie galėtų motyvuoti ir įkvėpti mokinius. Mokytojai atliko daug praktinių užduočių, gavo metodinės medžiagos ir idėjų, kaip sudominti mokinius, kaip skatinti jų kūrybiškumą, aktyvumą, motyvaciją, bendravimą ir bendradarbiavimą naudojant IKT įrankius pamokose.

Visi mokytojai, grįžę iš mokymų, naujai įgytomis žiniomis dalinosi su kolegomis, vedė atviras pamokas, dalinosi mokymuose gauta medžiaga, kad kolegos ją galėtų taikyti savo pamokose ugdymo procesui paįvairinti bei mokinių motyvacijai ir kūrybiškumui skatinti. Tikimės, kad tai padės sėkmingiau dirbti, kurti motyvuojančią atmosferą gimnazijoje.