Molėtų gimnazija, kaip partnerė, dalyvauja programos „Erasmus+“ mokyklų mainų partnerysčių dvejų metų trukmės projekte „Security in ICT“, kurio koordinatorius yra „EDUCA Pardubice – Stredni odborna skola, s.r.o.“ (Čekija), o partneriai: „Institut de l’Ebre“ (Ispanija), Molėtų gimnazija (Lietuva), „Obchodna akademija“ (Slovakija), „AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DAMIÃO DE GOES – ALENQUER“ (Portugalija). Projekto tikslas – tobulinti mokinių žinias, kompetencijas ir gebėjimus saugiai naudoti informacines technologijas įvairiose srityse bei ugdyti verslumo įgūdžius, tobulinti mokytojų kompetencijas saugiai naudojant skaitmenines technologijas ugdymo procese.

2018 m. lapkričio pabaigoje „EDUCA Pardubice“ (Čekija) mokykloje įvyko pirmasis tarptautinis mokytojų susitikimas. Projekto koordinatorius pristatė projekto tikslus, laukiamus rezultatus. Projekto partnerių komandos aptarė veiklas, numatė užduotis kitam susitikimui, suplanavo trumpalaikių mokinių grupių mainų datas, pasiskirstė darbais, vyko ir šio susitikimo įvertinimas.

Mokytojai dalyvavo 18 val. mokymuose „ICT Security“, kuriuos vedė firmos „Vertix“darbuotojai ir susipažino, kaip saugiai naudoti skaitmenines technologijas, kaip apsaugoti žiniatinklio serverį, kaip atpažinti įsilaužimo į sistemos „Windows“ būdus. Dalyvaudami apibendrintoje diskusijoje, projekto dalyviai įsivertino seminare įgytas žinias. Portugalijos koordinatoriaus pasiūlymu įnešta ir naujovių į šį projektą – nuspręsta visą medžiagą apie projektą skelbti virtualioje mokymosi aplinkoje „eTwinning“. Vyko ir kultūrinė–pažintinė veikla: projekto dalyviai grožėjosi Pardubicės miesto, esančio vidurio Čekijoje prie Labės upės, architektūra: XV–XVI a. pilimi,  XIII–XVI a. Šv. Bartolomiejaus bažnyčia, senamiesčio spalvotais pastatais. Susitikime buvo patobulinti anglų kalbos įgūdžiai tarpkultūrinėje aplinkoje, stiprinamos komandinio darbo, bendradarbiavimo ir bendravimo kompetencijos.

2019 m. kovo 24–29 d. Molėtų gimnazijos III gimnazinių klasių mokinių ir mokytojų komanda dalyvavo trumpalaikių mokinių grupių mainų veiklose Tortosoje (Ispanija). Keturias dienas vyko įvairios edukacinės, mokymosi veiklos bei išvykos. Projekto komandos įvairiomis formomis pateikė video prezentacijas, kaip saugiai naudotis IT įvairiose srityse: internetinėje bankininkystėje, verslo įmonėse, socialiniuose tinkluose. Vėliau, dirbdami tarptautinėse komandose, mokiniai ruošė, diskutavo ir pristatė savo kūrybinius darbus, skirtomis temomis apie IT saugų naudojimą.

Projekto dalyviai įtvirtino žinias žaidybinėse situacijose, atlikdami „Kahoot“ testą. Pradžiugino kultūrinė pažintinė programa. Pažintinės ekskursijos metu projekto dalyviai susipažino su Tortosa – miestu, esančiu šiaurės rytų Ispanijoje, pietų Katalonijoje ir turinčiu įspūdingą istorinę praeitį. Mokiniai gyveno šeimose ir tuo labai džiaugėsi, nes tai vertinga patirtis labiau pažinti kitą šalį, jos kultūrą, tradicijas, žmones.

2019 m. spalio 8–14 d. įvyko antrasis trumpalaikių mokinių grupių mainų susitikimas Lietuvoje. Molėtų gimnazijoje ir už jos ribų vyko darbinės sesijos, mokymosi veiklos, įvairios edukacinės–pažintinės išvykos. Projekto dalyviai pirmiausiai dalyvavo aktyvioje susipažinimo ,,Ledlaužis“ veikloje, lietuvių kalbos pamokoje mokantis lietuviškų kertinių žodžių, pristatė savo mokyklas. Kiekvienos šalies komanda pateikė pristatymus „ES įstatymų leidybos ir šalių partnerių taisyklės“. Projekto dalyviai lankėsi VGTU Informacinių technologijų ir sistemų centre, kur išklausė Dr. doc. N. Goranino paskaitą „Philosophy of information security“ bei dalyvavo diskusijoje, vėliau lankėsi IT ir sistemų centre, kur susipažino su jo veikla. Darbo sesijų „ES IT saugumo taisyklių žemėlapis“ metu kiekviena tarptautinė  komanda analizavo, vertino, apibendrino ir pristatė  rezultatus pasirinktose srityse, o UAB „Hoda“ susipažino su ne tik su įmonės veikla, bet ir kaip saugiai naudoti skaitmenines technologijas gamybos procese. Dar viena įdomi veikla, sužavėjusi dalyvius, – VU doc. L. Bukausko paskaita „Saugus internetas“ ir projekto veiklų refleksija.

Vyko ir edukacinės – pažintinės išvykos. Svečiams neišdildomus įspūdžius paliko Vilniaus senamiestis, pažintinės ekskursijos VU bibliotekoje ir universiteto kiemeliuose, edukacinė 3D programa ,,Apie Molėtų kraštą“ Molėtų verslo ir turizmo centre, gimnazijos gidų būrelio narių vestos pažintinės ekskursijos po gimnaziją, Molėtus. Įgyta patirtis šiame mobilume patobulino dalyvių problemų sprendimo ir bendradarbiavimo bei mokėjimo mokytis kompetencijas, dar labiau sustiprino dalyvių anglų kalbos kalbinius gebėjimus ir tarpkultūrinę kompetenciją.

2020 m. kovo 8–13 d. trumpalaikių mokinių grupių mainų veiklose Alenquer (Portugalija) dalyvavo Molėtų gimnazijos komanda: 6 mokiniai ir dvi lydinčios mokytojos. Deja. į susitikimą dėl Covid-19 viruso paskutinę minutę negalėjo atvykti partneriai iš Čekijos ir Slovakijos. Kiekvienos šalies komanda pristatė savo paruoštas užduotis – kibernetinio saugumo planus visuomenei, verslo įmonėms, socialiniuose tinkluose. Vyko diskusijos šiomis temomis dalyvaujant tarptautinėse bendradarbiaujančiose grupelėse, kurių metu dalyviai tobulino ir anglų kalbos gebėjimus, asmenines kompetencijas.

Viso projekto metu vyko ir vietos veiklos, kurios buvo integruotos ir į ugdymo procesą: „Kibernetinio saugumo savaitė 2018, skirta privatumo ir asmens duomenų apsaugai“, kurioje dalyvavo gimnazijos II–IV klasių mokiniai, atlikdami privatumo bei duomenų apsaugai skirtus testus, užduotį „Mokėjimo kortelės numerio saugumas“, dalyvaudami pokalbyje „Asmens duomenų apsauga, saugus elgesys internete“. ES organizacijų paruošta informacija kovai su sukčiavimu internete buvo pateikta ir mokinių tėvams. „Saugesnio interneto savaitės 2019“ metuekonomikos ir verslumo mokytoja organizavo II gimnazinių klasių mokiniams simuliacinį žaidimą „Geresnis internetas – visų mūsų atsakomybė“ ir saugesnio interneto „Kahoot“ testą (testo nuoroda https://create.kahoot.it/share/88ab2f64-5e7f-4208-8451-66836bdf5ee1). Vyko saugesnio interneto „Kahoot“ testų rezultatų aptarimas. Paaiškėjo, kad  83 procentai atlikusių testą mokinių surinko visus 13 taškų. Šiose veiklose mokiniai pagilino savo žinias, kaip saugiai naudotis internetu ir skaitmeninėmis technologijomis, patobulino bendrąsias ir dalykines kompetencijas.

Bendradarbiaujant su IT mokytojomis buvo organizuotas renginys „Saugesnio interneto savaitė 2020“ gimnazistams, kurio tikslas – skatinti mokinius saugiai naudotis skaitmeninėmis technologijomis, saugiai elgtis skaitmeninėje erdvėje. Šios savaitės metu bendradarbiaujant su Molėtų rajono savivaldybės viešąja biblioteka vyko filmo „Interneto valytojai“ peržiūra, aptarimas ir diskusijos II gimnazijos klasių mokiniams. I–II gimnazinių klasių mokiniai dalyvavo konkurse „SID2020“. II–IV klasių mokiniai stebėjo transliaciją „Sukčiai internete: kaip apsisaugoti?“, po kurios vyko aptarimas. „Saugesnio interneto savaitės“ rezultatas – mokinių įgytos žinios ir kompetencijos, kaip saugiau naudotis internetu ir skaitmeninėmis technologijomis, daugiau nei 75 procentų mokinių šios kompetencijos pagerėjo. Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais VGTU ir VU, vyko paskaitos, diskusijos ir išvykos.

Mokyklų mainų partnerysčių projekto metu vyko mokyklų tarptautinis bendradarbiavimas, mokymo ir mokymosi veiklos mokiniams ir mokytojams, sudarytos sąlygos mokytojų dalijimuisi informacija ir patirtimi, profesiniam tobulėjimui, mokinių bendravimui ir bendradarbiavimui su bendraamžiais iš kitų užsienio šalių.

Daugiau informacijos apie projektą galite rasti:  http://www.gimnazija.moletai.lt/index.php/projektai/15-projektai/180-projektas-security-in-ict, https://twinspace.etwinning.net/81473/pages/page/637200, socialinio tinklo Facebook viešojoje grupėje Molėtų gimnazija.