Pasaulinė Covid-19 pandemija per trumpą laiką privertė tūkstančius švietimo įstaigų persiorientuoti ir pritaikyti ugdymo procesą nuotoliniam mokymui. Šis iššūkių pilnas laikotarpis sutapo su Kėdainių profesinio rengimo centro koordinuojamo „Erasmus+“ strateginių partnerysčių projekto „Skaitmeniniai mokytojai: naujoji karta ir iššūkiai“ pradžia. Jo esminis tikslas buvo nustatyti skaitmeninio mokytojo vaidmenį, tobulinti nuotolinio mokymo procesą, kurti ir teikti mišraus mokymo kursus, padidinti mokytojų ir IT srities specialistų kvalifikaciją, bei sukurti prižiūrimą ir nuolat atnaujinamą skaitmeninių išteklių saugyklą, kuri mokytojams leistų ją efektyviai panaudoti savo kasdieniniame darbe.

Susiklosčiusi neeilinė situacija kiekvieną pedagogą privertė permąstyti ir greitai reaguoti į naujas aplinkybes, todėl kartu su partneriais iš VšĮ „eMundus“ (Lietuva), „IES Districte Maritim ir Associació Meraki Projectes de València“ (Ispanija) bei „Stichting voor Christelijk beroepsonderwijs en volwassen educatie Friesland/Flevoland“ (Nyderlandai) ir „Stichting Learning Hub Friesland“ (Nyderlandai) pasirinkome kurti rezultatus, orientuotus į visą skaitmeninio mokytojo veiklą: nuo instrukcijų iki praktikos.

„Pradėjome nuo bendrųjų koncepcijų: skaitmeninio mokytojo vaidmens apibrėžimo ir kompetencijų, reikalingų skaitmeniniam mokytojui, žemėlapio sudarymo. Tam, kad mokytojui būtų suteiktas aiškus ir struktūrizuotas supratimas apie skaitmeninio mokytojo vaidmenį ir tam reikalingus įgūdžius, o švietimo institucijoms galėtų nustatyti reikalavimus ir išteklius, reikalingus efektyviam mokymo programų įgyvendinimui,“ – pasakojo projekto vadovė Aurima Bajorūnienė.

Projektas suteikė galimybę apmokyti 12 mokytojų bei sukurti atvirą išteklių platformą su įrankiais, praktikomis, mokomąja medžiaga ir kitomis skaitmeniniam mokytojui skirtomis veiklomis.

Projekte dalyvaujančių institucijų darbuotojai, mokytojai bei asocijuoti partneriai buvo įtraukti į pirmojo intelektinio produkto kūrimo veiklas: kaip respondentai dalyvavo tyrime „Skaitmeninis mokytojas“. Jo rezultatai suteikė naujos informacijos ir įžvalgų, būtinų projekto rezultatų efektyvumui didinti bei identifikavo pagrindines problemas, trūkumus ir lūkesčius.

Nors Europos Komisijos sukurti įrankiai, tokie kaip Europos skaitmeninių kompetencijų programa ir Europos pedagogų skaitmeninių kompetencijų sistemą (DigCompEdu), lėmė ženklią pažangą skaitmeninio švietimo srityje, tačiau nedingo poreikis tobulinti skaitmeninių mokytojų kompetencijas, ypač ne techninius jų įgūdžius. Skaitmeninis projekto kursas buvo orientuotas į dažniausiai naudojamas bei būtinas 9 kompetencijas ir 5 socialinius emocinius įgūdžius. Baigęs šį kursą dalyvis išmoks šias kompetencijas ir emocinius socialinius įgūdžius pritaikyti savo kasdieninėje darbinėje aplinkoje.

Projektui įpusėjus mokytojai įgijo daugiau patirties naudodami ir pristatydami naujus elektroninius mokymo įrankius, juos naudojant buvo atlikta apklausa, tyrimas ir pristatymas. Taip pat sukurtas skaitmeninio mokytojo apibrėžimas ir kompetencijų žemėlapis, kuris leidžia mokytojams aiškiau suprasti skaitmeninio mokytojo kompetencijas, įgūdžius bei reikalingas asmenines savybes.

Vienas iš skaitmeninio mokytojo projekto tikslų – tobulinti skaitmenines mokytojų kompetencijas, todėl 12 mokytojų iš Lietuvos, Nyderlandų ir Ispanijos išbandė parengtą mokymų medžiagą „Thinkific“ nuotolinėje platformoje, aptarė jos panaudojimo ugdymo procese galimybes, taip pat diskutavo apie mišraus mokymo naudas bei iššūkius. Tai reprezentavo vertingą naują patirtį ir kompetencijų tobulinimą, kartu suteikiantį galimybę įgyti naujų įgūdžių ir žinių. Po mokymų Kėdainių profesinio rengimo mokytojams centro buvo organizuoti bandomieji mokymai, kurių metu projekto dalyviai pasidalino įgytomis žiniomis, patirtimi bei sukurta metodine medžiaga.

Projekto kūrėjų grupė skyrė daug pastangų ir laiko sukuriant skaitmeninio mokytojo vertinimo sistemą, kuri suteiktų galimybę tobulėti ir tapti tokiu mokytoju. Projekto metu mokytojai turėjo galimybę keistis žiniomis ir gerąja darbo patirtimi su kitų šalių kolegomis, todėl buvo sėkmingai sukurta skaitmeninio mokytojo vertinimo sistema. Projekto partnerių šalių mokytojai turi galimybę įsivertinti savo skaitmeninį lygį bei nustatyti savo, kaip skaitmeninio mokytojo, kvalifikaciją.

Pedagoginė bendruomenė labiausiai suinteresuota praktiniu skaitmeninio mokytojo pritaikomumo aspektu, todėl juos ypač sudomino projekto rezultatas – išteklių skelbimo platforma. Joje mokytojai net po projekto įgyvendinimo gali rasti sau tinkamą mokymo platformą – programėlę ir pritaikyti ją savo pamokose. Šio rezultato pagrindinis privalumas – kad jis suteikia mokytojams galimybę efektyviau ir ekonomiškiau dirbti, taip pat leidžia mokymo turiniui tapti inovatyvesniam, pritraukti mokinius ir didinti jų motyvaciją.

Pandeminis laikotarpis taip pat kėlė daug iššūkių pačiam projekto veiklų įgyvendinimui. Nors pirmasis partnerių susitikimas vyko nuotoliniu būdu, tačiau tai nesutrukdė skirtingų šalių partneriams susipažinti, pasidalinti projektine patirtimi, pristatyti savo organizacijas ir perduoti vieni kitiems puikią nuotaiką bei nuoširdžias šypsenas. Po jo sekė virtinė nuotolinių susitikimų, kas tapo įprasta ir labiau patogu. Projekto partneriai susitikdavo kas antrą mėnesį, kas nulėmė geresnį bei sklandesnį projektinių veiklų vykdymą bei intelektinių produktų kūrimą.

Projekto metu įgyta patirtis ir identifikuoti iššūkiai buvo motyvacija tapti mentoriais ir toliau tęsti mokymus ir projekto rezultatų sklaidą. Pasibaigus projekto įgyvendinimo laikotarpiui Kėdainių profesinio rengimo centro mokytojai buvo pakviesti pasidalinti patirtimi ir organizuoti praktines veiklas „Thinkific“ platformoje Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos mokytojams. Taip pat LieDM asociacijos kvietimu buvo organizuotas nuotolinis seminaras šalies švietimo darbuotojams, kurio metu Kėdainių PRC projekto vykdytojai dalijosi savo žiniomis, organizavo praktinius užsiėmimus skatindami diskusijas.