Pasaulinė Covid-19 pandemija privertė šimtus tūkstančių švietimo įstaigų kurti nuotolinio mokymo schemą ir strategiją, skubiai jas diegti bei įgyvendinti savo institucijose. Daugelio Europos švietimo institucijų teiktose ataskaitose buvo minima daugialypė nuotolinio mokymo nauda, tačiau vis dar reikia toliau plėtoti skaitmeninio mokytojo vaidmenį, ypač dirbant ne techninių ar technologinių profesijų srityse.

Nyderlanduose perėjimas į nuotolinį mokymąsi vyko gana sklandžiai, nes technologinė infrastruktūra buvo jau parengta. Šios šalies įprasto mokymo programoje jau buvo skaitmeninių komponentų, o mokiniai turėjo prieigą prie būtinų priemonių namuose. Nepaisant to, staigus karantinas parodė, kad mokyklos ir mokytojai pasirengimui pereiti prie nuotolinio mokymo turėjo mažai laiko. Daugeliu atvejų suplanuotos pamokos buvo sumažintos arba sutrumpintos, kadangi daugiau dėmesio buvo skiriama skaitmeniniams mokymo programos komponentams. Nyderlandų mokytojai turėjo iš naujo įvertinti ir pritaikyti savo mokymo metodus, o tai buvo ypač sudėtinga tiems mokytojams, kurie mažiau susipažinę su švietimo technologijomis.

Prasidėjus Covid-19 pandemijai Ispanijos švietimo ir profesinio mokymo ministerija sukūrė internetinę svetainę ,,Aš mokausi namuose“, kuri pasiūlė naudojimui paruoštus internetinius išteklius (medžiagą, mokymo kursus, platformas, įrankius ir kt.). Ši informacija prieinama skirtingoms tikslinėms grupėms (mokytojams ir šeimoms). Mokytojams galima rinktis skaitmeninius išteklius tiek pagal bendrojo ugdymo, tiek pagal profesinio mokymo programas. Pandemijos laikotarpiu nuotolinio mokymo išteklių kiekis padidėjo.

Įgyvendinamo projekto ,,Skaitmeniniai mokytojai: naujoji karta ir iššūkiai“ pagrindinis tikslas yra apibrėžti skaitmeninio mokytojo vaidmenį, tobulinti nuotolinio mokymo procesą, kurti, teikti, plėtoti mišraus mokymo kursus, kelti mokytojo, specialisto kvalifikaciją IT srityje, sukurti palaikomą ir atnaujinamą skaitmeninių išteklių saugyklą, kuria mokytojai galėtų naudotis savo kasdieniniame darbe.

Projekte dalyvaujančių institucijų darbuotojai, mokytojai bei asocijuoti partneriai buvo įtraukti į pirmojo intelektualinio produkto kūrimo veiklas: dalyvavo tyrimo „Skaitmeninis mokytojas“ apklausoje kaip respondentai, buvo supažindinti su tyrimo rezultatais, kurie turėjo įtakos projektinei veiklai. Tyrimas identifikavo pagrindines skaitmeninio mokytojo problemas,  trūkumus ir lūkesčius.

Kaip parodė apklausos rezultatai, respondentai dažniausiai norėtų gauti metodinę pagalbą ir tinkamus internetinius IT srities kursus, kad galėtų naudotis skaitmeniniais ištekliais, jaustis užtikrintai ir turėtų mažiau kliūčių mokydami internetu. Todėl būtų naudinga pasiūlyti mokymus, seminarą apie interaktyvias mokymo priemones, mokymo ir mokymosi medžiagos duomenų bazes, skaitmeninio vertinimo galimybes. Visi apklausoje dalyvavę respondentai mato internetinio mokymo naudą, nes jis ugdo savarankišką mokymą, skatina besimokančius prisiimti atsakomybę už savo išsilavinimą ir plečia mokymosi galimybes. Toks požiūris galėtų būti motyvacija mokytojams plėtoti  skaitmeninio mokytojo kompetencijas.

Projektui įpusėjus mokytojai įgijo daugiau patirties naudodami ir pristatydami naujus e. mokymo įrankius, su jais buvo atlikta apklausa, tyrimas ir pristatymas. Taip pat sukurtas skaitmeninio mokytojo apibrėžimas ir kompetencijų žemėlapis, kuris leidžia mokytojams aiškiau suprasti, kokios turėtų būti skaitmeninio mokytojo kompetencijos, įgūdžiai bei asmeninės savybės. Šiuo metu projekto partneriai kuria skaitmeninio mokytojo vertinimo sistemą, kuri sudarys sąlygas mokytojams kelti kvalifikaciją ir tapti skaitmeniniais mokytojais, taip pat mokytojai turės galimybę projekto metu keistis žiniomis ir gerąja darbo patirtimi su kitų šalių mokytojais.

Kėdainių profesinio rengimo centras nuo 2020 m. lapkričio mėnesio kartu su partneriais iš VšĮ „eMundus“ (Lietuva), „IES Districte Maritim ir Associació Meraki Projectes de València“ (Ispanija) bei „Stichting voor Christelijk beroepsonderwijs en volwassen educatie Friesland/Flevoland“ ir  „Stichting Learning Hub Friesland“ (Nyderlandai) įgyvendina programos ,,Erasmus+“ strateginių partnerysčių projektą „Skaitmeniniai mokytojai: naujoji karta ir iššūkiai“ (angl. „Digital Tutors: Facing the new generation and challenges“).

Daugiau informacijos apie patį projektą ir jo eigą galite rasti projekto tinklalapyje https://digitaltutor.eu/lt/home-lietuviskai/