Ar kada nors susimąstėte, jog ieškant savo mokyklos veido, užtikrinant jaukią ir saugią ugdymo(si) aplinką savo mokiniams bei kuriant  geriausią terpę mokyklos bendruomenei augti ir siekti rezultatų, vertėtų įsiklausyti į kiekvieno įstaigos nario nuomonę ir išsakytas pastabas? Galime drąsiai teigti – verta. Tuo galėjome įsitikinti tęsdami „Erasmus+“ projekto „Mokinių dalyvavimas Europos mokyklose: kiek demokratiškos yra mūsų mokyklos mokiniams Europoje?“ veiklas, vykusias 2022 m. sausio 30–vasario 4 d. Marijampolės Sūduvos gimnazijoje, kur jau trečią kartą susitiko projekto šalių partnerių komandos iš Turkijos, Šiaurės Makedonijos, Rumunijos ir Lietuvos. Šalis partnerė Vokietija dėl šiandieninės pandeminės situacijos susitikime dalyvavo virtualiai, tačiau tai nesutrukdė pasiekti savaitės programoje numatytų tikslų.

Veiklų būta labai įvairių, tačiau jos visos vedė bendro projekto tikslo link – paskatinti jaunus žmones aktyviai dalyvauti mokyklos gyvenime ir už jos ribų, siūlyti ir įgyvendinti idėjas, siekti pokyčių, diskutuojant bei renkant informaciją išsiaiškinti daugumos nuomonę, planuoti žingsnius ir priemones, kad būtų pasiekti iškelti tikslai. Nieko nėra neįmanomo – tereikia tik patikėti ir įtikinti kitus bei užtikrintai, žingsnis po žingsnio, įgyvendinti  savo idėjas.

Projekto dalyviai apsilankė LR Seimo rūmuose ir Valstybės pažinimo centre Vilniuje, kur susipažino su  valdžios institucijų veikla, demokratinės valstybės veikimo principais, piliečių laisvėmis ir galimybėmis įsitraukti į valstybės valdymą pažįstant savo šalį, dalyvaujant jos gyvenime ir kuriant savo bei bendrapiliečių ateitį. Kūrybinės dirbtuvės, kuriose jauni žmonės buvo mokomi aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime,  paskatino dalyvius pamąstyti, kurias idėjas būtų galima pritaikyti mokykloje renkant savo klasės seniūną, atstovus į mokinių parlamentą, dalyvaujant kitų jaunimo organizacijų veiklose. Vykusi popietė su Visuomenės ir verslo plėtros instituto atstovais Vladu Polevičiumi ir Aiste Rutkauskiene taip pat nepaliko abejingų. Jų organizuotos veiklos ne tik padėjo užmegzti ryšius tarp projekto dalyvių, bet ir suvokti, jog nėra neįmanomų misijų.

Įgytos žinios netrukus davė norimų rezultatų. Projekto dalyviai drąsiai įvardijo jų mokyklose egzistuojančias problemas ir reikalingus pokyčius: nuo reikalingo inventoriaus trūkumo, pamokų kokybės, prieigų prie tam tikrų resursų iki gilesnių problemų, kaip seksizmas, saugios fizinės ir emocinės aplinkos užtikrinimas ir pan. Įvardytos problemos užfiksuotos minčių žemėlapyje, kuris buvo aptartas visų projekto dalyvių, argumentuotai diskutuojant apie šių problemų poveikį mokiniams, galimas pasekmes ir veiksmus, norint jas spręsti. Išgryninę problemas mokiniai aptarė jų sprendimo būdų praktinį įgyvendinimą, numatė žingsnius ir priemones problemoms spręsti bei parengė veiksmų planą, kuriuo remsis savo mokyklose, siekdami pokyčių. Kiekviena šalis įsipareigojo įgyvendinti bent vieną pokytį savo mokykloje ir kito mobilumo metu pristatyti pasiektus rezultatus.

Sakoma, jog aktyviai dirbant laikas lekia labai greitai. Savaitė, praleista su projekto dalyviais, nebuvo išimtis. Galime tiesiog pasidžiaugti, kad buvome liudininkai matydami, kaip  jauni žmonės auga, kaip suvokia savo balso svarbą bei aktyviai dalyvauja planuojant ir įgyvendinant pokyčius.