Projekto tema, kurią norime pristatyti, šiomis dienomis sulaukia prieštaringų nuomonių. Kelionės, laisvalaikio pramogos ar apsilankymas kavinėje asocijuojasi su grėsme mūsų sveikatai. Nemažai žmonių, dirbančių turizmo paslaugų srityje, liko be darbo. Tai laikotarpis, privertęs stabtelti turizmo rinką ir imtis staigių būtinų pokyčių profesinio mokymo teikėjus. Dalindamiesi jau pasibaigusio „Erasmus+“ strateginių partnerysčių projekto profesinio mokymo srityje „TAD: Turizmo verslo konsultantas – profesinis mokymas pritaikant paslaugas visiems“ rezultatais, šiandien galime patvirtinti  jo tikslų ir rezultatų aktualumą.  

Visiems prieinamo turizmo tema, sulaukianti įvairių iniciatyvų tiek Lietuvoje, tiek kitose ES šalyse, daugeliui vis dar yra nauja sąvoka. Mes, projekto iniciatoriai, Panevėžio darbo rinkos mokymo centro kolektyvas, šio projekto metu turėjome tikslą ją aktualizuoti profesiniame mokyme bei paskatinti šia tema susidomėti ir pritaikyti praktikoje kitas suinteresuotas šalis. Tikslinė projekto grupė – turizmo paslaugų, profesinio mokymo teikėjai bei pavieniai turizmo rinkos dalyviai, besidairantys naujų profesinių perspektyvų.

Nuosekliai siekdami minėto rezultato jau pirmajame projekto etape juos įtraukėme į veiklas – atlikdami turizmo paslaugų ir mokymo programų vertinimą prieinamumo specialiųjų poreikių asmenims aspektu. Pristatydama projektą, mūsų komanda stengėsi akcentuoti ne tik būtinybę paslaugų teikėjams keistis ir keisti, tačiau ir šių pokyčių atnešamas naujas galimybes. Apsilankymas tyrime dalyvavusiose kavinėse, kaimo turizmo sodybose, sveikatinimo paslaugas teikiančiose įmonėse padrąsino ir optimistiškai nuteikė. Daugelis šių įmonių vadovų pripažino, kad detaliau paanalizuoti teikiamų paslaugų prieinamumą ir ryžtis būtiniems pokyčiams trūksta žmogiškųjų išteklių ar tiesiog laiko. Analizuotos esamos profesinio mokymo programos atskleidė nuoseklumo stoką pristatant šią temą būsimiems turizmo rinkos darbuotojams.

Antrajame projekto etape, naudojantis atlikto tyrimo duomenimis bei bendradarbiaujant su projekto partneriais iš Italijos, Belgijos ir  Portugalijos, parengta turizmo darbuotojo, galinčio padėti turizmo įmonėms išplėsti savo rinką pritaikant ir atveriant paslaugas specialių poreikių turintiems asmenims, nuotolinio mokymo programa (programos nuoroda: https://learning.abilityadvisor.eu).

Atlikę šios programos išorinį vertinimą, galime teigti, kad kokybišką projekto rezultatą lėmė subalansuota projekto partnerystė. Kartu su profesinio mokymo mokykla iš Turino (Italija) – „ENGIM Piemonte“, programos moduliuose atskleidėme profesiniam mokymui aktualias sritis – žingsnius tobulinant specialiųjų poreikių asmenų aptarnavimą bei fizinės aplinkos pritaikymą. Komunikacijų agentūra „Bluebook“ (Turinas, Italija) organizavo projekto veiklų viešinimą bei pristatė visiems prieinamos komunikacijos principus, iliustruotus gerosios praktikos pavyzdžiais. „Associacao universidade empresa para desenvolvimento TecMinho“ (Portugalija), projekto partneris,  turintis daug patirties kuriant nuotolinio mokymo programas,  pristatė veiklos planą, skirtą norintiems tapti savarankiškais visiems prieinamo turizmo paslaugų konsultantais.  Išsamią visiems prieinamo turizmo temos analizę, nuoseklų programos vertinimą ir koregavimą atliko partneriai iš Belgijos – asociacija, prisidedanti kuriant visiems prieinamo turizmo politikos, skatinančios teigiamus šios srities pokyčius, sprendimus visoje Europos Sąjungoje – „European network for accessible tourism asbl“ (Belgija).     

Visiems prieinamas turizmas, pristatytas 6 nuotolinio mokymo programos moduliuose, yra ne tik atviras turintiems negalią ar lėtinių ligų, alergiškiems ar netoleruojantiems tam tikrų maisto produktų asmenims, šeimoms su vaikais, vyresniems žmonėms. Jis taip pat yra saugus – patekti į paslaugos teikimo vietą, ja naudotis be fizinių aplinkos barjerų, jaukiai joje jaustis norime visi. Šiandien, karantino metu, turizmo paslaugų įmonės, įgyvendindamos kompleksinius sprendimus, užtikrindamos reikalaujamą saugų atstumą tarp klientų, turi puikią galimybę pritaikyti aplinką plačiau – atsižvelgti į žmogaus, besinaudojančio neįgaliojo vežimėliu, galimybes patekti prie pageidaujamo staliuko ir būti tinkamai aptarnautam. Turizmo paslaugų darbuotojams tai galimybė kelti savo kvalifikaciją konkuruojant darbo rinkoje.

Profesinėms mokykloms, siekiančioms sparčiai prisitaikyti prie nuotolinio mokymo keliamų iššūkių, projekto rezultatai suteikia galimybę naudotis jau sukurta nuotolinio mokymo platforma,  aktualia ne tik mokymo įstaigai, bet ir būsimam turizmo paslaugų specialistui.  Mes, projekto „TAD: Turizmo verslo konsultantas – profesinis mokymas pritaikant paslaugas visiems“ komanda, tikimės, kad skleisdami projekto rezultatus galėsime prisidėti prie įprastų transporto, apgyvendinimo, laisvalaikio, maitinimo paslaugų,  kurių šiandien ypač pasiilgome, saugumo ir prieinamumo didinimo, turizmo paslaugų įmonių klientų rato augimo bei profesinio mokymo nuotoliniu būdu galimybių didinimo.