2020 m. spalio 1 d. Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija pradėjo savo kelią „Erasmus+“ projekte “Smart Waste Management for Smarter Cluster Schools”, kurio pagrindinis tikslas – mokinių sąmoningumo, kalbant apie mūsų planetos išsaugojimą, taršos mažinimą ir išmanų atliekų tvarkymą, ugdymas. Kadangi praėjusiais mokslo metais mobilumai nevyko, dauguma veiklų vykdytos nuotoliniu būdu ir dirbant kartu su klasterinėmis mokyklomis.

Džiugu, kad šiais mokslo metais jau galėjome dalyvauti savo pirmajame mobilume. 2021 m. spalio 18–22 d. progimnazijos mokiniai Kroatijoje susitiko su dalyviais iš Graikijos, Rumunijos, Turkijos ir Kroatijos. Viso projekto metu, ir ypač susitikus akis į akį su bendraminčiais, buvo sprendžiamos išmanaus atliekų panaudojimo galimybės. Atliekos, teršiančios aplinką, yra rimta problema ir ją reikia spręsti čia ir dabar. Mokiniai pabrėžė atliekų perdirbimo svarbą ne tik šiai dienai, bet ir rytojui, norint išsaugoti tai, kas dar likę. Dalyviai suvokia, kad, jei kiekvienas bent akimirką sustotų ir pagalvotų apie išmetamas atliekas, labai greitai eitume teisingu keliu, nes „tik regintysis yra karalius neregių žemėje“ (Desiderius Erasmus).

Dalyvaudami projekto veiklose, diskutuodami aktualiomis temomis, mokiniai supranta, kad po vieną esame tik lašas, o kartu – vandenynas ir būtų gerai, kad švarus. Mokiniai išvydo daug gerosios patirties pavyzdžių, kaip sėkmingai tvarkytis su atliekomis, kaip tai, kas nereikalinga, galima paversti kiekvieną dieną naudojamu daiktu. Šviesa tunelio gale yra, viskas yra įmanoma, tik svarbu suprasti, kad mažiau atliekų yra ten, kur žmonės nori, kad būtų.

Pažintis su gamtos ir gyvūnijos stebuklais padėjo mokiniams suprasti, ko netekome ir galime netekti, jei vandens telkiniai, dirvožemis ir visa aplinka ir toliau bus taip negailestingai teršiami. Šio projekto dalyviai jau suvokia, kad atsisakydami ar perdirbdami plastiką, kurio kiekiai pasaulyje yra neįsivaizduojami ir labiausiai teršia vandens telkinius, galime išgelbėti pasaulį. Svarbu apie tai kalbėti ir daryti, nes niekas kitas už mus šito nepadarys. Skaudu pripažinti, tačiau pramonė nenori plastiko atsisakyti, nes gamybos kaštai yra žymiai mažesni. Ir čia susiduriame su šių dienų problema – pelnas ar mūsų planeta.

Džiugu, kad projekto dalyviai supranta, kad jie turi tapti problemos sprendimu, bet ne pačia problema. Planeta yra svarbiau už pinigus, už didžiausias ekonomikas. Pabandykite skaičiuoti pinigus nekvėpuodami ir suprasite, kodėl.

Šioje knygoje kviečiame peržiūrėti pagrindines susitikimo metu įvykdytas veiklas:

Erasmus+ Projekto sklaida.