Skaitmeninimas  dar niekada nebuvo toks svarbus kaip paskutinių metų laikotarpiu. Švietimo sektorius buvo priverstas labiau nei visi kiti sektoriai ypač greitai prisitaikyti prie skaitmenizavimo proceso plėtros. Mažos ir vidutinės įmonės norėdamos išgyventi nuolat besikeičiančioje aplinkoje, priverstos ugdyti darbuotojų skaitmeninius įgūdžius.

„Erasmus+“ strateginių partnerysčių projekto „Profesinio rengimo centrų mokytojų ir meistrų skaitmeninių kompetencijų tobulinimas“ (angl. Improve Digital Competences of VET techers and trainers) idėja kilo siekiant plėtoti profesijos mokytojų ir profesijos meistrų skaitmenines kompetencijas, sukuriant kvalifikacijos kėlimo išteklius skirtus efektyvaus skaitmeninio, atviro ir novatoriško švietimo ir pedagogikos profesinio tobulėjimo planavimui ir vykdymui. Europos Komisijos Jungtinis tyrimų centras (JTC) sukūrė Europos švietimo darbuotojų skaitmeninės kompetencijos sistemą (DigiCompEdu), kurioje išskirtos šešios mokytojų ir instruktorių profesinės veiklų sritys: profesinė veikla, skaitmeniniai ištekliai, mokymas ir mokymasis, kompetencijų vertinimas, besimokančiųjų įgalinimas ir skaitmeninių kompetencijų tobulinimas.

Projektas siekia papildyti „DigiCompEdu“ instrumentą profesijos mokytojams trimis pagrindinėms aktualiomis skaitmeninėmis kompetencijomis – skaitmeninių išteklių naudojimui, skaitmeninių priemonių ir išteklių taikymui teorijos ir praktikos mokymui bei kompetencijų vertinimui. 

Profesijos mokytojai ir profesijos meistrai savo kompetencijas gali įsivertinti projekto „Profesinio rengimo centrų mokytojų ir meistrų skaitmeninių kompetencijų tobulinimas“ metu sukurtu „Savęs įsivertinimo instrumentu“. Šią savęs įsivertinimo priemonę galite rasti projekto svetainėje https://idcvet.eu.

Alytaus profesinio rengimo centro profesijos mokytoja Rasa Palionienė jau išbandė šį įrankį, kuris jaunai mokytojai parodė skaitmeninių kompetencijų stipriąsias ir silpnąsias puses. Rasos nuomone, tai – puikus instrumentas, ypač pradedantiems mokytojams, kuris leidžia lengviau numatyti ir pasirengti savo, kaip profesionalaus mokytojo, karjeros planą. „Esu labai patenkinta projekto metu parengta priemone, kuri leidžia objektyviai įvertinti savo žinias ir gebėjimus“, – sakė profesijos mokytoja Rasa Palionienė.

Įgyvendinant projekto veiklas parengta ir skaitmenizuota 14 profesinio mokymo procesų scenarijų. Juose pateikiami konkrečios praktinės pamokos mokymo metodai, veiklos, vertinimo kriterijai. Projekto metu parengti scenarijai gali tarnauti kaip pavyzdys kuriant praktinių pamokų planus.

2022 m. liepos 14–15 dienomis vyko pirmasis kontaktinis projekto partnerių susitikimas, kuriame buvo aptariami ir išgryninami pagrindiniai paskutinio projekto intelektualaus produkto – atvirų mokymosi šaltinių rengimo, sisteminimo ir viešinimo darbai.

Su projekto rezultatais galima susipažinti ir nemokamai jais naudotis projekto interneto svetainėje https://idcvet.eu.