Profesinio mokymo sėkmė glaudžiai susijusi su mokytojo patirtimi, žiniomis ir gebėjimu jas perteikti besimokantiesiems. Žinoma, kad profesinis mokymas daugelyje šalių susiduria su problema dėl ankstyvo mokyklą paliekančių jaunų žmonių skaičiaus didėjimo. Mokytojams vis sunkiau sudominti, išlaikyti ir didinti profesinio mokymo sistemos patrauklumą. Todėl keturių valstybių partneriai susirinko bendram tikslui – padėti mokytojui, t. y. apžvelgti medžiagą, susijusią su komandos formavimu, lyderystės ir įtakos įgūdžių kompetencijomis, pritaikyti ir išbandyti ją profesinių mokyklų ir imitacinių bendrovių aplinkoje.

Pagal lankstų imitacinių bendrovių metodą nuolat kuriami įrankiai, orientuoti į problemų sprendimą, darbu grįstą mokymąsi, todėl projekto partneriai šį modelį pasirinko kaip geriausią praktikos pavyzdį. Mokiniai imitacinėse bendrovėse dirba pasiskirstę į komandas pagal skyrius, kuriuose jiems priskiriamos tam tikros pareigos, ir pagal tai jie planuoja bei įgyvendina užduotis ir priima atsakomybę. 

Imitacinės bendrovės veikia kaip tikros įmonės, tik su mokinių sugalvotomis verslo idėjomis, imituodamos realios įmonės procesus, juos dokumentuojant ir prekiaujant su tokiomis pat įmonėmis Lietuvoje ir pasaulyje. Mokytojas, mokantis imitacinėje bendrovėje, šiek tiek skiriasi nuo tradicinio mokytojo – nes imitacinių bendrovių aplinkoje taikoma į mokinį orientuota metodika, akcentuojanti mokymąsi dirbant, atrandant, klystant, bendradarbiaujant, diskutuojant. 

Priklausomai nuo situacijos, mokytojas turi būti  vadovu, konsultantu, organizatoriumi, kūrėju, mentoriumi, todėl susiduria su daugybe specifinių reikalavimų, o užduotis ir problemas tiek vadovams, tiek mokiniams pateikia labai įvairi Lietuvos bei tarptautinė imitacinių bendrovių dinamiška rinka. Todėl mokytojui yra reikalingi įvairūs įgūdžiai.

Projekto pradžioje, anketinio tyrimo metu, mokytojų buvo paklausta, kas juos motyvuoja dirbti mokytojais. Beveik visuose atsakymuose svarbiausiais motyvatoriais išskirtas noras mokyti, padėti mokiniams tobulėti ir būti sėkmingiems, taip pat džiaugsmas pasidalinti žiniomis ir aprūpinti jaunimą būtinais gyvenimo įgūdžiais. Kaip svarbiausieji, mokant ir bendraujant su mokiniais, išskirti komandos kūrėjo, lyderio, nuomonės formuotojo, socialinio sąmoningumo ir etiško elgesio puoselėtojo įgūdžiai.

Projekto metu kuriamas intelektinis produktas – mokytojo įgūdžių rinkinys. Jame daugiausia dėmesio skiriama TOP 16 įgūdžių, kuriuos mokytojai ir imitacinių bendrovių vadovai pasirinko kaip svarbiausius. 

Įgūdžių rinkinyje kalbama apie keturias pedagogo dimensijas:

Keturios pedagogo dimensijos ir TOP 16  įgūdžių

Visi įgūdžiai tarpusavyje susiję ir daro įtaką vienas kitam, jie yra išsamiai aprašyti, taip pat pateiktos nuorodos, vaizdo medžiaga, mokomieji straipsniai ir patarimai, kaip juos tobulinti.  

Projekto partneriai atsižvelgdami į aktualijas priėmė sprendimą ir gavę sutikimą papildomai kurs interaktyvią intelektinio produkto versiją, tad darbai tęsiami toliau.

#WEDEVET projektas Asociacijos LIBA Facebook paskyroje: https://www.facebook.com/asociacijaliba  

Projekto partneriai viename nuotolinių susitikimų