Nors visą pasaulį užklupusi pandemija pakeitė jį neįsivaizduojamai, kartu su projekto partneriais džiaugiamės pirmaisiais projekto įgyvendinimo metais ir pasiektais svarbiais etapais. Po daugybės virtualių susitikimų bei diskusijų, drauge su partneriais iš Ispanijos, Italijos, Prancūzijos, Belgijos, Portugalijos, Vengrijos ir Graikijos, sutelkėme savo patirtį, žinias bei surengėme naujo formato teminį seminarą, skirtą profesinio mokymo specialistams, kuris įvyko 2021 m. rugsėjo 28–30 d. Lisabonoje.

Besirengiant seminarui, partneriai atsakingai rinkosi prioritetines sritis, kuriose turi daugiausiai patirties ir susitelkė į tris profesinio rengimo ir mokymosi kompetenciją skatinančius veiksnius: socialinę įtrauktį, verslumą ir technologijomis grindžiamą mokymąsi.

Padėkime augti

Kaip padėti tiems, kurie dėl vienokių ar kitokių  priežasčių turi mažiau galimybių? Kaip įtraukti tuos mokinius, kurie gyvena atokiose vietovėse, yra kilę iš nepasiturinčių šeimų, patiria socialinių sunkumų ar turi sveikatos problemų? Šioje srityje savo patirtimi pasidalijo atstovai iš „INETE“ (Portugalija) profesinės mokyklos, pristatydami bendrą mokinių ir mokytojų socialinę optikos parduotuvę „OPTIBEST“, teikiančią regėjimo priežiūros paslaugas ekonomiškai silpniems žmonėms. Europos techninio ir profesinio švietimo ir mokymo forumo atstovai iš Belgijos („EfVET“) turėjo galimybę pristatyti projektą PR.E.S.T.O. (žmonių su negalia tarptautinio mobilumo skatinimas). Ispanijos („Centro San Viator“) dalyviai pasidalijo patirtimi ir svarbiais rezultatais tarptautinėje pažeidžiamų vaikų mobilumo programoje.

Verslumas – gebėjimas prisiimti atsakomybę, kūrybingai mąstyti, rizikuoti ir pasitikėti

Besikeičianti technologinė, ekonominė aplinka vis labiau verčia profesijos mokytojus ieškoti naujų, mokiniui patrauklių mokymosi metodų. Todėl mes, Kauno technikos profesinio mokymo centro atstovai, verslumo srityje pasidalinome savo patirtimi bei konkrečiu pavyzdžiu – pristatėme mokinių mokomąją verslo įmonę „Pinokis“, veikiančią pagal Lietuvos „Junior Achievement“ programą. Italijos („Cometa“) partneriai pateikė realų Mokyklos-Įmonės veiklos pavyzdį, o Prancūzijos („SEPR“) atstovai pristatė „Nepaprastų kūrėjų inkubatorių“ bei išsamiai apibūdino priemones, kuriomis teikia asmeninę pagalbą besimokantiesiems. Pakviesti ETF (ETF-ENE programa) ir UNESCO-UNEVOC (Verslumo mokymosi gairės) atstovai pasidalijo keletu įkvepiančių pavyzdžių, akcentavo, jog labai svarbu, kad mokyklose būtų kuriama verslumą ugdanti aplinka, skatinanti mokinių iniciatyvumą, stiprinamas ryšys tarp teorijos ir praktikos.

Mobilieji įrenginiai, programėlės… kodėl jomis nepasinaudojus kuriant įdomias ir įsimintinas pamokas?

Naujausių technologijų naudojimas ne tik informatikos pamokose, bet ir mokant kitų dalykų, ypač mokant profesijos, skatinta mokinių motyvaciją mokytis, todėl Vengrijos („AHDE“) partneriai savo mokykloje inicijavo „SELFIE“ metodo panaudojimą ugdymo procese, o pakviesti Algarvės universiteto atstovai pristatė programėlę „Milage App“, naudingą norint įveikti kliūtis mokantis matematikos automobilių sektoriuje. Pranešėjai akcentavo, jog labai svarbu, kad mokytojai ir mokiniai atrastų tai, kas jų darbui yra naudingiausia.

Pristatyti gerosios praktikos pavyzdžiai atspindėjo projekto partnerių įgyvendintas strategijas ir iniciatyvas nacionaliniu lygmeniu, o jos sklaida yra neįkainojama patirtis dalyvavusiems profesijos mokytojams, administracijos atstovams bei besimokantiesiems tarptautiniu lygmeniu. Pasidalijimas gerąja patirtimi praturtino dalyvių kompetencijas ir žinias, leis išbandyti naujas darbo veiklos formas, diegti naujoves, didinti mokymo įstaigos konkurencingumą bei augimą tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygiu.

Šiuo metu projekto partneriai intensyviai ruošiasi naujam teminiam seminarui, vyksiančiam 2022 m. gegužę Lione.

Džiaugiamės galėdami keistis patirtimi ir diskutuoti apie naujoves, gerinant mūsų mokytojų ir administracijos kompetencijas, susijusias su novatoriškais mokymo metodais, o galutinis tikslas – diegti naujoves mokykloje, motyvuoti mokinius patraukliomis, neįprastomis mokymosi formomis.

Daugiau informacijos rasite projekto svetainėje https://vetin3d.eu