Ar kada pagalvojote pakeisti savo profesinę karjerą ir svarstėte galimybę dirbti skaitmeniniame sektoriuje? Kokie buvo jūsų motyvai ir su kokiais iššūkiais susidūrėte? Europos Sąjungos tyrimas „Moterys skaitmeniniame amžiuje“ (2016 m.) parodė, kad skaitmeniniame sektoriuje dirba nepakankamai moterų, nes jos sudaro tik 21,5 % visų dirbančiųjų.

Remiantis Europos Komisijos 2020 m. rezultatų suvestine „Moterys skaitmeniniame amžiuje“ (WiD), tik 18 proc. dirbančių informacinių ir ryšių technologijų srityje yra moterys, o lyčių atotrūkis stebimas visuose 12 išmatuotų rodiklių.

Skaitmeninio sektoriaus darbo vietų svarba ES pastaraisiais metais didėja, tačiau moterys bijo rinktis darbą skaitmeniniame sektoriuje. Viena iš priežasčių, kodėl moterys nesirenka mokytis, kad įsidarbintų skaitmeniniame sektoriuje, yra apibūdinama kaip įkvėpimo ir pavyzdžių stoka.

Projektu „Go-Digital: Suaugusiųjų švietėjų kompetencijų didinimas skatinant moterų užimtumą skaitmeniniame darbo rinkos sektoriuje“ siekiama propaguoti moterų ir vyrų lygybę siekiant mokytis informacinių skaitmeninių technologijų ir besimokančiųjų moterų įsidarbinimą, naudojant šias žinias.

Pagrindinis projekto tikslas – skatinti nepalankioje socialinėje ar ekonominėje padėtyje esančias moteris įsidarbinti su skaitmeninėmis technologijomis susijusiuose darbuose.

Sektinų pavyzdžių trūkumas yra viena iš daugelio kliūčių, trukdančių moterims dalyvauti perkvalifikavimo ir mokymo programose, padedančiose joms susirasti darbą skaitmeniniame sektoriuje. Projekte „Go-Digital“ rasite 20 įkvepiančių moterų persikvalifikavusių ir dirbančių skaitmeniniame sektoriuje sėkmės istorijų. Šiose istorijose iš penkių Europos šalių (Lietuvos, Kipro, Lenkijos, Ispanijos ir Rumunijos) moterys dalijasi tuo, koks buvo jų kelias į skaitmeninį sektorių iš skirtingų sričių, kokia yra dabartinė padėtis ir kokią naudą jos gauna dirbdamos šioje srityje.

Projekto interneto svetainėje (https://godigital.lmlo.lt/) galite paskaityti apie įvairių moterų motyvus pasirinkti karjerą skaitmeniniame sektoriuje, iššūkius, su kuriais jos susidūrė ir pasiektus rezultatus. Sėkmingų moterų patarimai, pagrįsti jų patirtimi, pastangomis ir priimtais sprendimais, skatina kitas moteris:

  • mokytis: „Niekada nenustokite mokytis, tyrinėti ir tobulėti. Kiekvienas iš mūsų gali būti savo karjeros kūrėjas“;
  • įveikti iššūkius: „Rizikuokite dėl savęs ir dėl geresnių rezultatų“; „Nesvarbu, ką jūs nuspresite studijuoti, visada galite pereiti į kitą sektorių. Taip, tai gali būti sudėtinga, bet nieko nėra neįmanomo. Būkite atviros bet kokiai atsirandančiai galimybei“;
  • pasinaudoti naujomis galimybėmis: „Čiupk bet kokią galimybę!“; „Visada yra laiko pokyčiams!“; „Niekada nesitaikstykite su mažiau, jei žinote, jog galite pasiekti daugiau. Jei nesate patenkintos savo karjera, keiskite ją. Svarbu pradėti – išmokite naujų įgūdžių, užsirašykite į mokymus. Niekada nevėlu atrasti savo kelią, ypač skaitmeninėje darbo rinkoje“;
  • būti motyvuotomis: „Eikite į priekį, nebijokite, tai padės jums labiau pasitikėti savimi, išmokti naujų įgūdžių ir pasinerti į savo karjerą. Jūs taip pat galite tai padaryti!“; „Jei tikrai norite tai padaryti, galite. Niekada nevėlu mokytis ir išmokti, galimybės atsiras ten, kur jų mažiausiai tikėjotės“; „Pasaulis priklauso drąsiems žmonėms“; „Išbandykite viską ir atraskite tai, kas tinka jums. Tapkite savo srities eksperte“.

Labai svarbu: „Neabejokite savo sugebėjimais vien dėl lyties! Jei moterys suprastų, kad būti programuotoju nėra sunkiau nei daugelis darbų, kuriuos jos jau atlieka, jos taip pat galėtų naudotis IT sektoriuje teikiama nauda ir finansine laisve. Taigi norėčiau pasakyti visoms moterims – pabandykite“; „Savo tikslus pasiekiame veikiant“.

Šiuos ir kitus patarimus bei istorijas iš moterų, dabar dirbančių dizainerėmis, tinklaraštininkėmis, skaitmeninių projektų vadovėmis, kompiuterių technikėmis ir kt., galite rasti mūsų svetainėje.

Projektu taip pat siekiama didinti suaugusiųjų švietėjų kompetencijas motyvuoti mažesnių galimybių arba nepalankioje socialinėje ar ekonominėje padėtyje esančias moteris dalyvauti mokyme, kuris orientuotų jas įsidarbinti su skaitmeninėmis technologijomis susijusiuose darbuose. Projekto svetainėje galite rasti mokymo programą „Moterų įsidarbinimo su skaitmeninėms technologijomis susijusiuose darbuose, propaguojant moterų ir vyrų lygybę darbo rinkoje, konsultantas“. Projektu „Go-Digital“ siekiama prisidėti prie ES strategijos įgyvendinimo per švietimą. Projektas taip pat prisideda siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų: padidinti užimtumo lygį iki 75 procentų; padidinti suaugusiųjų dalyvavimo mokymosi visą gyvenimą procese lygį iki 15 procentų.