Darbuotojų ir ekspertų, turinčių žinių ir įgūdžių blokų grandinės technologijos srityje, paklausa yra labai didelė ir ji nuolat auga. Tačiau iki šiol nėra parengtų tarpdisciplininių kursų, kurie skirtingų studijų programų studentus informuotų, apie pagrindinius įgūdžius ir žinias, reikalingas blokų grandinės technologijų specialistui.

Siekiant spręsti šią problemą buvo atlikta sisteminė mokslinės literatūros apžvalga, darbo skelbimų analizė ir atlikti interviu su įmonėmis siekiant nustatyti kompetencijas reikalingas blokų grandinės technologijų specialistui. Šios analizės pagrindu buvo sudarytas blokų grandinės technologijų kompetencijų sąvadas, kurio validumą patvirtino kolegos mokslo institucijose ir projekto patariamoji taryba.

Remiantis išskirtomis kompetencijomis buvo parengta mokymo plano metodinė priemonė, kurios pagrindu buvo parengti tarpdalykiniai blokų grandinės technologijos moduliai. Blokų grandinės technologijų kompetencijų sąvadą ir mokymo plano metodinę priemonę rasite: https://www.knf.vu.lt/en/blocknet#publications. „BlockNet“ tarpdalykiniuose blokų grandinės technologijos kursuose sujungtos projekto partnerių dalykinių žinių sritys: ekonomika ir vadyba (Vilniaus universiteto Kauno fakultetas), logistika ir paskirstymo kanalų valdymas (Dortmundo technikos  universitetas), kompiuterinių sistemų inžinerija (Kopenhagos universitetas) ir informacinių sistemų saugumas (Tartu universitetas).

„BlockNet“ tarpdalykiniai blokų grandinės technologijos kursai:

1. Introduction in Blockchain Application (5 ECTS)

1b. Introduction in Blockchain-Enabled Business Processes (1 ECTS)

1c. Introduction in Blockchain And Applications Development (1 ECTS)

2. Blockchain Foundations and Development (2 ECTS)

3. Blockchain For Logistics and Supply Chain Management (2 ECTS)

4. Blockchain For Enterprise It Security (2 ECTS)

5. Blockchain For Business (2 ECTS)

„BlockNet“ tarpdalykiniai kursai buvo paruošti nuotoliniam mokymuisi, siekiant studentams suteikti gilių žinių apie pažangiausias blokų grandinės technologijas, jų vystymą ir saugumo principus bei pritaikymą šiuolaikinėje verslo aplinkoje. „Projektas yra svarbus Europos bei Lietuvos universitetų tarpdisciplininių mokslo ir studijų skatinimo / vystymo kontekste – tarpdisciplininių „tiltų“ sukūrimas visada buvo ir yra iššūkis, kurį mes sėkmingai įveikėme šiame projekte,“ – teigia VU profesorius ir projekto vadovas Vladislav V. Fomin.

2020 m. gruodžio 3 d. vyko projekto virtualus sklaidos renginys (angl. virtual multiplier event). Šio renginio tikslas – skatinti „BlockNet“ projekto rezultatų plėtrą ir informuoti apie virtualias mokymosi veiklas. Šio renginio metu projekto dalyviai iš įvairių universitetų pristatė tendencijas, susijusias su blokų grandinės technologija, ir diskutavo apie tarpdisciplininę edukaciją blokų grandinės technologijų srityje. Renginio medžiagą galite atsisiųsti: https://www.knf.vu.lt/en/blocknet#blocknet-project-multiplier-event-december-2020   

2020 m. gruodžio 7–11 d. vyko virtualios mokymosi veiklos, kurių metu 56 studentai išbandė „BlockNet“ kursus ir suteikė grįžtamąjį ryšį, kurio pagrindu „BlockNet“ kursai buvo patobulinti.

Net ir pasibaigus „BlockNet“ projektui galima naudotis visa mokymosi medžiaga.

Naudotis „BlockNet“ kursais galima prisijungus VU atvirų mokymų platformoje: https://atviri.emokymai.vu.lt/.

Ką rasite prisijungę prie BlockNet kursų VU atvirų mokymų platformoje?

  • 7 tarpdisciplininiai kursai.
  • 34 paskaitos.
  • Daugiau nei 1300 skaidrių.
  • Daugiau nei 16 val. originalių audio paskaitų medžiagos.
  • Daugiau nei 10 val. video medžiagos ir atvejo analizių.
  • Daugau nei 200 testo klausimų.
  • Iš viso 15 ECTS kreditų.

Tarptautinę mokslininkų komandą, kuri dirba prie šio projekto, sudaro prof. habil. dr. Vladislav V. Fomin (Vilniaus universiteto Kauno fakultetas, Lietuva), prof. habil. dr.  Michael Henke (Dortmundo technikos  universitetas, Vokietija), prof. dr. Raimundas Matulevičius (Tartu universitetas, Estija) ir assoc. prof. dr. Boris Düdder (Kopenhagos universitetas, Danija).

„BlockNet“ projekto patariamoji taryba sudaryta iš organizacijų: IT University of Copenhagen, European Blockchain Center, Fraunhofer Institute for Material Flow and Logistics (Fraunhofer IML), IPSERA The International Purchasing and Supply Education and Research Association (IPSERA), Spectro Finance, Payally.eu, The competence center NRW Mittelstand Digital, The research center Logistik und IT, UAB „Vikimedija“ ir „Tieto“. Projekto metu mokslininkai glaudžiai bendradarbiavo su atitinkamais industrijų / sektorių atstovais.