Tarptautinis bendradarbiavimas aktualus kiekvienai bendruomenei, nes gyvename globaliame pasaulyje, esame atviri naujoms idėjoms, kultūroms, noriai dalijamės savo patirtimi ir semiamės jos iš kitų. Suvokdama projektinių veiklų prasmę, naudą ir atveriančias galimybes, Alytaus Dainavos progimnazijos bendruomenė sėkmingai įgyvendina tarptautinius ir šalies projektus. Vienas iš jų – programos „Erasmus+“ projektas „Laimingi mokiniai – laiminga šalis“. Jo tikslas – rūpintis mokinių gerove per socialinį ir emocinį intelekto ugdymą, užtikrinti ugdymo kokybę taikant inovacijas ir siekti kiekvieno mokinio sėkmės per sustiprintą tarptautinį bendradarbiavimą.  

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu įvyko 4 tarptautiniai mokymosi vizitai, kuriuose dalyvavo 6 progimnazijos darbuotojai. Jų metu gavome praktinių patarimų, kaip įgyvendinti pozityvaus švietimo idėjas mokykloje, išmokome inovatyvių mokymo metodų ir sužinojome apie skaitmeninius įrankius, kurie itin pravertė nuotolinio mokymo metu. Be to, mokėmės atrasti paslėptus talentus klasėse, atskirti sąvokas „gabus“ ir „talentingas“.

Projekto metu Alytaus Dainavos progimnazijos kabinetuose atsirado žymių žmonių pozityvios mintys, motyvuojančios mokinius stengtis, o patyrus nesėkmę, nepasiduoti ir ryžtingai siekti savo svajonių. Sėkmingai vykdėme veiklą „Kalba sienos“, kurios metu sienas puošėme mokinių darbais. Bendrose mokyklos erdvėse gausu įvairių priminimų, pavyzdžiui: „Pasveikink saulę“, „Gerk pakankamai vandens“, „Sužinok įdomų faktą apie mokyklą“, „Nupiešk svajonę“, „Domėkis įvykiais mieste“ ir pan., kurie kuria pozityvią aplinką.

Įgyvendinant projektą, daug dėmesio skyrėme emocijų pažinimui. Įvairiose mokyklos erdvėse galima pamatyti plakatus „Emometras“, kuriuose pateikiama įvairių žodžių, apibūdinančių mūsų jausmus. Mokiniai mokosi suprasti savo emocijas ir jas įvardinti. Su mokyklos bendruomene diskutavome, kas yra laimė. Mokiniai bandė laimę kūrybiškai perteikti popieriaus lape. Jų mintys ir atrinkti piešiniai buvo išspausdinti 2022 metų „Laimės“ kalendoriuje, kuris kiekvienoje klasėje primena apie įgyvendintą projektą.

Šiame projekte dveji kursai buvo apie inovatyvius metodus ir skaitmeninius išteklius. Nuotolinio mokymo metu sėkmingai naudojome „Edpuzzle“, „Mentimeter“, „Socrative“, „Quizlet“, „Padlet“ ir kitus skaitmeninius įrankius. 2021 metais vizito į Italiją metu sužinojome dar daugiau programų, platformų, 3D priemonių, kurios padeda tinkamai atskleisti ugdymo turinį. Mobilumų dalyviai gauta informacija dalijosi ne tik su Alytaus Dainavos progimnazijos mokytojais, bet į seminarą „Bendravimas ir bendradarbiavimas naudojant skaitmeninius išteklius“ kvietė visus šia tema besidominčius Lietuvos mokytojus. Be to, projekto koordinatorė Jurgita Kamandulienė įgytomis žiniomis pasidalijo tarptautinio projekto metu, kai į Alytų atvyko „Erasmus+“ projekto „Efektyvios mokinių skaitymo skatinimo strategijos“ dalyviai iš Lenkijos ir Latvijos.

Tarptautinių vizitų metu sužinojome daug naudingos informacijos ir užmezgėme pažinčių su kitų šalių mokytojais. Bendrų veiklų metu gimė naujos idėjos, būsimų projektų planai. Alytaus Dainavos progimnazijoje atsirado vokiečių kalbos „eTwinning“ projektas „Beste Freunde“ („Geriausi draugai“), kurio metu mokiniai gerina kalbos įgūdžius, bendraudami su mokiniais iš Kroatijos ir Graikijos.

Apibendrinant visą projekto „Laimingi mokiniai – laiminga šalis“ įgyvendinimą, galima teigti, kad buvo susidurta su organizavimo iššūkiais, kai pasaulį užklupo pandemija ir negalėjome laiku įgyvendinti visų suplanuotų veiklų. Džiaugiamės, kad, išmokę gyventi pasikeitusiomis sąlygomis, sėkmingai įgyvendinome projektą.