Įgyvendinant tarptautinį „Erasmus+“ projektą „Build Up (Y)Our Future Through Arts“, pirmasis mobilumas Lenkijoje tapo vienos didžiulės dėlionės kūrimu.

Šio projekto partnerystėje, dalydamiesi idėjomis ir mokydamiesi vieni iš kitų, dalyvauja atstovai iš penkių šalių: Italijos, Lenkijos, Lietuvos, kuriai atstovauja Kauno r. Neveronių gimnazija, Portugalijos ir Turkijos. Šalių, kurių tradicijos, darbo kultūra ir praktikos  yra skirtingi. Pagerbdami vieni kitų kultūrinius skirtumus, visi partneriai išsikėlėme bendrą tikslą – sudaryti sąlygas mūsų jaunimui pažinti kitas kultūras, būti tolerantiškiems jų skirtumams, vystyti kultūrinį dialogą, ugdant visų projekto dalyvių tarpkultūrinį sąmoningumą. Taip gimė „Puzzle“ idėja, juk visi esame dalelės vienos didžiulės dėlionės, kurią turime surinkti į vientisą visumą.

Vos tik peržengus Przemysl II licėjaus Lenkijoje slenkstį, projekto dalyvius pasitiko „Puzzle“ dėlionių dekoracijos. Šie simboliai lydėjo mus visose mobilumo veiklose: šokio pamokos metu iš atskirų žingsnelių, lyg mažų dėlionės detalių, buvo sukurtas darnus šokis; keramikos dirbtuvėse iš skirtingų elementų nulipdyti nuostabūs meno kūriniai. Ypač svarbus vaidmuo „Puzzle“ detalėms buvo skirtas vaidybos meno pamokoje, kada jos tapo pagrindiniu elementu, perteikiant žmogaus gyvenimo  prasmingumą.

Statydami spektaklį, projekto dalyviai naudojo dėlionės elementus iliustruojant pagrindinius žmogaus gyvenimo etapus, siekdami pabrėžti visos žmonijos egzistencijos vientisumą. Baigiamasis akordas nuskambėjo tapybos užsiėmimo metu, kuomet projekto dalyviai atskiras dėlionės detales papuošė tik savo kultūroms būdingais simboliais ir iš visų tapybos darbų sukūrė ryškiu išskirtinumu alsuojančią vientisą mozaiką. Pagaliau visos dėlionės dalys buvo surinktos į vieną nuostabų meno kūrinį. Kad ir kokie skirtingi būtume, drauge mes kuriame bendrą žmonijos paveikslą.