Visais laikais žmonės migravo iš vienos vietos į kitą. Migrantai ir pabėgėliai – visos Europos Sąjungos ir Lietuvos kasdienybė. Kasdien migrantai ir pabėgėliai, bėgdami nuo politinės priespaudos, karo, stichinių nelaimių ir skurdo bei siekdami geresnio ir ramesnio gyvenimo sau ir savo šeimoms bando pasiekti Europos Sąjungą. Vieni naudojasi legaliais būdais, kiti rizikuoja gyvybe.

Siekdamos padėti migrantams ir pabėgėliams tapti visaverčiais visuomenės nariais – pažinti juos priėmusios šalies kultūrą ir tradicijas, įgyti naujų socialinių ir pilietinių bei darbo rinkai būtinų įgūdžių – jėgas suvienijo įvairios daugelio Europos šalių institucijos, tarp kurių ir Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras (KPMPC), kartu su partneriais įgyvendinantis Europos Sąjungos (ES) remiamas programas, turinčias palengvinti migrantų ir pabėgėlių integraciją.

Migrantai – naujieji Europos piliečiai

Padėti migrantams ir pabėgėliams tapti visaverčiais Europos visuomenės nariais – vadinasi, padėti jiems įveikti kultūrinį ir psichologinį šoką, nes tik po to jie galės ieškoti darbo, persikvalifikuoti ir kurti saugų bei patogų gyvenimą. „Kuo greičiau jie adaptuosis, tuo geriau bus ir jiems, ir mums. Bet tai reiškia, kad mes turime jiems padėti ne tik išmokti šalies, kurioje apsigyveno, kalbą, bet ir perprasti papročius, kultūrą. Beje, kad galėtume jiems profesionaliai padėti, turime mokytis ir mes, europiečiai“, – sako KPMPC projekto vadovė, metodininkė Julijana Choruža pristatydama „Erasmus+“ projektą „Naujieji Europos piliečiai. Migrantų įtraukimo į Europos visuomenę priemonės“. 

Šio projekto, kuriame Lietuva dalyvauja kartu su partneriais iš Italijos, Kipro, Nyderlandų ir Ispanijos, tikslas – keistis gerąja patirtimi tarp valstybių bei parengti inovatyvius migrantų ir pabėgėlių iš trečiųjų šalių mokymo metodus ir priemones, kurios padės jiems greičiau, sklandžiau ir lengviau adaptuotis bei tapti atsakingais Europos Sąjungos piliečiais. Projekto metu bus sukurti metodiniai dokumentai, skirti pabėgėlių ir migrantų socialinių ir pilietinių kompetencijų geresniam tobulinimui užtikrinti. Taip pat šis projektas suteiks galimybę mokytojams ir kitiems specialistams geriau pasirengti dirbti su migrantais ir pabėgėliais. 

KPMPC tinklapyje sukurtas projekto puslapis, kuriame rasite informaciją apie projekto veiklas, projekto metu sukurtus produktus. Socialiniame tinkle Facebook KPMPC paskyroje kas mėnesį skelbiama naujausia informacija apie projekto „Naujieji Europos piliečiai. Migrantų įtraukimo į Europos visuomenę priemonės“ partnerių susitikimus ir darbus, nuveiktus kuriant naujus migrantų ir pabėgėlių iš trečiųjų šalių mokymo metodus bei priemones. Vykdant projekto viešinimo veiklas parengtas projekto naujienlaiškis bei sukurta e-brošiūra.

„Sėkminga migrantų ir pabėgėlių iš trečiųjų šalių integracija labai svarbi ne tik jiems, bet ir mums, kuriantiems savo šalies bei visos Europos visuomenės gerovę. Tačiau nepakanka suteikti jiems saugią pastogę – daug svarbiau padėti jiems kuo greičiau tapti visaverčiais mūsų visuomenės nariais: įgyti naujų socialinių ir pilietinių įgūdžių, įsitvirtinti darbo rinkoje, pažinti juos priėmusios šalies kultūrą ir tradicijas. Būtent to ir siekiame įgyvendindami įvairių ES fondų ir programų finansuojamus projektus“, – sako KPMPC projekto vadovė, metodininkė Julijana Choruža.