Šiandienos technologijų sparta ir įvykiai pasaulyje dar labiau išryškino akademinių veiklų skaitmeninimo svarbą. Mokymo(si) proceso perkėlimas į virtualią erdvę tapo ypač aktualus. Būtent į tai yra orientuotas tarptautinis „Erasmus+“ projektas „Quality of Virtual Studies“. Subūrus komandą iš Ispanijos (Francisco de Vitoria University), Suomijos (Savonia University of Applied Sciences), Kroatijos (Zagreb School of Business) ir Anglijos (School of Coding Limited) institucijų, siekiama pagerinti virtualių studijų kokybę, kuriant mokymo(si) metodiką ir įgyvendinant technologines bei pedagogines naujoves.

Antrus metus vykdomas projektas įpusėjo ir jau matomi apčiuopiami rezultatai. Sukurta projekto interneto svetainė (https://www.kaunokolegija.lt/en/quality-of-virtual-studies/) ir pirmasis intelektinis produktas – virtualios mokymo(si) aplinkos (VMA) metodologija, kuri padės mokymą(si) paversti įtraukiu, ugdyti akademinio sektoriaus darbuotojų kompetencijas bei užtikrinti virtualių studijų pripažinimą. Remiantis šia metodologija 2022 m. gegužę buvo suorganizuoti tarptautiniai mokymai, vykę Jungtinėje Karalystėje, kurių metu apmokyta 20 dėstytojų, o įgytos žinios pritaikytos kuriant pilotinius virtualių studijų modulius, kurie startavo jau rudens semestrą. Tai keturi tarptautiniai, tarpdisciplininiai moduliai, suburiantys 80 studentų iš projekto partnerystėje dalyvaujančių institucijų.

Modulių temos orientuotos į šių laikų aktualijas bei studentų interesus ir apima tokias temas kaip karjeros modeliavimas, sveikatingumas, asmeninio įvaizdžio kūrimas, asmeninė ir tarptautinė komunikacija, marketingas, skaitmeninės medijos, antreprenerystė. Siekiama, kad šie virtualūs moduliai atskleistų virtualaus mobilumo pranašumus ir skatintų tarptautiškumą namuose – studijas užsienyje, neišvykstant iš šalies.

Kauno kolegijos Medicinos fakulteto docentė, projekto tyrėja dr. Rasa Tamulienė akcentuoja, kad šiandieniniame pasaulyje didžioji dalis dėstytojų darbą auditorijose vis drąsiau ir intensyviau papildo virtualiais užsiėmimais, o tai reiškia tam tikrus inovacijų keliu žengiančios akademinės bendruomenės pokyčius: „organizuojant veiklas virtualioje erdvėje kinta studijų turinys ir metodai, atsiveria didesnė studijų įvairovė ir laisvė, kuriami nauji kokybės standartai“.

Pasibaigus pilotiniam periodui ir įvertinus rezultatus (numatytas grįžtamasis ryšys: „prieš“ ir „po“ apklausos dėstytojams ir studentams), bus peržiūrėta ir atnaujinta virtualios mokymo(si) aplinkos (VMA) metodologija bei paruošta vizuali mokymų medžiaga. Šiuos intelektinius produktus bus galima integruoti ir pritaikyti rengiant ir kitų studijų dalykus virtualioje aplinkoje, o jau sukurtus modulius – įtraukti į partnerinių institucijų studijų programas.

„Verta paminėti, kad projektas „Quality of Virtual Studies“ neliko nepastebėtas ir studijų sektoriaus ekspertų iš užsienio. Kauno kolegijos  – projekto koordinatorės – išorinio institucinio tarptautinio vertinimo, vykusio 2022 metų pavasarį, metu komisija pažymėjo projekto aktualumą ir naudą ne tik studijų kokybei, bet ir studijų tarptautiškumo plėtrai,“ – pabrėžia Vytautė Giedraitienė, Kauno kolegijos projektų skyriaus vyr. specialistė, projekto koordinatorė.